Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Kortreklamasjon og melding av skade

Dersom du har handlet med et Nordea bankkort eller et Nordea kredittkort og selger ikke ivaretar sine forpliktelser, kan du fremme krav til Nordea om erstatning. Det samme gjelder dersom du oppdager ukjente eller dobbelt belastede transaksjoner på kortet ditt.

Situasjoner hvor du kan rette krav mot Nordea

Ditt Nordea kredittkort har ulike forsikringer. Sjekk når du kan gjøre en kortreklamasjon.

Feil eller mangler på en vare eller tjeneste

Dette kan være at varen eller tjenesten er forsinket, at den ikke blir levert, at den har mangler, og selger ordner ikke opp. Klagen gir du oss skriftlig og all nødvendig dokumentasjon må foreligge.

Følgende momenter må være på plass:


  • Du må ha handlet med ditt Nordea Kredittkort
  • Du må ha handlet hos en næringsdrivende
  • Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt
  • Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først

Svindel 

Hvis du blir utsatt for svindel og et beløp er trukket fra ditt Nordea bankkort eller Nordea kredittkort, kan du få dekket tapet av Nordea.

Konkurser

Hvis du har forhåndsbetalt for en vare eller tjeneste til et firma som går konkurs, kan du også kreve pengene refundert av Nordea. Dette gjelder også hvis du har betalt for reisen din.

Fyll ut skjema for kortreklamasjon

I ovennevnte tilfeller må du fylle ut skjema for kortreklamasjoner.

Fyll inn nødvendig informasjon, og last opp skjemaet for innsending via vår Digitale postkasse

PS! Fysisk signatur er ikke nødvendig når du sender via Digital postkasse og bruk av BankID. Eventuell dokumentasjon må vedlegges.

Hvis du ikke kan benytte Digital postkasse, kan du sende ferdig utfylt skjema per post til:

Nordea Bank Abp, filial i Norge
Reklamasjoner  
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Husk å signere på begge sider av skjemaet. 

Melding av skade

Nordea samarbeider med Tryg på reiseforsikringer tilknyttet kredittkort.

Som kredittkortkunde har du reiseforsikring når 50 % av reisens totale transportkostnad er betalt med kortet ditt. Ved behov for øyeblikkelig hjelp under reisen, for eksempel ved akutt sykdom eller skade, kontakter du Trygs døgnåpne alarmsentral.

Kontakt Tryg

Skader og spørsmål

Telefon: +47 800 33 433, mellom kl. 08.00 - kl. 17.00 

Øyeblikkelig hjelp under reisen

Telefon: +47 55 17 10 01
Faks: + 47 55 17 10 03
E-post: trygalarm@tryg.noÅpnes i nytt vindu

Skader som meldes elektronisk 

  • Avbestilling av reise 
  • Reisegods 
  • Sykdom, ulykke eller dødsfall på reise
  • Forsinkelse, forsinket transport eller bagasje

Gå til tryg.no hvor du velger aktuelt skadeskjemaÅpnes i nytt vindu. Du benytter BankID for å legitimere deg.