Fondsmeldinger

Rentefondene Nordea Plan Konservativ og Nordea Plan Konservative Inst. har fått nye navn

Gjelder fra 1. november 2017.

Med virkning fra 1. november 2017 har styret i Nordea Funds Ltd. besluttet navneendring for følgende finskregistrerte rentefond:

  • Nordea Plan Konservativ endret til Nordea Defensive
  • Nordea Plan Konservative Inst. endret til  Nordea Defensive Inst.

Disse navneendringene er godkjent av det finske Finanstilsynet.

Orientering om navneendringer for Nordeas Plan-fond

Gjelder fra 1. november.

Styret i Nordea Funds Ltd har besluttet å endre navnet for følgende seks verdipapirfond i Nordeas Plan-fond. Navneendringene er godkjent av Finanstilsynet.

Navnene endres som følger: 

  • Nordea Plan 10     endres til     Nordea Plan Konservativ NO 
  • Nordea Plan 30     endres til     Nordea Plan Moderat
  • Nordea Plan 50     endres til     Nordea Plan Balansert
  • Nordea Plan 65     endres til     Nordea Plan Vekstorientert
  • Nordea Plan 80     endres til     Nordea Plan Offensiv
  • Nordea Plan 100   endres til     Nordea Aksje Verden

Navneendringene vil skje med virkning fra 1. november 2017.

Alle andelseiere i Nordeas Plan-fond vil få skriftlig informasjon om navneendringene i forbindelse med utsendelsen av årsoppgaven for 2017.

Les om de enkelte Nordea Plan-fondene i Fondslisten

Melding til andelseiere i Nordea 1, SICAV

Gjelder fra 15. september 2017.

Les informasjon fra Nordea 1, SICAV

Nordea Stable Emerging Markets Equity Fund stenges for nye andelseiere

Styret i Nordea 1, SICAV har besluttet å stenge fondet for nye andelseiere med virkning fra 1. februar 2017.

Eksisterende andelseiere kan fortsatt kjøpe andeler i fondet. 

Styret begrunner avgjørelsen med at kapasitetsgrensen nærmer seg i fond som omfattes av den stabile aksjeprosessen i Nordea, og at man ønsker å begrense kapitaltilstrømning for å beskytte fremtidig avkastning til fondets andelseiere.

Brevet fra Nordea 1, SICAV kan du lese her (pdf, 64 KB)Åpnes i nytt vindu.