Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Nordea Funds

Nordea Funds Ltd er en del av Nordeakonsernet, Nordens største finanskonsern. Fondsselskapet har tilgang til hele konsernets investeringsekspertise og ressurser og tilbyr et stort utvalg av egne fond som du kan handle både i Nettbanken.

Dette er Nordea Funds

Nordea Funds registrert i Norge er forvaltet av det finske selskapet Nordea Funds Ltd, representert i Norge av Nordea Funds, Norwegian Branch.

Nordea Funds Ltd er et fondsselskap som bedriver verdipapirfondsforvaltning, registrert i det finske foretaksregisteret og autorisert av finske myndigheter. Selskapet er registrert i Helsinki. Den norske filialen Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch er registrert i det norske foretaksregisteret.

Nordea Funds policy for ansvarlige investeringer

Vi legger stor vekt på spørsmål knyttet til bærekraft i vår fondsforvaltning. I vår policy kan du lese om vårt standpunkt knyttet til disse viktige spørsmålene.

Policy for ansvarlige investeringer i Nordea Funds Ltd (pdf, 350 KB)Åpnes i nytt vindu

Styre og revisorer

Styre og revisorer i Nordea Funds Ltd

Administrerende Direktør: 

Henrika Vikman

Styre: 

Jukka Perttula, styreleder, Head of Private Banking Finland

Cecilia Marlow*, styrets nestleder Profesjonell styrerepresentant

Torolf Aadnesen*, Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas

Vesa Ollikainen, Head of  Investment Center, Nordea Wealth Management

Petri Nikkilä, Executive Vice President, Head of Personal Banking Finland, Nordea Bank Abp

Marianne Philip*, Attorney-at-Law, Partner, Kromann Reumert

Georg Kaltenbrunner, Head of Group Operational Risk, Nordea Bank Abp

Reima Rytsölä*, Executive Vice President, Varma Mutual Pension Insurance Company 

Katja Bergqvist, Co-head of Nordea Wealth Management, Head of Products & Digital Wealth

* andelseiervalgt representant

Revisorer:  

PricewaterhouseCoopers Oy*  - hovedansvarlig revisor Juha Wahlroos, Autorisert Revisor. 

Martin Grandell, Autorisert revisor** 

Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch og de norskregistrerte verdipapirfondene revideres av PricewaterhouseCoopers AS 

Revisorsuppleanter

Jukka Paunonen, Autorisert revisor* 

Taru Mäenpää, Autorisert revisor**

* Revisor og revisorsuppleant valgt av fondsselskapets generalforsamling 

** Revisor og revisorsuppleant valgt av andelseierne

Kontaktinformasjon
Godtgjørelsespolicy
Eierstyring