Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Far med barn på brystet

Boliglån med flytende rente

De fleste lånekunder velger å ha flytende rente på boliglånet sitt. Med dette forholder du deg til en jevn nedbetalingsplan, samtidig som du har fleksibilitet til å betale ned hele eller deler av lånet når du vil uten ekstra kostnader.

Dine fordeler med et boliglån med flytende rente

  • Konkurransedyktig rente basert på individuell vurdering av din sikkerhet, betjeningsevne og lånets størrelse. 
  • Lån inntil 85% av boligens verdi, eventuelt mer med tilleggssikkerhet. 
  • Kan kombineres med fastrente dersom du ønsker større forutsigbarhet på lånekostnadene.   

Hva betyr det at renten på boliglånet er flytende?

At boliglånsrenten er flytende betyr at den følger utviklingen i markedsrenten og vil kunne stige eller synke i perioder. Med  flytende rente må du være innstilt på at dine rentekostnader kan svinge både opp og ned. Stiger renten må du betale mer. Faller renten, slipper du billigere unna.  

Boliglån med flytende rente er fleksibelt og kan tilpasses etter din økonomi. Du kan for eksempel endre nedbetalingstiden og forfallsdato på terminbeløpene. Historien har også vist at det over tid som regel lønner seg å velge flytende rente kontra fastrente på lånet.
Les mer om boliglån med fastrente  

Søk om boliglån på 1-2-3

  1. Fyll ut søknadsskjema som passer din situasjon
  2. Gi samtykke til at vi kan innhente dine lønns- og skatteopplysninger i siste steg i søknaden.
  3. Vi behandler søknader fortløpende og tar kontakt med deg dersom vi har spørsmål eller trenger å diskutere noe med deg.  

Kan jeg kombinere flytende og fastrente på boliglånet?

Ja, du kan avtale at deler av lånet ditt skal ha fastrente i en periode. Dette kan være aktuelt dersom du ønsker å sikre deg mot risikoen for en eventuell renteoppgang. Etter avtaleperioden er utløpt går du automatisk over til flytende rente på hele boliglånet, men det er også mulig å inngå avtale om ny fastrenteperiode.    

Kan jeg få avdragsfrihet på boliglånet?

Du kan søke om å få innvilget en avdragsfri periode dersom lånet ditt er innenfor 60% av boligens verdi – jfr. reglene i Boliglånsforsikriften  

En alternativ løsning til avdragsfrihet kan være å søke om forlengelse av løpetiden på lånet. Ved å forlenge nedbetalingstiden vil du få lavere månedlige kostnader. 

Kommer du i en situasjon hvor du vil ha behov for mer "luft i økonomien", kontakt oss så ser vi hva som er mulig å gjøre. 

Hva er annuitets- og serielån?

Det er normalt to måter å nedbetale lånet på - enten som annuitetslån eller serielån.

Med et annuitetslån betaler du nøyaktig samme beløp ved hver termin i hele lånets løpetid. Til å begynne med betaler du nesten bare rente, mens du på slutten av nedbetalingstiden nesten bare betaler avdrag. De fleste kunder velger annuitetslån når det skal ta opp lån. 

Med et serielån betaler du et variabelt terminbeløp der avdraget på lånet er konstant hver måned, mens det du betaler i rente minker etter hvert som du betaler ned boliglånet.
Generelt er et serielån totalt sett billigere enn et annuitetslån

Priser for Boliglån UNG

Boliglån UNG for kunder 18-34 år

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Veiledende pris for boliglån med flytende rente 
Nominell renteEffektiv rente
Boliglån UNG for Premium Next-kunder1,59 % p.a.1,68 % p.a.1)
Boliglån UNG1,85 % p.a.1,95 % p.a.2)

1)Eff. rente 1,68 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 447 073,00
2)Eff. rente 1,95 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 521 539,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Priser for Premium-kunder
Priser for øvrige kunder
Priser for Grønt boliglån
Andre betingelser og kostnader

Er du klar til å sende inn søknaden?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån. Etter at du har sendt inn din søknad vil du bli kontaktet av en rådgiver.

Søk om lån til bolig