Hvor mye kan jeg kjøpe for?

Noen starter forberedelsene til boligkjøpet i god tid, mens andre kaster seg ut i det når anledningen byr seg. Spørsmålet om hvor mye du kan kjøpe for vil uansett dukke opp. Hvor mye du ønsker å låne, er ikke nødvendigvis det samme som hvor mye du får låne. Det er viktig å være realistisk når du tenker på hvor mye du kan låne, fordi det skal også være rom for å leve etter at alle faste utgifter er betalt.

Slik reglene er nå, kan du låne inntil 5 ganger inntekten din. Dette inkluderer alle lån som for eksempel studielån, billån og forbruksgjeld, og du må kunne tåle en renteøkning på 3,00 %

Dette ser vi på i en lånesøknad

1. Betalingsevnen

  • Inntekter
  • Utgifter til livsopphold som for eksempel mat, drikke og personlig forbruk. Se SIFOÅpnes i nytt vindu sitt referansebudsjett over hva man gjennomsnittlig har av utgifter
  • Andre utgifter og økonomiske forpliktelser
  • Boutgifter (renter, avdrag, strøm, forsikring, fellesutgifter, vedlikehold, kommunale avgifter, eiendomsskatt) 

Ved å beregne disse utgiftene i nåtid og framtid, får vi en oversikt over hvor mye du har igjen til å betale ned på et lån etter at alle de faste kostnadene og regningene dine er betalt. Da er renter og avdrag på lånet tatt med. SIFO har regnet seg fram til et minimumskrav - altså det minste du kan sitte igjen med - for å kunne betjene et lån.

Et godt råd er å sette opp et budsjett før du tar opp lån. Vi hjelper deg uansett med å finne ut av prosessen og økonomien din. 

2. Egenkapital

I tillegg ser vi på egenkapitalen som er den delen av kjøpesummen du må ha selv. Du må ha 15,00 % egenkapital. Det betyr at hvis boligen for eksempel koster 2 000 000 kroner, må du selv ha 300 000 kroner for å kunne låne resten. 

Om du vil inn i boligmarkedet i ung alder, bør du starte sparingen tidlig for å komme opp i et sparebeløp som monner. Vi har gode løsninger for sparing som er øremerket for kjøp av bolig. Du gjør lurt i å prioritere BSU og/eller Boligsparekonto. 

3. Sikkerhet

Primært gis lån innenfor 75% av markedsverdi på boligen. Er du mellom 18 og 34 år kan du få lån inntil 85% av boligens markedsverdi, eventuelt tilleggssikkerhet i annen bolig. 

Hvis du mangler egenkapital eller betalingsevne

Hovedreglen er at du kan låne inntil 85% av boligens verdi, og at du må ha 15,00 % egenkapital for å dekke kjøpet av boligen. Videre kan du ikke ha gjeld som er høyere enn 5 ganger inntekten din og du må kunne tåle at lånerenten stiger med 3,00 %-poeng.

I enkelttilfeller kan det likevel være gode grunner til å innvilge 100% finansiering, eller et lån som er høyere enn vi tror du kan betale alene, men da mot tilleggssikkerhet. 

Tilleggssikkerhet kan være: 

Tilleggssikkerhet i fast eiendom

innebærer at vi tar sikkerhet i for eksempel dine foreldres bolig. I slike tilfeller vil foreldrene dine være realkausjonister for å dekke opp for din manglende egenkapital. Tenk nøye gjennom situasjonen og sannsynligheten for at du ikke skal klare å betale. Tåler dine foreldres økonomi at du ikke overholder dine låneforpliktelser?

Penger på konto

Dine foreldre kan stille sikkerhet i penger på konto. Summen blir da sperret frem til lånet er nedbetalt med det avtalte beløpet.

Medlåntaker 

Å være medlåntaker innebærer at vedkomne har like mye ansvar som deg for hele lånet. Vi tar høyde for både din og medlåners betalingsevne når boliglånet blir innvilget. Dette er nødvendig fordi lånet er over den summen vi mener du klarer å betale alene. 

Kjøpe sammen med noen

Kort oppsummert

Hvis du ikke klarer å kjøpe bolig alene, kan du vurdere muligheten for å kjøpe sammen med en venn. En sammenslåing av to egenkapitaler vil føre til en økning i antall mulige leiligheter man kan kjøpe, og sannsynligheten for å innvilget et større boliglån.

I tillegg vil to inntekter som regel gjøre det mulig å låne et høyere beløp.

Det er lurt å ha satt opp en avtale dere i mellom i forhold til hvordan løse det økonomiske hvis noe skulle skje. Er dere samboere anbefaler vi dere å se på samboeravtale som et alternativ.

Last ned samboeravtaleÅpnes i nytt vindu

Hva vil lånet koste deg?

Lånekostnadene vil avhenge av:

  • Rentesatsen på lånet
  • Tilleggskostnader som etablerings-, depot-, og termingebyr, samt tinglysningsgebyr til staten
  • Om du har et annuitets- eller serielån
  • Nedbetalingstid  

Renter og avdrag utgjør de største utgiftene i forbindelse med tilbakebetalingen.

Priseksempel for Premium-kunder
LånesumNominell renteEffektiv renteNedbetalingstidTotale kostnader
kr 2.000.0006,34 % p.a.*6,60 % p.a.*25 årkr 3 943 710,00

*)Hvert lån vurderes individuelt.

Er du klar til å sende inn søknaden?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån. Etter at du har sendt inn din søknad vil du bli kontaktet av en rådgiver.

Søk om lån til bolig

Boligkjøp - oversikt over prosessen steg for steg

1. Hva bør jeg tenke på når jeg skal kjøpe bolig?

Få tips til hva du bør tenke på før du kjøper ny bolig. Ved å kartlegge behovene dine finner du ut hvilken boligtype og prisklasse som passer deg.

Gå til steg 1

2. Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye du kan låne til boligkjøpet avhenger av din betjeningsevne. Lær deg mer om dette og hva som påvirker kostnadene på lånet.

Gå til steg 2

3. Hva er lurt å tenke på før jeg låner?

Før du tar opp boliglån, må du vite om du ønsker fast eller flytende rente og annuitetslån eller serielån. Her får du en rask gjennomgang av hva de ulike lånetypene innebærer.

Gå til steg 3

4. Hvordan søker jeg om finansieringsbevis og boliglån?

Få hjelp med søknadsprosessen, uansett om du ønsker å søke lån digitalt eller med hjelp av en rådgiver. Finn ut hva du må ha klart før du fyller ut søknadspapirene og er klar for kjøp av bolig.

Gå til steg 4

5. Visning, bud og bekreftelse på finansiering

Her gir vi deg noen tips i forhold til visning og bud, og mellom de ulike eierformene. Vi håper det vil hjelpe deg å gjøre et boligkjøp du er fornøyd med også i ettertid.

Gå til steg 5

6. Hva skjer etter jeg har fått lånet og kjøpt bolig?

Etter at du har kjøpt boligen trer låneavtalen i kraft og du kan begynne på en ny fase i livet. Men når starter nedbetalingen og hva skjer hvis du mister inntekten din?

Gå til steg 6

Om PrivatMegleren

PrivatMegleren er Nordeas eiendomsmeglerkjede. Meglerkjeden er landsdekkende med sterkt fokus på å ha de beste meglerne med lokal kompetanse og de mest moderne digitale verktøyene på markedet. De leter frem det beste med enhver bolig og presentere det på beste måte for å fange mest mulig oppmerksomhet hos potensielle kjøpere og nå den budgiveren som kan bety mye for sluttsummen.