Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Om Nordea Funds

Dette er Nordea Funds

Nordea Funds registrert i Norge er forvaltet av det finske selskapet Nordea Funds Ltd, representert i Norge av Nordea Funds, Norwegian Branch.

Nordea Funds Ltd er et fondsselskap som bedriver verdipapirfondsforvaltning, registrert i det finske foretaksregisteret og autorisert av finske myndigheter. Selskapet er registrert i Helsinki. Den norske filialen Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch er registrert i det norske foretaksregisteret.

Nordea Funds Ltd er en del av Nordeakonsernet, Nordens største finanskonsern. Fondsselskapet har tilgang til hele konsernets investeringsekspertise og ressurser.

Se også Eierstyring i Nordeas fond

Nordea Funds Ltd

Styre og revisorer

Administrerende Direktør: 

Henrika Vikman

Styre: 

Jukka Perttula, styreleder, Head of Private Banking Finland

Cecilia Marlow*, styrets nestleder Profesjonell styrerepresentant

Torolf Aadnesen*, Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas

Vesa Ollikainen, Head of  Investment Center, Nordea Wealth Management

Petri Nikkilä, Executive Vice President, Head of Personal Banking Finland, Nordea Bank Abp

Marianne Philip*, Attorney-at-Law, Partner, Kromann Reumert

Georg Kaltenbrunner, Head of Group Operational Risk, Nordea Bank Abp

Reima Rytsölä*, Executive Vice President, Varma Mutual Pension Insurance Company 

Katja Bergqvist, Co-head of Nordea Wealth Management, Head of Products & Digital Wealth

* andelseiervalgt representant

Revisorer:  

PricewaterhouseCoopers Oy*  - hovedansvarlig revisor Juha Wahlroos, Autorisert Revisor. 

Martin Grandell, Autorisert revisor** 

Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch og de norskregistrerte verdipapirfondene revideres av PricewaterhouseCoopers AS 

Revisorsuppleanter

Jukka Paunonen, Autorisert revisor* 

Taru Mäenpää, Autorisert revisor**

* Revisor og revisorsuppleant valgt av fondsselskapets generalforsamling 

** Revisor og revisorsuppleant valgt av andelseierne

Kontaktinformasjon

Fondsselskap: 

Nordea Funds Ltd 

Satamaradankatu 5 

FI-00020 Nordea 

Helsinki

Selskapet er representert i Norge gjennom filialen 

Nordea Funds Ltd, Norwegian Branch 

Postadresse: Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo 

Besøksadresse: Essendrops gt 7, 0368 Oslo 

Telefon: Kundeservice 232 06001 

Organisasjonsnummer: 

Nordea Funds Ltd – FI 1737785-9 

Nordea Funds, Norwegian Branch - NO 912 651 045 

Tillsynsmyndighet: 

De norskregistrerte verdipapirfondene er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Fondsselskapet er underlagt tilsyn av den finske Finansinspektionen.

Besøksadresse Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors eller Mikaelsgatan 8, 00100 Helsingfors.

Postadresse PB 103, 00101 Helsingfors 

Telefon 010 831 51 

Fax 010 831 5328

E-post: finanssivalvonta@finanssivalvonta.fiÅpnes i nytt vindu

www.finanssivalvonta.fiÅpnes i nytt vindu