Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondsmeldinger

Melding til andelseiere i Nordea 1, SICAV om nytt prospekt

Gyldig fra 19. november 2018.

Prospektet inneholder blant annet endringer i prospektet som er relevante for andelseiere i Nordea 1 – North American All Cap Fund.

Les melding her (pdf, 414 KB)Åpnes i nytt vindu

Melding til andelseiere i Nordea 1, SICAV om sammenslåing av fond

Sammenslåingen gjelder fra 28. september 2018

Fra 28. september 2018 vil Nordea Stable Equity Long / Short Fund og Nordea Alpha 10 MA Fund fusjoneres til ett fond. 

Les melding her (pdf, 92 KB)Åpnes i nytt vindu

Avvikling av fond

Verdipapirfondene Nordea Internasjonale aksjer III, Nordea Internasjonale aksjer II og Nordea Internasjonale aksjer avvikles

Styret i Nordea Funds Ltd har besluttet  å avvikle verdipapirfondene Nordea Internasjonale Aksjer III, Nordea Internasjonale Aksjer II og Nordea Internasjonale Aksjer. Verdipapirfondene stenges for tegning og innløsning 22.01.2018 og vil avvikles fra 30.01.2018.

Årsaken til avviklingen er fondenes lave forvaltningskapital, noe som gjør det vanskelig å forvalte fondene på en optimal måte, sett i forhold til fondets definerte forvaltningsstrategi.

Alle andelseierne i fondene har mottatt brev fra Nordea Funds om avviklingen, og at pengene vil overføres til deres respektive konto knyttet opp mot fondshandel i Nordea, eller til deres aksjesparekonto.

Nedenfor kan du se brevene som er sendt til andelseierne i de tre verdipapirfondene.

Brev til andelseiere - Internasjonale aksjer III (pdf, 275 KB)Åpnes i nytt vindu

Brev til andelseiere - Internasjonale aksjer II (pdf, 275 KB)Åpnes i nytt vindu

Brev til andelseiere - Internasjonale aksjer (pdf, 275 KB)Åpnes i nytt vindu

Melding til andelseiere i Nordea 1 - Stable Return Fund

Luxembourg, 30. november 2017.

Den 6. september 2016 ble du informert om at styret i selskapet ("Styret") hadde besluttet (i) stenge NORDEA 1 – STABLE RETURN FUND ("SRF") fra og med 7. september 2016 for en ubestemt periode ("Myk stengning") og (ii) å sette et tak på daglige tegninger og konverteringer i SRF på én million euro (EUR 1 000 000) eller tilsvarende, per investor (det "Daglige 1M-taket").

Formålet med det daglige 1M-taket var å beskytte interessene til eksisterende andelseiere på grunn av kapasitetsbegrensninger i perioden SRF var mykstengt for å dempe store enkelttegninger i SRF og dermed unngå hard stengning av SRF. 

Situasjonen har blitt revurdert av styret, som anerkjente at innløsningsnivået kombinert med det daglige 1M-taket hadde brakt kapitalen under forvaltning til et nivå som gjør det mulig å fjerne det daglige 1M- taket. 

Som en konsekvens av dette, fant styret at det daglige 1M-taket ikke lenger er nødvendig for å beskytte andelseiernes interesser, og besluttet å fjerne det daglige 1M-taket med gyldighet fra og med 1. desember 2017. 

Denne beslutningen påvirker imidlertid ikke den myke stengningen som er på plass, slik at SRF fremdeles er lukket for nye andelseiere. 

Situasjonen vil bli revurdert løpende og styret forbeholder seg retten til å gjenopprette det daglige 1M-taket eller et annet tak det etter eget skjønn kan bestemme, hvis fondet vokser for mye i fremtiden. 

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om det ovennevnte, viser vi til selskapets prospekt, kapittel 6 “Andelshandel”, avsnittet “Begrensninger på tegninger og konverteringer” eller til delen “Pressemeldinger” på www.nordea.lu eller, hvis tilgjengelig, på lokale Nordea-nettsteder. Du kan også kontakte rådgiveren din eller Nordea Investment Funds S.A., Client Relationship Service, på telefon +352 43 39 50-1.

Nordea Plan Konservativ og Nordea Plan Konservative Inst. endrer navn

Gjelder fra 1. november 2017.

Med virkning fra 1. november 2017 har styret i Nordea Funds Ltd. besluttet navneendring for følgende finskregistrerte rentefond:

  • Nordea Plan Konservativ endret til Nordea Defensive
  • Nordea Plan Konservative Inst. endret til  Nordea Defensive Inst.

Disse navneendringene er godkjent av det finske Finanstilsynet.

Orientering om navneendringer for Nordeas Plan-fond

Gjelder fra 1. november.

Styret i Nordea Funds Ltd har besluttet å endre navnet for følgende seks verdipapirfond i Nordeas Plan-fond. Navneendringene er godkjent av Finanstilsynet.

Navnene endres som følger: 

  • Nordea Plan 10     endres til     Nordea Plan Konservativ NO 
  • Nordea Plan 30     endres til     Nordea Plan Moderat
  • Nordea Plan 50     endres til     Nordea Plan Balansert
  • Nordea Plan 65     endres til     Nordea Plan Vekstorientert
  • Nordea Plan 80     endres til     Nordea Plan Offensiv
  • Nordea Plan 100   endres til     Nordea Aksje Verden

Navneendringene vil skje med virkning fra 1. november 2017.

Alle andelseiere i Nordeas Plan-fond vil få skriftlig informasjon om navneendringene i forbindelse med utsendelsen av årsoppgaven for 2017.

Les om de enkelte Nordea Plan-fondene i Fondslisten