Dine fordeler med sparing i fond

  • Du kan kjøpe og selge fond når det passer deg.

  • Du kan opprette, endre, stoppe og slette spareavtaler.
  • Du kan velge blant et stort utvalg av våre egne fond og fond fra andre populære og anerkjente fondsforvaltere.
  • Du får til enhver tid oversikt over din beholdning, og alle ordre og transaksjoner du har utført.
  • Du kan følge med på verdiutviklingen av fondene dine.
  • Du får daglig oppdaterte kurser på alle våre fond.
  • Du kan velge om du vil kjøpe og selge aksjer i nettbanken, mobilbanken og/eller via handelsplattformen Nordea Investor.

Du får god oversikt over sparingen din

Du får god oversikt over alle dine kjøp og salg og ser til enhver tid verdiutviklingen på fondene dine.

Når du sparer i fond får du tilgang til et stort univers av fond og kan starte spareavtaler og/eller sette inn engangsinnskudd. Du kan også se verdiutviklingen på fondene dine, alle kjøp og salg du har gjort og få oppdaterte kurser. 

Kom i gang med sparing i fond

Få tilgang til å spare i fond ved å fylle ut et enkelt skjema.

Få tilgang

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.