Far med barn på brystet

Boliglån med flytende rente

De fleste lånekunder velger å ha flytende rente på boliglånet sitt. Med dette forholder du deg til en jevn nedbetalingsplan, samtidig som du har fleksibilitet til å betale ned hele eller deler av lånet når du vil uten ekstra kostnader.

Dine fordeler med et boliglån med flytende rente

  • Konkurransedyktig rente basert på individuell vurdering av din sikkerhet, betjeningsevne og lånets størrelse. 
  • Lån inntil 85% av boligens verdi, eventuelt mer med tilleggssikkerhet. 
  • Kan kombineres med fastrente dersom du ønsker større forutsigbarhet på lånekostnadene.   

Hva betyr det at renten på boliglånet er flytende?

At boliglånsrenten er flytende betyr at den følger utviklingen i markedsrenten og vil kunne stige eller synke i perioder. Med  flytende rente må du være innstilt på at dine rentekostnader kan svinge både opp og ned. Stiger renten må du betale mer. Faller renten, slipper du billigere unna.  

Boliglån med flytende rente er fleksibelt og kan tilpasses etter din økonomi. Du kan for eksempel endre nedbetalingstiden og forfallsdato på terminbeløpene. Historien har også vist at det over tid som regel lønner seg å velge flytende rente kontra fastrente på lånet.
Les mer om boliglån med fastrente  

Søk om boliglån på 1-2-3

  1. Fyll ut søknadsskjema som passer din situasjon
  2. Gi samtykke til at vi kan innhente dine lønns- og skatteopplysninger i siste steg i søknaden.
  3. Vi behandler søknader fortløpende og tar kontakt med deg dersom vi har spørsmål eller trenger å diskutere noe med deg.  

Kan jeg kombinere flytende og fastrente på boliglånet?

Ja, du kan avtale at deler av lånet ditt skal ha fastrente i en periode. Dette kan være aktuelt dersom du ønsker å sikre deg mot risikoen for en eventuell renteoppgang. Etter avtaleperioden er utløpt går du automatisk over til flytende rente på hele boliglånet, men det er også mulig å inngå avtale om ny fastrenteperiode.    

Kan jeg få avdragsfrihet på boliglånet?

Du kan søke om å få innvilget en avdragsfri periode dersom lånet ditt er innenfor 60% av boligens verdi – jfr. reglene i Boliglånsforskriften  

En alternativ løsning til avdragsfrihet kan være å søke om forlengelse av løpetiden på lånet. Ved å forlenge nedbetalingstiden vil du få lavere månedlige kostnader. 

Kommer du i en situasjon hvor du vil ha behov for mer "luft i økonomien", kontakt oss så ser vi hva som er mulig å gjøre. 

Hva er annuitets- og serielån?

Det er normalt to måter å nedbetale lånet på - enten som annuitetslån eller serielån.

Med et annuitetslån betaler du nøyaktig samme beløp ved hver termin i hele lånets løpetid. Til å begynne med betaler du nesten bare rente, mens du på slutten av nedbetalingstiden nesten bare betaler avdrag. De fleste kunder velger annuitetslån når det skal ta opp lån. 

Med et serielån betaler du et variabelt terminbeløp der avdraget på lånet er konstant hver måned, mens det du betaler i rente minker etter hvert som du betaler ned boliglånet.
Generelt er et serielån totalt sett billigere enn et annuitetslån

Priser for boliglån 18-33 år

Boliglån med flytende rente for kunder 18-33 år

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Veiledende pris for boliglån med flytende rente 
Nominell renteEffektiv rente
Førstehjemslån2,29 % p.a.2,40 % p.a.1)
Boliglån UNG for Premium Next-kunder2,35 % p.a.2,46 % p.a.2)
Boliglån UNG2,59 % p.a.2,70 % p.a.3)

1)Eff. rente 2,40 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 651 386,00
2)Eff. rente 2,46 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 669 300,00
3)Eff. rente 2,70 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 741 676,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Priser for Premium-kunder
Priser for Grønt boliglån
Priser øvrig
Andre betingelser og kostnader

Boliglån med flytende rente for kunder 18-33 år

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Veiledende pris for boliglån med flytende rente 
Nominell renteEffektiv rente
Førstehjemslån2,29 % p.a.2,40 % p.a.1)
Boliglån UNG for Premium Next-kunder2,35 % p.a.2,46 % p.a.2)
Boliglån UNG2,59 % p.a.2,70 % p.a.3)

1)Eff. rente 2,40 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 651 386,00
2)Eff. rente 2,46 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 669 300,00
3)Eff. rente 2,70 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 741 676,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Renten du får er basert på en individuell vurdering av din sikkerhet, lånets størrelse og din betjeningsevne.

