Fondsmeldinger

Offentliggjøring av vedtektsendringer i Nordeas verdipapirfond

Nordea Funds Ltd har besluttet vedtektsendringer for 4 verdipapirfond listet opp nedenfor.

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i ovennevnte verdipapirfond 3. november 2021. Nordea Funds Ltd har besluttet at vedtektsendringene skal tre i kraft 1. januar 2022.

På bakgrunn av de vedtektsendringer som er gjennomført i verdipapirfondene nedenfor har du som andelseier rett til gebyrfri innløsning av dine andeler. Krav om gebyrfri innløsning må fremsettes innen kl. 10.00, 23. desember 2021. Merk at fondet fortsatt kan belaste et gebyr for å dekke transaksjonskostnader som kommer som følge av innløsninger. Gebyrfri innløsning kan utføres i Nordeas nettbank eller i en av Nordeas filialer.


FondNye vedtekterNytt prospekt
Nordea KapitalVedtekter Nordea Kapital (pdf, 166 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Kapital (pdf, 252 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Norge PlussVedtekter Nordea Norge Pluss (pdf, 165 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Norge Pluss (pdf, 254 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Global High YieldVedtekter Nordea Global High Yield (pdf, 171 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Global High Yield (pdf, 258 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Europeisk KredittobligasjonVedtekter Nordea Europeisk Kredittobligasjon (pdf, 170 KB)Åpnes i nytt vinduProspekt Nordea Europeisk Kredittobligasjon (pdf, 257 KB)Åpnes i nytt vindu

Andelseiermøte i Nordea Europeisk Kredittobligasjon, Nordea Global High Yield, Nordea Norge Pluss og Nordea Kapital

Styret i Nordea Funds Ltd har foreslått endringer i vedtektene i de overnevnte fondene til andelseiermøtet 8. oktober 2021. Se forslag til nye vedtekter og prospekter nedenfor.

Nordea Europeisk Kredittobligasjon

Prospekt (pdf, 216 KB)Åpnes i nytt vindu

Vedtekter (pdf, 179 KB)Åpnes i nytt vindu


Nordea Global High Yield

Prospekt (pdf, 245 KB)Åpnes i nytt vindu

Vedtekter (pdf, 186 KB)Åpnes i nytt vindu


Nordea Norge Pluss

Prospekt (pdf, 215 KB)Åpnes i nytt vindu

Vedtekter (pdf, 181 KB)Åpnes i nytt vindu


Nordea Kapital

Prospekt (pdf, 212 KB)Åpnes i nytt vindu

Vedtekter (pdf, 182 KB)Åpnes i nytt vindu

Melding til andelseiere i Nordea 1 om sammenslåing av fond

Sammenslåingen gjelder fondene Nordea 1, European Value Fund og Nordea 1, European Stars Equity Fund. Fusjonen trer i kraft 9. oktober 2020.

Se melding her (pdf, 276 KB)Åpnes i nytt vindu

Melding til andelseiere i Nordea North America

Endring av fondsnavn og vedtekter for Nordea North America. Nytt fondsnavn blir Nordea North America Dividend. Endringene trer i kraft 1. juli 2020.

Se melding her (pdf, 109 KB)Åpnes i nytt vindu

Informasjon om stengte fond

Følgende fond er stengt for handel 8. mai 2020, dette fordi flere underliggende markeder som fondene investerer i også er stengt.

IDNavn på fondet
FI0088-FIANordea Savings 10
FI0106-FIA
Nordea Premium Asset Management Conservative Fund
FI0229-FIANora Fund One Master
FI0054-FIANordea Savings 25
FI0045-FIANordea Premium Asset Management Moderate Fund
FI0237-FIANordea Sustainable Fixed Income Global Fund
FI0198-FIANordea Navigo
FI0206-FIANordea Sustainable Selection Moderate Fund  
FI0230-FIANora Fund Two Master
FI0086-FIANordea Savings Fixed Income

Melding til andelseiere i Nordea 1 om sammenslåing av fond

Sammenslåingen gjelder fondene Nordea 1 – Emerging Markets Focus Equity Fund og Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund - Fusjonen trer i kraft 4. juni 2020.

Se melding her (pdf, 269 KB)Åpnes i nytt vindu

Melding til andelseiere i Nordea Kreditt Pluss Etisk

Endring av fondsnavn og vedtekter for Nordea Kreditt Pluss Etisk. Nytt fondsnavn blir Nordea Kreditt Stars Fund. Endringene trer i kraft 20. mars 2020.

Se melding her (pdf, 104 KB)Åpnes i nytt vindu

Melding til andelseiere i Nordea Norsk Kredittobligasjon

Endring av fondsnavn og vedtekter for Nordea Norsk Kredittobligasjon. Nytt fondsnavn blir Nordea Obligasjon Stars Fund. Endringene trer i kraft 20. mars 2020.

Se melding her (pdf, 104 KB)Åpnes i nytt vindu

Melding til andelseiere i Nordea Far East Fund om endring av fondsnavn og vedtekter

Endring av fondsnavn og vedtekter for Nordea Far East Fund. Nytt fondsnavn blir Nordea Asian Stars Fund. Endringene trer i kraft 11. mars 2020.

Se melding her (pdf, 111 KB)Åpnes i nytt vindu

Melding om stengte handledager for aksjefondet Nordea China

På grunn av markeringen av kinesisk nyttår vil aksjefondet Nordea China være stengt for handel fra 24. januar 2020 - til og med 28. januar 2020.