Refinansiere lån - samle lån og spar penger

Har du havnet i en situasjon der kostnader fra ulike dyre lån og kredittkortgjeld spiser opp inntekten din? Gjennom refinansiering av gjeld kan du samle alle dine lån i ett lån, og dermed senke månedskostnadene dine.

Hva er refinansiering?

Refinansiering betyr at du tar opp et nytt lån til erstatning for annen gjeld du har. Ofte handler refinansiering om å samle flere smålån i ett lån. Men refinansiering kan også handle om å øke eksisterende boliglån eller flytte boliglånet fra annen bank.

Et lån kan refinansieres av forskjellige grunner:  

  • For å oppnå bedre vilkår
  • For å samle smålån i ett lån for å redusere månedlig betaling eller redusere løpetiden
  • For å få bedre oversikt over den totale gjelden  
  • For å bytte fra flytende rente til fastrentelån
  • For å få tilgang til penger  

Dine muligheter til å refinansiere:

1. Samle smålån  

Det kan være spesielt gunstig å refinansiere dyre smålån eller kredittkortgjeld fordi slik gjeld har ofte høy rente. Ved å refinansiere forbrukslån og samle smålån trenger du bare å forholde deg til én rente som potensielt er lavere. Det blir enklere å betjene gjelden samtidig som du slipper å bruke pengene dine på unødvendige lånekostnader og i stedet bruke de til å betale ned gjelden.  

Det gir deg også bedre oversikt å kun å ha én långiver og én forfallsdato å forholde deg til, og risikoen for å glemme innbetalinger blir mindre. 

Hvis du ønsker å refinansiere forbrukslån, kan du i Nordea låne inntil kr. 500 000,-. Din betjeningsevne, som er en kombinasjon av inntekt, utgifter, formue og gjeld, avgjør hvor mye av dette du kan få refinansiert.   

2. Øke eksisterende boliglån   

En refinansiering kan også handle om å øke eksisterende boliglån for å få penger til noe du ønsker; som oppussing, eller ny garasje. En refinansiering av boliglånet ditt kan også innebære at du forhandler frem bedre lånebetingelser, uten at du øker lånet.
Hvis du ønsker å øke boliglånet er det viktig at du får en verdivurdering på boligen din. Hvis verdien har steget etter kjøp, og du i tillegg har rukket å betale ned noe av lånet, er det sannsynlig at du kan øke lånet eller få bedre betingelser.

3. Flytte boliglån fra annen bank til oss    

Når du velger å flytte boliglånet til oss fra en annen bank, er det også snakk om en form for refinansiering. Det kan være ulike grunner til å velge et skifte - eksempelvis at vi tilbyr deg bedre lånebetingelser, som vil gi deg lavere kostnader. 
Refinansiering kan være enklere enn du tror. Vi hjelper deg gjerne med å hente inn nødvendig lånedokumentasjon fra skatteetaten hvis vi får ditt samtykke. Da kan vi også gi deg et raskere svar. 

Viktig med riktig løsning når du samler lån

Før du samler dine lån i ett nytt forbrukslån eller øker boliglånet ditt for å nedbetale smålån, er det viktig at du beregner at dette kommer til å gi deg det resultat du ønsker, om det så er lavere månedskostnader eller lavere rentekostnader totalt. 

Vi kan hjelpe deg med å beregne hvor mye du kan spare med hjelp av en refinansiering og sørge for at du tar et økonomisk riktig valg. Avtal et møte med en av våre rådgivere, chat med oss - hver dag.