Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondsmeldinger

Melding til andelseiere i Nordea 1 om sammenslåing av fond

Sammenslåingen gjelder fondene NORDEA 1 – Global Ideas Equity Fund og NORDEA 1 – Global Stars Equity Fund.

Fusjonen trer i kraft 25. oktober 2019.

Se varsel her (pdf, 205 KB)Åpnes i nytt vindu

Vedtektsendringer i verdipapirfond forvaltet av Nordea Funds Ltd.

Nordea har besluttet vedtektsendringer i fond for å sikre at de ikke blir påvirket av Brexit. Vedtektsendringene er forhåndsgodkjent av Finanstilsynet og trer i kraft umiddelbart.

Endringen er likelydende i alle fondene og lyder avslutningsvis i punkt 3.3 om krav til likviditet:

«Kravene til likviditet i punktene 1 ‐ 2 over, skal omfatte Storbritannia, uansett om Storbritannia anses som en EØS‐stat eller et land utenfor EØS‐området.»

Nedenfor ser du oversikt over vedtektene.

Nordea Stabil Avkastning  (pdf, 137 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Obligasjon NO (pdf, 128 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Norge Verdi (pdf, 127 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Stabile Aksjer Global (pdf, 136 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Kort Obligasjon 20  (pdf, 122 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Kapital  (pdf, 125 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Obligasjon II (pdf, 129 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Kort Obligasjon III (pdf, 126 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Avkastning (pdf, 125 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Obligasjon III (pdf, 132 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Kort Obligasjon Pluss (pdf, 132 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Europeisk Kredittobligasjon (pdf, 135 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea FRN Kreditt (pdf, 125 KB)Åpnes i nytt vinduNordea FRN OMF  (pdf, 113 KB)Åpnes i nytt vinduNordea FRN Pensjon (pdf, 116 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Global  (pdf, 127 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Global High Yield (pdf, 133 KB)Åpnes i nytt vinduNordea Global Statsobligasjon (pdf, 298 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk (pdf, 131 KB)Åpnes i nytt vindu

Kunngjøring av vedtektsendringer for Nordeas verdipapirfond

Nordea Funds Ltd har besluttet vedtektsendringer i verdipapirfond.

Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringene i ovennevnte verdipapirfond 6. desember 2018. Vedtektsendringene trer i kraft 11. desember 2018.

Nordeas pengemarkedsfond har fått nye navn og betegnes heretter som korte obligasjonsfond. 

Gammelt fondsnavnNytt fondsnavnNye vedtekter
Nordea Pengemarkedsfond Nordea Kort ObligasjonVedtekter Nordea Kort Obligasjon (pdf, 290 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea LikviditetNordea Kort Obligasjon IVedtekter Nordea Kort Obligasjon 1 (pdf, 290 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea likviditet IINordea Kort Obligasjon IIVedtekter - Nordea Kort Obligasjon II (pdf, 290 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea likviditet IIINordea Kort Obligasjon IIIVedtekter - Nordea Kort Obligasjon III (pdf, 295 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Likviditet 20Nordea Kort Obligasjon 20Vedtekter - Nordea Kort Obligasjon 20 (pdf, 291 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Likviditet PlussNordea Kort Obligasjon PlussVedtekter - Nordea Kort Obligasjon Pluss (pdf, 300 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea KredittNordea FRN KredittVedtekter - Nordea FRN Kreditt (pdf, 294 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Likviditet PensjonNordea FRN PensjonVedtekter - Nordea FRN - Pensjon (pdf, 299 KB)Åpnes i nytt vindu
Nordea Likviditet OMFNordea FRN OMFVedtekter Nordea FRN OMF (pdf, 294 KB)Åpnes i nytt vindu