Raskeste måten å reklamere på kortkjøp

 1. Trykk inn på kortet ditt i mobilbanken
 2. Gå til «Sperre eller avslutte»
 3. Velg «Reklamer på en transaksjon» 

Du blir veiledet gjennom skjemaet. Det kan hende du må legge ved dokumentasjon knyttet til transaksjonen. 

Nordea, eller vår samarbeidspartner TietoEvry, vil ta kontakt med deg når reklamasjonen er ferdigbehandlet.  

Alternativt kan du laste ned og sende inn reklamasjonsskjema:

Når kan jeg få kompensasjon?

I følgende tilfeller kan du gjøre en kortreklamasjon.

Svindel, mistet eller stjålet kort

Har du vært utsatt for svindel og et beløp er trukket fra ditt Nordea bankkort eller Nordea kredittkort? Nordea er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke tap som du har blitt påført ved transaksjoner som ikke er godkjent av deg. Dette vil si transaksjoner som ikke er utført av deg eller som du ikke har samtykket til.

Du kan søke om kompensasjon fra Nordea, og reklamere. Hvis kortet ditt er stjålet, eller kortinformasjonen din er kommet på avveie, må du sperre kortet så fort som mulig. Du kan enkelt sperre kortene dine selv i mobilbanken, eller du kan ta kontakt med kundeservice på telefon 232 06001, så hjelper vi deg. 

Husk å anmelde forholdet til politiet. 

Hva er en korttransaksjon? 

Transaksjoner på dine Nordea-kort (Visa eller Mastercard). Hvis du har blitt utsatt for svindel på kontoen din kan du lese mer her 

Feil eller mangler på en vare eller tjeneste

Dette kan være at varen eller tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert, at den har mangler, eller at selger ikke ordner opp. Hvis du ikke har mottar varen kan du tidligst reklamere 30 dager etter kjøpet er foretatt. 

Det forutsettes at:  

 • Du har handlet hos en næringsdrivende
 • Det foreligger en feil eller mangel ved varen/ tjenesten som du har kjøpt, eller du har ikke mottatt varen/tjenesten. 
 • Du har forsøkt å løse saken med selger først.

Konkurser

Hvis du har forhåndsbetalt for en vare eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du kreve pengene refundert av Nordea. (Unntak: kjøp gjort med nettgiro eller BankAxept).

Hvordan lager jeg en kortreklamasjon?

Kravet fremmes til Nordea senest 90 dager etter tidspunktet for flyreisen/datoen for mottak av tjenesten, slik at vi be om tilbakebetaling av pengene dine fra leverandøren.

Nordea har et samarbeid med TietoEvry. I noen tilfeller vil TietoEvry behandle din kortreklamasjon på vegne av Nordea. Du vil da motta svar direkte fra TietoEvry. 

Nødvendig dokumentasjon som må foreligge:

 • Avtale/ordrebekreftelse samt kopi av e-post/dokumentasjon fra brukerstedet. 
 • Mottar du feil vare ønsker vi at du i tillegg legger ved bilde av bestilt vare samt mottatt vare og ordrebekreftelse.
 • Kommunikasjon med brukerstedet/selger. 

Andre måter du foretrekker å reklamere på

 • Via Mine meldinger

Send inn kortreklamasjonsskjemaet via Mine meldingerÅpnes i nytt vindu i nettbanken (krever innlogging med BankID) 

 • Send kortreklamasjonsskjemaet per post   

Nordea Bank Abp, filial i Norge
Reklamasjoner 
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Husk å signere på begge sider av skjemaet. 

Hva skjer etter at jeg har sendt inn reklamasjonsskjemaet?

Svindel / mistet eller stjålet kort

Etter vi har mottatt reklamasjonen fra deg vil vi tilbakeføre beløpet til kontoen din senest innen utgangen av påfølgende virkedag.  

 • Beløpet vil ikke bli tilbakeført dersom vi vurderer at det er rimelig grunn til å mistenke svik.  

Vi vil etter tilbakeføring behandle reklamasjonen din, og gi deg et endelig svar innen 15 virkedager. 

Hvis transaksjonen har skjedd som følge av tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument (for eksempel BankID eller Nordea ID), vil vi kunne holde tilbake en egenandel på inntil 450 kroner. Dersom vi mener at du er ansvarlig for egenandel utover kr 450, eventuelt for hele beløpet, vil saken etter tilbakeføring bli brakt inn for Finansklagenemnda.

Dersom det etter tilbakeføringen blir klart at du likevel er ansvarlig for transaksjonen (tapet), kan vi foreta retting ved å gjenbelaste kontoen din. Det vil si at vi trekker det aktuelle beløpet fra kontoen din. 

Gjenbelastning av konto vil kunne gjøres hvis:  

 • Du etter tilbakeføringen likevel erkjenner ansvar for transaksjonen. 
 • Det etter tilbakeføring blir avgjort i Finansklagenemnda eller domstolene at du er helt eller delvis ansvarlig for transaksjonen. 

Feil eller mangler på en vare eller tjeneste, eller ved konkurs 

For at Nordea skal kunne behandle kortreklamasjonen din, må du først sende oss et ferdig utfylt reklamasjonsskjema – enten per post eller digitalt. Du hører fra oss innen 15 virkedager etter at vi har mottatt reklamasjonen din.

Hvis vi trenger mer informasjon fra deg vil vi kontakte deg for å be om ytterligere dokumentasjon.