Hva er nominell rente?

Nominell rente på lånet, er kun renten og dermed er ikke andre kostnader ved lånet medregnet som etableringsgebyr, termingebyr og lignende. 

Det er lett å se seg blind på den nominelle renten når du sammenligner lån, fordi det ofte er denne renten banker og andre långivere markedsfører. Vi råder deg til å også hente inn informasjon om den effektive renten, siden den viser den totale kostnaden av lånet.

Hva er effektiv rente?

Effektiv rente er den totale prisen du betaler for lånet. Det er med andre ord den nominelle renten, i tillegg til etableringsgebyr, termingebyrer og andre kostnader forbundet med lånet. Det er disse kostnadene som gjør at den effektive renten alltid er høyere enn den nominelle.  

Den enkleste måten å få en god oversikt over hva et lån kommer til å koste deg, er med andre ord å se på den effektive renten.

Undersøkelser viser at mange ikke vet hva forskjellen mellom nominell og effektiv rente er. Med denne artikkelen ønsker vi å forklare dette, slik at du lettere kan velge det beste lånet for deg.

Hvorfor er den effektive renten større ved mindre lån?

Hvis du har brukt en av våre lånekalkulatorer, har du kanskje oppdaget at den effektive renten stiger desto mindre lån du tar. Dette virker kanskje urettferdig, men grunnen til dette er at størrelsen på etablerings- og termingebyrer er den samme uansett stort eller lite lån. Det gjør at gebyrene får en større betydning ved små lån enn store.

Hva består egentlig rente av?

Før vi forklarer hva forskjellen mellom nominell og effektiv rente er, er det på sin plass med en kort forklaring på hva rente faktisk er, og hva den består av. 

Rente er en form for leiepris og kompensasjon som långiver får, for å låne ut pengene sine. Renten oppgis oftest som prosent per år av leiebeløpet, noe som vanligvis betegnes med pro anno, forkortet p.a. Renten kompenserer for risiko, inflasjon og for at långiver går glipp av muligheten til å bruke pengene på andre ting eller gjøre investeringer.

For å forstå dette bedre kan du se på dette eksemplet nedenfor. Her kan man tydelig se hvordan etablerings- og termingebyrer påvirker hvor stor totalkostnaden blir i forhold til lånet. Kostnaden i prosent blir større ved et mindre lån, noe som gjør den effektive renten større.

LånebeløpNominell renteEffektiv rente
500 0002,50%2,80%
5 000 0002,50%2,56%
EtableringskostnadLånebeløpEtableringskostnad av lånebeløp
2500500 0000,5%
25005 000 0000,05%
Total terminkostnad - 20 årLånebeløpTerminkostnad av lånebeløp
15 600500 0003,12%
15 6005 000 0000,31%