Forvent stabil avkastning i et svingende aksjemarked

Målsetting om like god avkastning som i aksjemarkedet generelt

Nordea Norge Verdi beste norske aksjefond (Morningstar-kåring)

Hva er "stabile fond"?

Målet med de Stabile Nordea-fondene er å oppnå en like god avkastning som aksjemarkedet over tid, til en lavere risiko. Den stabile investeringsprosessen har historisk vist seg å være robust når markedet faller kraftig.

Forvalterne benytter en grundig analyse og hvert selskap fondet skal investere i håndplukkes. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium.

Dobbel Morningstar-seier for Nordea

Morningstar award logo *)

Analysebyrået Morningstar kårer hvert år de fondene som har levert best risikojustert avkastning.

I 2024 ble det dobbel seier for Nordea:

Les om fondene i Fondsoversikten

Les om Morningstar-kåringenÅpnes i nytt vindu


*) Morningstar Awards 2024 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Nordea Norge Verdi, Best Norway Equity Fund, Norway. Awarded to Nordea Global Enhanced growth NOK, Best Global Equity Fund, Norway

Fire stabile fond

  • Nordea Norge Verdi (Kåret til beste norske aksjefond av Morningstar i 2024!)
    Norsk aksjefond som investerer hovedsakelig i selskaper på Oslo Børs. 
  • Nordea Stable Emerging Markets 
    Globalt aksjefond som investerer i fremvoksende markeder.  

Du kan lese om alle våre fond i fondslisten

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Viktig informasjon
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.