Fondsmeldinger

Melding til andelseiere i Nordea 1 - Stable Return Fund

Luxembourg, 30. november 2017.

Den 6. september 2016 ble du informert om at styret i selskapet ("Styret") hadde besluttet (i) stenge NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND ("SRF") fra og med 7. september 2016 for en ubestemt periode ("Myk stengning") og (ii) å sette et tak på daglige tegninger og konverteringer i SRF på én million euro (EUR 1 000 000) eller tilsvarende, per investor (det "Daglige 1M-taket").

Formålet med det daglige 1M-taket var å beskytte interessene til eksisterende andelseiere på grunn av kapasitetsbegrensninger i perioden SRF var mykstengt for å dempe store enkelttegninger i SRF og dermed unngå hard stengning av SRF. 

Situasjonen har blitt revurdert av styret, som anerkjente at innløsningsnivået kombinert med det daglige 1M-taket hadde brakt kapitalen under forvaltning til et nivå som gjør det mulig å fjerne det daglige 1M- taket. 

Som en konsekvens av dette, fant styret at det daglige 1M-taket ikke lenger er nødvendig for å beskytte andelseiernes interesser, og besluttet å fjerne det daglige 1M-taket med gyldighet fra og med 1. desember 2017. 

Denne beslutningen påvirker imidlertid ikke den myke stengningen som er på plass, slik at SRF fremdeles er lukket for nye andelseiere. 

Situasjonen vil bli revurdert løpende og styret forbeholder seg retten til å gjenopprette det daglige 1M-taket eller et annet tak det etter eget skjønn kan bestemme, hvis fondet vokser for mye i fremtiden. 

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om det ovennevnte, viser vi til selskapets prospekt, kapittel 6 “Andelshandel”, avsnittet “Begrensninger på tegninger og konverteringer” eller til delen “Pressemeldinger” på www.nordea.lu eller, hvis tilgjengelig, på lokale Nordea-nettsteder. Du kan også kontakte rådgiveren din eller Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Service, på telefon +352 43 39 50-1.

Rentefondene Nordea Plan Konservativ og Nordea Plan Konservative Inst. har fått nye navn

Gjelder fra 1. november 2017.

Med virkning fra 1. november 2017 har styret i Nordea Funds Ltd. besluttet navneendring for følgende finskregistrerte rentefond:

  • Nordea Plan Konservativ endret til Nordea Defensive
  • Nordea Plan Konservative Inst. endret til  Nordea Defensive Inst.

Disse navneendringene er godkjent av det finske Finanstilsynet.

Orientering om navneendringer for Nordeas Plan-fond

Gjelder fra 1. november.

Styret i Nordea Funds Ltd har besluttet å endre navnet for følgende seks verdipapirfond i Nordeas Plan-fond. Navneendringene er godkjent av Finanstilsynet.

Navnene endres som følger: 

  • Nordea Plan 10     endres til     Nordea Plan Konservativ NO 
  • Nordea Plan 30     endres til     Nordea Plan Moderat
  • Nordea Plan 50     endres til     Nordea Plan Balansert
  • Nordea Plan 65     endres til     Nordea Plan Vekstorientert
  • Nordea Plan 80     endres til     Nordea Plan Offensiv
  • Nordea Plan 100   endres til     Nordea Aksje Verden

Navneendringene vil skje med virkning fra 1. november 2017.

Alle andelseiere i Nordeas Plan-fond vil få skriftlig informasjon om navneendringene i forbindelse med utsendelsen av årsoppgaven for 2017.

Les om de enkelte Nordea Plan-fondene i Fondslisten