Nordea Stabile fond

Sparer du i et av våre "stabile fond" kan du oppnå god avkastning til en lavere risiko over tid. Du kan velge mellom fire fond som investerer i håndplukkede stabile selskaper over hele verden.

Dine fordeler ved å spare i  "stabile fond"

  • Du kan forvente en mer stabil avkastning over tid i et sterkt svingende aksjemarked.
  • Målsettingen er at fondene over tid skal gi deg like god avkastning som aksjemarkedet generelt.
  • Du kan være trygg på at sparingen din følges nøye opp av våre forvaltere.

Dette er "stabile fond"

Begrepet "stabile fond" viser at fondet følger den stabile investeringsprosessen.

Vårt mål med de Stabile Nordea-fondene er å oppnå en like god avkastning som aksjemarkedet over tid, til en lavere risiko. Den stabile investeringsprosessen har historisk vist seg å være robust når markedet faller kraftig.

Forvalterne benytter en grundig analyse og hvert selskap fondet skal investere i håndplukkes. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium.

Dette er en investering som gjør det mulig for investorer å dra fordel av langsiktige avkastningsmuligheter i ulike markeder med mindre svingninger enn aksjemarkedet generelt.

Velg mellom fire stabile fond

Du kan lese om alle våre fond i fondslisten

Kjøp fond i nettbanken

Er du fondskunde hos oss kan du logge inn i nettbanken eller mobilbanken for å starte sparing i et av våre fond. Etter innlogging søker du opp fondet du vil spare i. Er du ny kunde og trenger hjelp til å komme i gang med sparingen, er du velkommen til å kontakte oss.

Start sparing i fond - logg inn Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.