Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Om Nordea Funds Ltd

Et nordisk fondsselskap

Det skal føles bra å la noen forvalte pengene dine. Vi i Nordea Funds jobber for å gi deg muligheten for en god avkastning på lang sikt, samtidig som vi vil sørge for at sparepengene dine også bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Vi er det største fondsselskapet i Norden og flere millioner fondssparere har vist oss tillit ved å la oss forvalte pengene deres. Vi har et av markedets største utvalg av fond og vi fokuserer på aktivt forvaltede fond som integrerer markedsinnsikt, dyptpløyende bedriftsanalyser og bærekraftfaktorer. 

Nordea Funds Ltd er en del av Nordea-konsernet. Selskapet hadde ca. 50 ansatte i 2018 og er registrert i Finland med Helsinki som hjemsted. I Norge drives fondsvirksomheten gjennom den norske filialen Nordea Funds, Norsk Filial. Det finnes også filialer i Sverige, Finland og Danmark.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Nordea Funds policy for ansvarlige investeringer

Vi legger stor vekt på spørsmål knyttet til bærekraft i vår fondsforvaltning. I vår policy kan du lese om vårt standpunkt knyttet til disse viktige spørsmålene.

Policy for ansvarlige investeringer i Nordea Funds Ltd (pdf, 350 KB)Åpnes i nytt vindu

Styre og revisorer

Styre og revisorer i Nordea Funds Ltd

Administrerende Direktør: 

Henrika Vikman

Styre: 

Jukka Perttula, styreleder, Head of Private Banking Finland

Cecilia Marlow*, styrets nestleder Profesjonell styrerepresentant

Torolf Aadnesen*, Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas

Vesa Ollikainen, Head of  Investment Center, Nordea Wealth Management

Petri Nikkilä, Executive Vice President, Head of Personal Banking Finland, Nordea Bank Abp

Marianne Philip*, Attorney-at-Law, Partner, Kromann Reumert

Georg Kaltenbrunner, Head of Group Operational Risk, Nordea Bank Abp

Reima Rytsölä*, Executive Vice President, Varma Mutual Pension Insurance Company 

Katja Bergqvist, Co-head of Nordea Wealth Management, Head of Products & Digital Wealth

* andelseiervalgt representant

Revisorer:  

PricewaterhouseCoopers Oy*  - hovedansvarlig revisor Juha Wahlroos, Autorisert Revisor. 

Martin Grandell, Autorisert revisor** 

Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch og de norskregistrerte verdipapirfondene revideres av PricewaterhouseCoopers AS 

Revisorsuppleanter

Jukka Paunonen, Autorisert revisor* 

Taru Mäenpää, Autorisert revisor**

* Revisor og revisorsuppleant valgt av fondsselskapets generalforsamling 

** Revisor og revisorsuppleant valgt av andelseierne

Kontaktinformasjon
Godtgjørelsespolicy
Eierstyring