Nordea Plan-fond - vi følger opp sparingen for deg

Nordea Plan-fond er lettvinte fondspakker for deg som skal spare langsiktig og ønsker at vi skal følge opp sparingen for deg.

Dine fordeler ved å spare i Nordea Plan-fondene

  • Du får en lettvint spareløsning tilpasset din risikoprofil og sparehorisont.
  • Du får mulighet for god avkastning over tid, dersom du kan akseptere at sparingen svinger i verdi underveis.
  • Nordea følger opp sparingen for deg. 
  • Med en månedlig spareavtale går sparingen av seg selv.

Nordeas Plan-fond investerer globalt

Nordeas Plan-fond er kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder.

Plan-fondene gjør sine investeringer gjennom andre fond og direkte i aksje- og rentemarkedet.

Plan-fondene samler all “smart sparing” i ett fond, og gir deg tilgang til mange markeder over hele verden. Fondene kan over tid gi deg gode avkastningsmuligheter tilpasset din risikoprofil.

Nordea Plan-fond er aktivt forvaltet

Hvert Nordea Plan-fond overvåkes kontinuerlig av våre profesjonelle forvaltere.

Våre profesjonelle forvaltere følger opp og justerer hvert enkelt fonds sammensetning ut fra Nordea Asset Management sitt forvaltningssyn.

Velg mellom syv ulike Nordea Plan-fond

Spareperioden og risikoprofilen din bestemmer hvilket fond som passer best for deg.

Du kan velge blant syv ulike Nordea Plan-fond. Avkastningen og risikoen er knyttet til fondet du velger og markedsutviklingen. Sparehorisonten og risikoprofilen din bestemmer hvilket fond som passer best for deg.

Plan-fondene gjør sine investeringer gjennom andre fond og direkte i aksje- og rentemarkedet. Hvert fond har ulik vekting i forhold til aksjer og renter. En høy aksjeandel gir over tid mulighet for høyere avkastning, men også høyere risiko. En lav aksjeandel vil gi lavere risiko, men da må du også forvente lavere avkastning.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Viktig informasjon
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.