Spareavtale

Spar i fond med en spareavtale. Med en fast avtale kan du være sikker på at du sparer litt hver måned. Bestem selv hvor mye og hvor ofte du vil spare. Selv et lite beløp kan vokse seg stort over tid.

Dine fordeler med en spareavtale 

 • Med en spareavtale kan du forvente god avkastning over tid.
 • Du velger selv hvor mye risiko du vil ta.
 • Du bygger jevnt og trutt en buffer til uforutsatte utgifter.
 • Risikoen jevnes ut overtid fordi du kjøper fondsandeler i både opp og nedgangstider. 
 • Du velger selv hvor mye du vil spare i måneden og hvor ofte.
 • Det er ingen bindingstid på en spareavtale.
 • Sparingen går av seg selv. Pengene trekkes automatisk fra  kontoen din hver måned.

En spareavtale i fond kan bli mye penger over tid

Med jevnlig sparing har du alltid penger i bakhånd.

Sparing i fond passer alle og du kan spare helt ned til 100 kroner i måneden.  Selv et lite beløp kan vokse seg stort, så lenge du sparer langsiktig og riktig. Etter hvert får du en "buffer" til uforutsette utgifter og handlefrihet til å realisere små og store drømmer.

Det finnes mange forskjellige sparealternativer og du kan velge mellom et stort utvalg av aksjefond og kombinasjonsfond. Avkastningen du oppnår på sparingen din vil blant annet avhenge av hvilken fondsløsning du velger.  

Du kan kjøpe og selge fond på egenhånd i Nettbanken. Du kan også avtale møte med en rådgiver.  

Nyttig å vite om fond

Nedenfor finner du linker til informasjon som kan være nyttig for deg som sparer i fond.

 • Skatteregler for fond
  Skattereglene ved sparing i fond varierer avhengig av om du sparer i aksjefond, kombinasjonsfond eller rentefond.
 • Forholdet mellom risiko og  avkastning
  Avkastning og risiko er tett forbundet når det kommer til sparing i fond. Jo høyere forventet avkastning, jo større risiko. Og omvendt betyr lavere risiko lavere forventet avkastning.
 • Tidsfrister for kjøp og salg av fond
  Når du kjøper og selger fond er kursen ukjent. Fristen for når kursen settes avhenger av hvilket fond du velger å spare i.
 • Forskjellige typer fond
  Det finnes 4 ulike fondstyper; aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond og obligasjonsfond. De har alle ulike egenskaper.
 • Investorbeskyttelse
  Som sparer og investor er du godt beskyttet av lovverket. MiFID er et EU-direktiv om finansielle tjenester hvor hovedformålet er å styrke beskyttelsen av deg som spare- og investeringskunde.  
 • Angrerett ved fjernsalg
  Angrerett gjelder ikke ved kjøp av andeler i verdipapirfond.

Kom i gang med sparingen

Start spareavtale i fond

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.