Two persons discussing a document

Kortreklamasjon og melding av skade

Dersom du har handlet med et Nordea bankkort eller et Nordea kredittkort og selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du fremme krav til Nordea om erstatning. Det samme gjelder dersom du oppdager ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet ditt.

Situasjoner hvor du kan rette krav mot Nordea

Ditt Nordea kredittkort har ulike forsikringer. Sjekk når du kan gjøre en kortreklamasjon.

Feil eller mangler på en vare eller tjeneste du har kjøpt og selger ikke ordner opp.

Dette kan være at varen eller tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert eller at den har mangler. Klagen gir du oss skriftlig og all nødvendig dokumentasjon må foreligge.


Vær samtidig oppmerksom på at følgende momenter må være på plass:

  • Du må ha handlet med ditt Nordea Kredittkort
  • Du må ha handlet hos en næringsdrivende
  • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt
  • Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først

Svindel 

Hvis du blir utsatt for svindel og et beløp er trukket fra ditt Nordea bankkort eller Nordea kredittkort, kan du få dekket tapet av Nordea.

Konkurser

Hvis du har forhåndsbetalt for en vare eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert av Nordea. Dette gjelder også hvis du har betalt for reisen din.

Fyll ut skjema for kortreklamasjon

I ovennevnte tilfeller må du fylle ut skjema for kortreklamasjoner.

Last ned skjema under og send det til:

Nordea Bank Norge
Reklamasjoner
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Det utfylte skjemaet kan også skannes og sendes på e-post carddispute@nordea.noÅpnes i nytt vindu.

Melding av skade

Nordea samarbeider med Tryg på reiseforsikringer tilknyttet kredittkort.

Meld skade elektronisk eller via telefon 

Som kredittkortkunde har du reiseforsikring når 50 % av reisens totale transportkostnad er betalt med kortet ditt. Ved behov for øyeblikkelig hjelp under reisen, for eksempel ved akutt sykdom eller skade, kontakter du Trygs døgnåpne alarmsentral.

Kontakt Tryg - ved skader og spørsmål

Telefon: +47 800 33 433, mellom kl. 08.00 - kl. 17.00 

Kontakt Tryg Alarm - ved øyeblikkelig hjelp under reisen

Telefon: +47 55 17 10 01
Faks: + 47 55 17 10 03
E-post: trygalarm@tryg.noÅpnes i nytt vindu

Følgende skader melder du elektronisk: 

  • Avbestilling av reise 
  • Reisegods 
  • Sykdom, ulykke eller dødsfall på reise
  • Forsinkelse, forsinket transport eller bagasje

Gå til tryg.no hvor du velger aktuelt skadeskjemaÅpnes i nytt vindu. Du benytter BankID for å legitimere deg.

Har du spørsmål? Kontakt oss på chat

Chat med oss