Hvilken dekning du bør ha avhenger av din livssituasjon

Har familien din den nødvendige økonomiske tryggheten hvis inntektene som skal betale lånet blir borte? Hvordan blir livet hvis du skulle bli ufør og ikke kunne arbeide mer? De økonomiske problemene er det heldigvis mulig å avhjelpe.

Familiens økonomi er planlagt ut i fra inntekten. Skulle hele eller deler av denne bli borte, kan det bli vanskelig å betjene lån og andre økonomiske forpliktelser. Derfor er det viktig at du forsikrer deg og dine slik at dere klarer de økonomiske forpliktelsene hvis noe skulle skje med en av dere.

Under kan du lese om Personforsikring som dekker ved sykdom, ulykke eller død.

Personforsikring - hjelp til å betale avdrag og renter

Du kan forsikre alle i familien som er over 14 år ved dødsfall. Forsikringen utbetales som et engangsbeløp hvis en av dere skulle dø.

Med en uføreforsikring som gir månedlige utbetalinger og/eller engangsutbetaling i tillegg, er dere godt sikret. De månedlige utbetalingene vil blant annet kunne dekke løpende avdrag og renter på lånet hvis en av dere skulle bli minst 50 % arbeidsufør i minimum 12 måneder sammenhengende.

Skulle du bli erklært minst 50 % varig arbeidsufør, får du en engangssum i tillegg til de månedlige utbetalingene. Størrelsen på forsikringssummen bestemmer du selv når du kjøper forsikringen.

Sjekk pris og kjøp Livsforsikring

Du kan ordne Livsforsikringen her og nå!

Beregn pris og kjøp Livsforsikring Åpnes i nytt vindu