Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Nordea Plan-fond

Sparer du i fond kan du forvente god avkastning over tid. Nordea Plan-fond er «ferdigpakkede», smarte fond enkelt tilrettelagt for deg som skal spare langsiktig.

Dine fordeler ved å spare i Nordea Plan-fondene

 • Du kan få god avkastning over tid.
 • Du velger hvor mye risiko du vil ta.
 • Du får en smart og enkel spareløsning tilpasset din risikoprofil og sparehorisont.
 • Nordea følger opp sparingen for deg.
 • Som Nordea-kunde kan du raskt og enkelt handle fond selv og følge utviklingen i nettbanken.

Nordea Plan-fond investerer i andre fond

Nordea Plan-fondene er fond-i-fond som investerer i andre fond i Nordea.

Nordea Plan-fondene samler all “smart sparing” i ett fond, og gir deg tilgang til mange fond som investerer over hele verden. Det betyr at dette er en kostnadseffektiv måte å spare på, du øker avkastningsmulighetene, samtidig som du reduserer risikoen.

Nordea Plan-fond er aktivt forvaltet

Hvert Nordea Plan-fond overvåkes kontinuerlig av våre profesjonelle forvaltere.

Våre profesjonelle forvaltere følger opp fondene og justerer fondets sammensetning ut fra Nordeas forvaltningssyn. Vi foretar rebalanseringer av fondet, som betyr at din avtalte investeringsprofil opprettholdes, selv om aksjemarkedet svinger mye.

Velg mellom 6 ulike Nordea Plan-fond

Spareperioden og risikoprofilen din bestemmer hvilket fond som passer best for deg.

Du kan velge blant seks ulike Nordea Plan-fond. Avkastningen og risikoen er knyttet til fondet du velger og markedsutviklingen. Sparehorisonten og risikoprofilen din bestemmer hvilket fond som passer best for deg.

Plan-fondene  investerer i andre aksje- og rentefond som markedsføres av Nordea. De seks fondene har ulik vekting i forhold til aksjer og renter. En høy aksjeandel gir mulighet for høyere avkastning, men også høyere risiko. En lav aksjeandel vil gi lavere risiko, men da må man også forvente lavere avkastning.

Nordeas Plan-fond

 • Nordea Plan Rente 
 • Nordea Plan Konservativ
 • Nordea Plan Moderat
 • Nordea Plan Balansert
 • Nordea Plan Vekstorientert
 • Nordea Plan Offensiv

Du finner informasjon om hvert enkelt  Plan-fond i Fondslisten

Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Kjøp fond i Nettbanken

Logg inn Åpnes i nytt vindu

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.