Velg mellom ulike lånealternativer

Vi har mange forskjellige typer lån som du kan velge mellom. Hva som passer best for deg, kommer an på livssituasjonen og økonomien din. Vi hjelper deg å finne det lånet som er tilpasset ditt behov.

Her har du en oversikt over hva de ulike lånetypene innebærer.

Lånetyper

Lån med fast rente – for deg som krever forutsigbarhet

Velger du fastrentelån, har du samme lånekostnad hver måned i hele rentebindingsperioden uansett om rentenivået ellers i samfunnet endrer seg. Da inngår du en bindende avtale med banken om å betale samme rente på lånet i en periode på 3, 5 eller 10 år. Vanligvis vil renten på et fastrentelån være høyere enn flytende rente på det tidspunktet lånet blir gitt. 

Fastrentelån kan passe for deg som ønsker forutsigbarhet eller som frykter en renteøkning i markedet.

Lån med flytende rente – for deg som tåler svingninger

Lån med flytende rente følger renteutviklingen i markedet. Det betyr at dine rentekostnader kan synke og stige over tid. Hvis du har en økonomi som ikke er avhengig av forutsigbarhet, og du ønsker fleksibel nedbetaling, kan denne lånetypen passe for deg.

Renteberegning for lån

Forskjellen mellom annuitet- og serielån

Annuitetslån

Et annuitetslån betyr at du betaler nøyaktig samme beløp ved hvert forfall (termin) i hele låneperioden. Til å begynne med betaler du nesten bare renter, mens du mot slutten av nedbetalingstiden nesten bare betaler avdrag.

Serielån

Et serielån er et lån med variable terminbeløp. Du betaler det samme avdraget i hele låneperioden, men rentekostnaden blir lavere og lavere etter hvert som du betaler ned på lånet.

Et serielån er totalt sett billigere enn et annuitetslån, fordi du betaler raskere ned på lånet og da vil også rentekostnadene utgjøre en mindre del.

Hva lønner seg, annuitet- eller serielån? Vi hjelper deg å sette opp et regnestykke og ser hva du ender opp med å måtte betale for ønsket lånebeløp.

Forskjellen mellom nominell- og effektiv rente

Den nominelle renten angir hvor mye du skal betale i renter på det lånebeløpet du har fått innvilget. Hvis du for eksempel har et lån på 2 000 000  kroner med en nominell rente på 3 % så vil dette innebære 60 000 kroner i renter i året.

Den effektive renten er den renten du virkelig betaler når alle lånekostnader som etablerings- og termingebyr, samt nedbetalingstiden på lånet er regnet med og omgjort til årlig etterskuddsrente. Den effektive renten vil derfor alltid være litt høyre enn den nominelle.

Bankene er pliktige til å oppgi både den nominelle og effektive renten.

Les mer om nominell og effektiv rente.

Er du klar til å sende inn søknaden?

Her kan du søke om finansieringsbevis eller motta tilbud på boliglån. Etter at du har sendt inn din søknad vil du bli kontaktet av en rådgiver.

Søk om lån til bolig

Boligkjøp - oversikt over prosessen steg for steg

1. Hva bør jeg tenke på når jeg skal kjøpe bolig?

Få tips til hva du bør tenke på før du kjøper ny bolig. Ved å kartlegge behovene dine finner du ut hvilken boligtype og prisklasse som passer deg.

Gå til steg 1

2. Hvor mye kan jeg låne?

Hvor mye du kan låne til boligkjøpet avhenger av din betjeningsevne. Lær deg mer om dette og hva som påvirker kostnadene på lånet.

Gå til steg 2

3. Hva er lurt å tenke på før jeg låner?

Før du tar opp boliglån, må du vite om du ønsker fast eller flytende rente og annuitetslån eller serielån. Her får du en rask gjennomgang av hva de ulike lånetypene innebærer.

Gå til steg 3

4. Hvordan søker jeg om finansieringsbevis og boliglån?

Få hjelp med søknadsprosessen, uansett om du ønsker å søke lån digitalt eller med hjelp av en rådgiver. Finn ut hva du må ha klart før du fyller ut søknadspapirene og er klar for kjøp av bolig.

Gå til steg 4

5. Visning, bud og bekreftelse på finansiering

Her gir vi deg noen tips i forhold til visning og bud, og mellom de ulike eierformene. Vi håper det vil hjelpe deg å gjøre et boligkjøp du er fornøyd med også i ettertid.

Gå til steg 5

6. Hva skjer etter jeg har fått lånet og kjøpt bolig?

Etter at du har kjøpt boligen trer låneavtalen i kraft og du kan begynne på en ny fase i livet. Men når starter nedbetalingen og hva skjer hvis du mister inntekten din?

Gå til steg 6

Om PrivatMegleren

PrivatMegleren er Nordeas eiendomsmeglerkjede. Meglerkjeden er landsdekkende med sterkt fokus på å ha de beste meglerne med lokal kompetanse og de mest moderne digitale verktøyene på markedet. De leter frem det beste med enhver bolig og presentere det på beste måte for å fange mest mulig oppmerksomhet hos potensielle kjøpere og nå den budgiveren som kan bety mye for sluttsummen.