Om Nordea Funds Ltd

Et nordisk fondsselskap

Det skal føles bra å la noen forvalte pengene dine. Vi i Nordea Funds jobber for å gi deg muligheten for en god avkastning på lang sikt, samtidig som vi vil sørge for at sparepengene dine også bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Vi er det største fondsselskapet i Norden og flere millioner fondssparere har vist oss tillit ved å la oss forvalte pengene deres. Vi har et av markedets største utvalg av fond og vi fokuserer på aktivt forvaltede fond som integrerer markedsinnsikt, dyptpløyende bedriftsanalyser og bærekraftfaktorer. 

Nordea Funds Ltd er en del av Nordea-konsernet. Selskapet hadde ca. 50 ansatte i 2018 og er registrert i Finland med Helsinki som hjemsted. I Norge drives fondsvirksomheten gjennom den norske filialen Nordea Funds, Norsk Filial. Det finnes også filialer i Sverige, Finland og Danmark.

Styre og revisorer
Kontaktinformasjon
Godtgjørelsespolicy
Eierstyring

Styre og revisorer i Nordea Funds Ltd

Josefin Degerholm, Administrerende direktør

(Finsk statsborger)

Styre: 

Jukka Perttula*, styreleder, profesjonelt styremedlem 
(Finsk statsborger) 

Søren Thorius Mølhave Andresen, Head of Integration Management Office (IMO), Nordea
(Dansk statsborger)

Lotta Bourgoin, Deputy Head of Business Banking Sweden, Nordea
(Svensk statsborger)

Henrika Vikman, Head of Nordea Asset Management Governance
(Finsk statsborger)

Miriam Grut Norrby*, Partner, Alfvén&Didrikson AB

(Svensk Statsborger)

Per Långsved, Head of Personal Banking Sweden & Country Senior Executive Nordea (Svensk statsborger)  

Vesa Ollikainen, Head of  Investment Center, Nordea Asset & Wealth Management
(Finsk statsborger)

Marianne Philip*, Attorney-at-Law, Partner, Kromann Reumert
(Dansk statsborger)   

* uavhengig styremedlem

Revisorer:  

PricewaterhouseCoopers Oy

Hovedansvarlig revisor: Taru Mäenpää, CGR 

Revisorsuppleanter: Jukka Paunonen, CGR

Revisorene er finske statsborgere.

Kontaktinformasjon

Fondsselskap: 

Nordea Funds Ltd 

Satamaradankatu 5 

FI-00020 Nordea 

Helsinki

Selskapet er representert i Norge gjennom filialen 

Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch 

Postadresse: Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo 

Besøksadresse: Essendrops gt 7, 0368 Oslo 

Telefon: Kundeservice 232 06001 

Organisasjonsnummer: 

Nordea Funds Ltd – FI 1737785-9 

Nordea Funds, Norwegian Branch - NO 912 651 045 

Tillsynsmyndighet: 

De norskregistrerte verdipapirfondene er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Fondsselskapet er underlagt tilsyn av den finske Finansinspektionen.

Besøksadresse Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors eller Mikaelsgatan 8, 00100 Helsingfors.

Postadresse PB 103, 00101 Helsingfors 

Telefon 010 831 51 

Fax 010 831 5328

E-post: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fiÅpnes i nytt vindu

www.finanssivalvonta.fiÅpnes i nytt vindu

Nordea Funds påvirker selskapene våre fond investerer i

Nordea Funds, Norwegian Branch er med på å påvirke de selskapene våre fond investerer i.

Nordea Funds, Norwegian Branch er gjennom selskapets verdipapirfond en aktiv eier som er med på å påvirke de selskapene verdipapirfondene investerer i, ved f eks å delta i valgkomiteer når styremedlemmer skal velges, eller ved å benytte fondets stemmerett som aksjeeier.

"Eierstyring handler om forholdet mellom  aksjonærene og selskapenes styre og deres ledelse." 

Hensikten er å sikre en god langsiktig utvikling i de selskaper Nordeas fond investerer i. Dette kommer både aksjonærene, de ansatte og andre interessenter tilgode.

Du kan lese mer i Retningslinjer for eierstyring i Nordeas fondÅpnes i nytt vindu. Dokumentet et på engelsk. 

For ytterligere informasjon om eierstyring i Nordeas fond, kontakt Erik Durhan.