Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Nordea Plan-fond - vi følger opp sparingen for deg

Nordea Plan-fond er lettvinte fondspakker for deg som skal spare langsiktig og ønsker at vi skal følge opp sparingen for deg.

Dine fordeler ved å spare i Nordea Plan-fondene

  • Du får en lettvint spareløsning tilpasset din risikoprofil og sparehorisont.
  • Du får mulighet for god avkastning over tid, dersom du kan akseptere at sparingen svinger i verdi underveis.
  • Du sparer i mange fond samtidig og Nordea følger opp sparingen for deg. 
  • Med en månedlig spareavtale går sparingen av seg selv.

Nordea Plan-fond investerer i andre fond

Nordeas Plan-fond er kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder.

Plan-fondene gjør sine investeringer gjennom andre fond og direkte i aksje- og rentemarkedet

Plan-fondene samler all “smart sparing” i ett fond, og gir deg tilgang til mange markeder over hele verden. Fondene kan over tid gi deg gode avkastningsmuligheter tilpasset din risikoprofil.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Nordea Plan-fond er aktivt forvaltet

Hvert Nordea Plan-fond overvåkes kontinuerlig av våre profesjonelle forvaltere.

Våre profesjonelle forvaltere følger opp og justerer hvert enkelt fonds sammensetning ut fra Nordeas forvaltningssyn, slik at fondets opprinnelige fordeling mellom aksjer og renter opprettholdes.

Velg mellom syv ulike Nordea Plan-fond

Spareperioden og risikoprofilen din bestemmer hvilket fond som passer best for deg.

Du kan velge blant syv ulike Nordea Plan-fond. Avkastningen og risikoen er knyttet til fondet du velger og markedsutviklingen. Sparehorisonten og risikoprofilen din bestemmer hvilket fond som passer best for deg.

Plan-fondene gjør sine investeringer gjennom andre fond og direkte i aksje- og rentemarkedet. Hvert fond har ulik vekting i forhold til aksjer og renter. En høy aksjeandel gir over tid mulighet for høyere avkastning, men også høyere risiko. En lav aksjeandel vil gi lavere risiko, men da må du også forvente lavere avkastning.

Spar i et Nordea Plan-fond

Som kunde hos oss kan du spare i fond i nettbanken. Når du er logget inn i nettbanken, søker du opp fondet du vil kjøpe i feltet "Navn".

Start sparing i fond - logg inn Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.