Premium-kunder

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Veiledende pris for boliglån med flytende renteNominell renteEffektiv rente
Innenfor 75% av markedsverdi

Over kr 4.000.000
2,45 % p.a.2,52 % p.a.1)
Mellom kr 2.000.000 og kr 4.000.000 
2,49 % p.a.2,60 % p.a2)
Under kr 2.000.000 
2,59 % p.a.2,70 % p.a3)

Prisene gjelder inntil 75 % av markedsverdi. Over 75 % av markedsverdi er prisen 0,10 prosentpoeng høyere.

1) Eff. rente 2,52 % p.a., 4.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 5 375 934,00

2) Eff. rente 2,60 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 711 380,00
3) Eff. rente 2,70 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 741 676,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Grønt boliglån

Veiledende pris for boliglån med flytende rente
Nominell renteEffektiv rente
Innenfor 75% av boligverdi2,35 % p.a.2,46 % p.a.1)

For lånebeløp over 75 % av boligverdien er prisen 0,10 prosentpoeng høyere.

1)Eff. rente 2,46 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 669 300,00. Gjelder kun for A- og B- energimerkede boliger.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Øvrige priser

Normalt må du ha minimum 15 % egenkapital. Mulig å låne over 85% av boligverdi med tilleggssikkerhet.

Veiledende pris for boliglån med flytende rente 
Nominell renteEffektiv rente
Innenfor 75% av markedsverdi

Over kr 4.000.0002,55 % p.a.2,62 % p.a.1)
Mellom kr 2.000.000 og kr 4.000.0002,69 % p.a.2,80 % p.a2)
Under kr 2.000.0002,95 % p.a.3,07 % p.a.3)
Prisene gjelder inntil 75 % av markedsverdi. Over 75 % av markedsverdi er prisen 0,10 prosentpoeng høyere.

1) Eff. rente 2,62 % p.a., 4.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 5 436 368,00

2) Eff. rente 2,80 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 772 172,00
3) Eff. rente 3,07 % p.a., 2.000.000,- o/25 år. Totale kostnader: kr 2 852 389,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Andre kostnader

SpesifikasjonPris/rente
Etablering
Grønt boliglån kr 0,00
Førstehjemslån, Boliglån UNG, Boliglån med flytende rente, Boligkreditt og FastrentelånFra kr 3 200,00
Økning av nåværende lån (refinansiering)Fra kr 3 200,00 
MellomfinansieringFra kr 1 000,00 
Realkausjon*Fra kr 1 000,00 
Per tilleggssikkerhet (f.eks. fritidseiendom)Fra kr 500,00 
Terminkostnad
Terminkostnad/månedspris Boligkreditt**kr 70,00
Terminkostnad/månedspris for øvrige lånkr 65,00
Endring
Endre belastningskonto, forfallsdato, ekstraordinær nedbetaling kr 0,00
Enkle endringer (f.eks. avdragsfrihet, redusere løpetid, bytte mellom annuitetslån og serielån)
kr 500,00
Omfattende endringer (f.eks. fastrente, endring av sikkerheter/kausjonister)kr 750,00
Offentlig tinglysningskostnad
Pant i fast eiendomFra kr 440,00 til kr 585,00
Forsinket betaling
Forsinkelsesrente8,00 % p.a.

*) Kun én omkostning per lån   

**) Gjelder også Boligkreditt uansett om den er i bruk eller ikke

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

 

Andre betingelser

  • Fastrente tilbys på lån på min. kr 250.000 sikret med pant i bolig, fritidseiendom eller annen sikkerhet.
  • For fastrentelån som overstiger kr. 700.000 gjelder ikke angrerett.

Er du klar til å sende inn søknaden?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån. Etter at du har sendt inn din søknad vil du bli kontaktet av en rådgiver.

Søk om lån til bolig