Kortreklamasjon

Dersom du har handlet med et Nordea bankkort eller et Nordea kredittkort og selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du fremme krav til Nordea om erstatning. Det samme gjelder dersom du oppdager ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet ditt.

Raskeste måten å reklamere på kortkjøp

 1. Trykk inn på kortet ditt i mobilbanken
 2. Gå til «Sperre eller avslutte»
 3. Velg «Reklamer på en transaksjon» 

Du blir veiledet gjennom skjemaet. Det kan hende du må legge ved dokumentasjon knyttet til transaksjonen. 

Nordea eller TietoEvry vil ta kontakt med deg når reklamasjonen er ferdigbehandlet.  

Alternativt kan du laste ned og sende inn reklamasjonsskjema:

Nordea har et samarbeid med TietoEvry. I noen tilfeller vil TietoEvry behandle din kortreklamasjon på vegne av Nordea. Du vil da motta svar direkte fra TietoEvry. 

Når kan jeg få kompensasjon?

I følgende tilfeller kan du gjøre en kortreklamasjon.

Svindel, mistet eller stjålet kort

Har du vært utsatt for svindel og et beløp er trukket fra ditt Nordea bankkort eller Nordea kredittkort?

Du kan søke om kompensasjon fra Nordea, og reklamere. Hvis kortet ditt er stjålet, eller kortinformasjonen din er kommet på avveie, må du sperre kortet så fort som mulig. Du kan enkelt sperre kortene dine selv i mobilbanken, eller du kan ta kontakt med kundeservice på telefon 232 06001, så hjelper vi deg. 

Husk å anmelde forholdet til politiet. 

Hva er en korttransaksjon? 

Transaksjoner på dine Nordea-kort (Visa eller Mastercard). Hvis du har blitt utsatt for svindel på kontoen din kan du lese mer her 

Feil eller mangler på en vare eller tjeneste

Dette kan være at varen eller tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert, at den har mangler, eller at selger ikke ordner opp. Hvis du ikke har mottar varen kan du tidligst reklamere 30 dager etter kjøpet er foretatt. 

Konkurser

Hvis du har forhåndsbetalt for en vare eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du kreve pengene refundert av Nordea. (Unntak: kjøp gjort med nettgiro eller BankAxept).

Svindel / mistet eller stjålet kort

Nordea er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke tap som du har blitt påført ved transaksjoner som ikke er godkjent av deg. Dette vil si transaksjoner som ikke er utført av deg eller som du ikke har samtykket til.

Vi vil tilbakeføre beløpet til kontoen din senest innen utgangen av virkedagen etter at vi har mottatt reklamasjonen fra deg. 

Hvis transaksjonen derimot har skjedd som følge av tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument (for eksempel BankID eller Nordea ID), vil vi kunne holde tilbake en egenandel på inntil 450 kroner. 

Hvis vi mener at du grovt uaktsomt eller forsettlig har brutt dine forpliktelser etter avtalen, og at du derfor kan holdes ansvarlig for hele eller deler av beløpet, vil saken bli brakt inn til Finansklagenemnda for vurdering. 

Dersom det etter tilbakeføringen blir klart at du likevel er ansvarlig for tapet, kan vi foreta retting ved å helt eller delvis gjenbelaste kontoen. Det vil si at vi trekker det aktuelle beløpet fra kontoen din. 

Gjenbelastning av konto vil kunne gjøres hvis:  

 • Du etter tilbakeføringen likevel erkjenner ansvar for transaksjonen. 
 • Det etter tilbakeføring blir avgjort i Finansklagenemnda eller domstolene at du er helt eller delvis ansvarlig for transaksjonen. 

Feil eller mangel på en vare eller tjeneste, eller konkurs

Det forutsettes at:  

 • Du har handlet hos en næringsdrivende
 • Det foreligger en feil eller mangel ved varen/ tjenesten som du har kjøpt, eller du har ikke mottatt varen/tjenesten. 
 • Du har forsøkt å løse saken med selger først.

Hvordan lager jeg en kortreklamasjon?

I ovennevnte tilfeller må du fylle ut kortreklamasjonsskjema, enten per post eller digitalt (se nedenfor). Eventuell dokumentasjon må også vedlegges. 

Kravet fremmes til Nordea senest 90 dager etter tidspunktet for flyreisen/datoen for mottak av tjenesten, slik at vi be om tilbakebetaling av pengene dine fra leverandøren.

Nordea har et samarbeid med TietoEvry. I noen tilfeller vil TietoEvry behandle din kortreklamasjon på vegne av Nordea. Du vil da motta svar direkte fra TietoEvry. 

Nødvendig dokumentasjon som må foreligge

 • Avtale/ordrebekreftelse samt kopi av e-post/dokumentasjon fra brukerstedet. 
 • Mottar du feil vare ønsker vi at du i tillegg legger ved bilde av bestilt vare samt mottatt vare og ordrebekreftelse.
 • Kommunikasjon med brukerstedet/selger. 

Velg måten du foretrekker å reklamere på

1. Via mobilbank 

Som personkunde i Nordea kan du reklamere på en korttransaksjon digitalt i mobilbanken.

Du finner kortene dine i mobilbanken.

 • Trykk på aktuelt kort
 • Velg deretter "Sperre eller avslutte"
 • Velg "Reklamere på en transaksjon"

Du blir veiledet gjennom reklamasjonen. De fleste opplysningene ligger der allerede, og du blir bedt om å oppgi noen flere opplysninger. Det kan hende du blir bedt om dokumentasjon knyttet til transaksjonen du reklamerer på.

Når du har sendt inn reklamasjonen, undersøker Nordea eller TietoEvry den og tar kontakt med deg.

2. Via Mine meldinger

Send inn kortreklamasjonsskjemaet via Mine meldingerÅpnes i nytt vindu i nettbanken (krever innlogging med BankID) 

3. Send kortreklamasjonsskjemaet per post   

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Reklamasjoner  

Postboks 1166 Sentrum

0107 Oslo

Husk å signere på begge sider av skjemaet. 

Hva skjer etter at jeg har sendt inn reklamasjonsskjemaet?

Svindel / mistet eller stjålet kort

Etter vi har mottatt reklamasjonen fra deg vil vi tilbakeføre beløpet til kontoen din senest innen utgangen av påfølgende virkedag.  

 • Beløpet vil ikke bli tilbakeført dersom vi vurderer at det er rimelig grunn til å mistenke svik.  

Vi vil etter tilbakeføring behandle reklamasjonen din, og gi deg et endelig svar innen 15 virkedager. 

Dersom vi mener at du er ansvarlig for egenandel utover kr 450, eventuelt for hele beløpet, vil saken etter tilbakeføring bli brakt inn for Finansklagenemnda.

Dersom det etter tilbakeføringen blir klart at du likevel er ansvarlig for transaksjonen (tapet), kan vi foreta retting ved å gjenbelaste kontoen din, det vil si at vi trekker det aktuelle beløpet fra kontoen din.

Feil eller mangler på en vare eller tjeneste, eller ved konkurs 

For at Nordea skal kunne behandle kortreklamasjonen din, må du først sende oss et ferdig utfylt reklamasjonsskjema – enten per post eller digitalt. Du hører fra oss innen 15 virkedager etter at vi har mottatt reklamasjonen din.

Hvis vi trenger mer informasjon fra deg vil vi kontakte deg for å be om ytterligere dokumentasjon.   

Nordea har et samarbeid med TietoEvry. I noen tilfeller vil TietoEvry behandle din kortreklamasjon på vegne av Nordea.