Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondssparing

Fondssparing passer alle som sparer langsiktig og som ønsker mulighet for god avkastning på sparingen sin. Vi tilbyr et stort utvalg av fond, slik at du kan velge det fondet som passer best for deg. Du kan kjøpe fond enkelt i Nettbanken.

Fordeler ved å sparing i fond

 • Du kan få god avkastning i fond over tid.
 • Du velger hvor mye risiko du vil ta.
 • Du kan velge blant et stort utvalg av fond.
 • Som Nordea-kunde kan du raskt og enkelt handle fond selv og følge utviklingen i Nettbanken.
 • Du kan velge mellom spareavtaler fra 100 kroner i måneden og/eller engangsinnskudd fra 100 kroner og oppover.

Hva er fondssparing?

Fondssparing er en spareform, der du og mange andre betaler inn penger til en profesjonell fondsforvalter som investerer i ulike aksjer og/eller andre verdipapirer.

Du kan velge mellom et stort utvalg av fond – alt fra aksje- og rentefond til kombinasjonsfond. Basert på din tidshorisont og risikoprofil kan du finne den beste fondsløsningen for deg.

Sparing i fond passer alle og egner seg godt for langsiktig sparing, som eksempelvis pensjon. Du kan sette inn engangsinnskudd og/eller opprette spareavtale.

Hvorfor spare i fond?

Når du sparer i fond, øker du muligheten for å oppnå høyere avkastning enn ved tradisjonell sparing på konto over tid.

Med tradisjonell banksparing i dag, er rentene ofte lave, noe som fører til en reell svekkelse av verdien på grunn av prisstigning og inflasjon. Dette er hovedgrunnen til hvorfor du bør spare i fond.

Det kan være spesielt lurt å spare i fond ved langsiktig sparing. Dette er fordi sparebeløpet ditt vil kunne vokse over tid. I tillegg er det lavere risiko knyttet til langsiktig fondssparing sammenlignet med kortsiktig fondssparing. Grunnen til dette er at svingninger som fører til at investeringen din blir mindre verdt kan være betydelige på kort sikt, men jevne seg ut over tid. Jo lenger tidshorisont du har på sparingen, jo større risiko kan du ta, og jo mer avkastning kan du få.

Se våre tips til fondssparing eller prøv vår fondskalkulator og se hvor mye sparepengene dine kan vokse over tid.

Nyttig å vite om fondssparing

Nedenfor finner du linker til informasjon som kan være nyttig for deg som ønsker å starte med fondssparing.

 • Skatteregler for fond
  Skattereglene ved sparing i fond varierer avhengig av om du sparer i aksjefond, kombinasjonsfond eller rentefond.
 • Forholdet mellom risiko og  avkastning
  Avkastning og risiko er tett forbundet når det kommer til sparing i fond. Jo høyere forventet avkastning, jo større risiko. Og omvendt betyr lavere risiko lavere forventet avkastning.
 • Tidsfrister for kjøp og salg av fond
  Når du kjøper og selger fond er kursen ukjent. Fristen for når kursen settes avhenger av hvilket fond du velger å spare i.
 • Forskjellige typer fond
  Det finnes 3 hovedgrupper; aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. De har alle ulike egenskaper.
 • Investorbeskyttelse
  Som sparer og investor er du godt beskyttet av lovverket. MiFID er et EU-direktiv om finansielle tjenester hvor hovedformålet er å styrke beskyttelsen av deg som spare- og investeringskunde.  
 • Angrerett ved fjernsalg
  Angrerett gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond.
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i fondsinformasjonen.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Kom i gang med fondssparingen i dag

Er du kunde i Nordea?

Logg inn og kjøp fond Åpnes i nytt vindu

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.