Hva er fond?

Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Som fondssparer kjøper du andeler i fondet og får avkastning etter hvor mange andeler du eier. Han eller hun som følger opp fondet, kalles en fondsforvalter. Forvalteren følger med på markedet og kjøper og selger investeringer til fondet. Forvalterens målsetning er å oppnå best mulig avkastning. 

Tips til å spare i fond

6 tips til hva du bør tenke på når du skal i gang med sparingen.

6 gode tips til å spare i fond

Avkastning og risiko

Avkastning og risiko går hånd i hanske. Jo mer avkastning du ønsker deg jo mer risiko må du være villig til å ta.

Les om avkastning og risiko

Skatteregler for fond

Det er ulike skatteregler for ulike typer fond.

Les om skatteregler for fond

Hva er ESG?

ESG brukes ofte i sammenheng med fond og bærekraft. Men hva er det og hva betyr det for sparingen din?

Les og lær om ESG

Ofte stilte spørsmål om kjøp og salg av fond

Når du sparer i fond vil det gjerne dukke opp spørsmål knyttet til kjøp og salg.

Les om kjøp og salg av fond

Hva er aktiv forvaltning?

De fleste av Nordeas fond er aktivt forvaltet, men hva betyr det?

Les om aktiv forvaltning

Hva er passiv forvaltning/indeksfond?

Indeksfond er passivt forvaltet og har andre fordeler enn aktiv forvaltede fond.

Les om passiv forvaltning/ indeksfond

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.