Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat
Couple canoeing

Stabile fond

Sparer du i et av våre "stabile fond" kan du oppnå god avkastning til en lavere risiko over tid. Du kan velge mellom 4 fond som investerer i håndplukkede stabile selskaper over hele verden.

Dine fordeler ved å spare i  "stabile fond"

  • Du kan forvente en mer stabil avkastning over tid i et sterkt svingende aksjemarked.
  • Målsettingen er at fondene over tid skal gi deg like god avkastning som aksjemarkedet generelt.
  • Du kan være trygg på at sparingen din følges nøye opp av våre forvaltere.

Dette er "stabile fond"

Begrepet "stabile fond" viser at fondet følger den stabile investeringsprosessen.

Vårt mål med de Stabile Nordea-fondene er å oppnå en like god avkastning som aksjemarkedet over tid, til en lavere risiko. Den stabile investeringsprosessen har historisk vist seg å være robust når markedet faller kraftig.

Forvalterne benytter en grundig analyse og hvert selskap fondet skal investere i håndplukkes. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium.

Dette er en investering som gjør det mulig for investorer å dra fordel av langsiktige avkastningsmuligheter i ulike markeder med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt.

Velg mellom 4 stabile fond

Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Kjøp fond i Nettbanken

Logg inn Åpnes i nytt vindu