Kortreklamasjon

Dersom du har handlet med et Nordea bankkort eller et Nordea kredittkort og selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du fremme krav til Nordea om erstatning. Det samme gjelder dersom du oppdager ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet ditt.

Nordea har et samarbeid med TietoEvry. I noen tilfeller vil TietoEvry behandle din kortreklamasjon på vegne av Nordea. Du vil da motta svar direkte fra TietoEvry. 

Situasjoner hvor du kan rette krav mot Nordea

I følgende tilfeller kan du gjøre en kortreklamasjon: 

Svindel
Hvis du blir utsatt for svindel og et beløp er trukket fra ditt Nordea bankkort eller Nordea kredittkort, kan du få dekket tapet av Nordea. 

Konkurser
Hvis du har forhåndsbetalt for en vare eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert av Nordea. (Unntak: kjøp gjort med nettgiro eller BankAxept).

Feil eller mangler på en vare eller tjeneste
Dette kan være at varen eller tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert, at den har mangler, og selger ikke ordner opp. Hvis du ikke har mottar varen kan man tidligst reklamere 30 dager etter kjøpet er foretatt. 

Nødvendig dokumentasjon som må foreligge

 • Ordrebekreftelse samt kopi av e-post/dokumentasjon fra brukerstedet. 

 • Mottar du feil vare ønsker vi at du i tillegg legger ved bilde av bestilt vare samt mottatt vare og ordrebekreftelse.

Det forutsettes at:  

 • Du må ha handlet hos en næringsdrivende
 • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt
 • Du må ha forsøkt å løse saken med selger først

Hvordan lager jeg en kortreklamasjon? 

I ovennevnte tilfeller må du fylle ut kortreklamasjonsskjema, enten per post eller digitalt (se nedenfor). Eventuell dokumentasjon må også vedlegges. 

Kravet fremmes til Nordea senest 90 dager etter tidspunktet for flyreisen/datoen for mottak av tjenesten, slik at vi be om tilbakebetaling av pengene dine fra leverandøren.

Nordea har et samarbeid med TietoEvry. I noen tilfeller vil TietoEvry behandle din kortreklamasjon på vegne av Nordea. Du vil da motta svar direkte fra TietoEvry. 

Velg måten du foretrekker å reklamere på

1. Via mobilbank 

Som personkunde i Nordea kan du reklamere på en korttransaksjon digitalt i mobilbanken.

• Du finner kortene dine i mobilbanken.
- Trykk på aktuelt kort
- Velg deretter "Sperre eller avslutte"
- Velg "Reklamere på en transaksjon"

• Du blir veiledet gjennom reklamasjonen. De fleste opplysningene ligger der allerede, og du blir bedt om å oppgi noen flere opplysninger. Det kan hende du blir bedt om dokumentasjon knyttet til transaksjonen du reklamerer på.

• Når du har sendt inn reklamasjonen, undersøker Nordea eller TietoEvry den og tar kontakt med deg.

2. Via Mine meldinger
Send inn kortreklamasjonsskjemaet via Mine meldingerÅpnes i nytt vindu i nettbanken (krever innlogging med BankID) 

3. Eller send kortreklamasjonsskjemaet per post   

Nordea Bank Abp, filial i Norge
Reklamasjoner  
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Husk å signere på begge sider av skjemaet. 

Saksgangen ved kortreklamasjon

 1. Nordea mottar din kortreklamasjon
  For at Nordea skal kunne behandle kortreklamasjonen din, må du først sende oss et ferdig utfylt reklamasjonsskjema – enten per post eller digitalt. Du hører fra oss så snart vi mottar reklamasjonen din, avhengig av måten du sendte den på (fra én til ti dager). 
  Nordea har et samarbeid med TietoEvry. I noen tilfeller vil TietoEvry behandle din kortreklamasjon på vegne av Nordea.
 2. Vurdering av saken
  Nå vil vi behandle saken din og avgjøre om den kan behandles ut i fra mottatt informasjon, eller om vi trenger mer informasjon fra deg. I så fall kontakter vi deg og informerer om manglende dokumentasjon.   
 3. Saken behandles
  Hvis vi konkluderer med at saken er klar for behandling, er neste steg å sende kortreklamasjonen videre for saksbehandling. Saksbehandlingen kan ta opptil seks måneder og kan noen ganger kreve korrespondanse med politiet, brukersteder (selger) og/eller andre banker.   
 4. Dokumentasjon fra brukerstedet (selger)
  I noen tilfeller vil brukerstedet gi oss dokumentasjon knyttet til kravet ditt. I slike tilfeller vil vi videresende dokumentasjonen til deg så du kan se gjennom og kommentere den skriftlig. 
 5. Saken ferdigbehandlet 
  Etter seks måneder vil reklamasjonsprosessen være fullført, og saken din vil bli avsluttet i samsvar med den endelige avgjørelsen vår, som sendes til deg per post eller digitalt.    

English version of the Dispute procedure (pdf, 1 MB)Åpnes i nytt vindu