Når kan jeg få kompensasjon?

Nordea er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke tap som du har blitt påført ved transaksjoner som ikke er godkjent av deg. Dette vil si transaksjoner som ikke er utført av deg eller som du ikke har samtykket til.

Vi vil tilbakeføre beløpet til kontoen din senest innen utgangen av virkedagen etter at vi har mottatt reklamasjonen fra deg. 

Hvis transaksjonen derimot har skjedd som følge av tap, tyveri eller uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument (for eksempel bankID eller NordeaID), vil vi kunne holde tilbake en egenandel på inntil 450kr. 

Hvis vi mener at du grovt uaktsomt eller forsettlig har brutt dine forpliktelser etter avtalen, og at du derfor kan holdes ansvarlig for hele eller deler av beløpet, vil saken bli brakt inn til Finansklagenemnda for vurdering. 

Dersom det etter tilbakeføringen blir klart at du likevel er ansvarlig for tapet, kan vi foreta retting ved å helt eller delvis gjenbelaste kontoen. Det vil si at vi trekker det aktuelle beløpet fra kontoen din. 

Gjenbelastning av konto vil kunne gjøres hvis:  

  • Du etter tilbakeføringen likevel erkjenner ansvar for transaksjonen. 
  • Det etter tilbakeføring blir avgjort i Finansklagenemnda eller domstolene at du er helt eller delvis ansvarlig for transaksjonen. 

Hva er en kontotransaksjon?

Betalinger merket med «overførsel» eller «nettgiro» i nettbanken er kontotransaksjoner. 

Sperre BankID/NordeaID 

Hvis din BankID eller NordeaID er stjålet, eller innloggingsinformasjon din er kommet på avveie, må du sperre disse så fort som mulig. 

For å sperre BankID eller Nordea ID kan du ringe oss på telefon 232 06001, så hjelper vi deg. 

Svindel på kort

Hvis kortet ditt er stjålet, eller kortinformasjonen din er kommet på avveie må du sperre kortet så fort som mulig. Du kan enkelt sperre kortene dine selv i mobilbanken, eller du kan ta kontakt med kundeservice på telefon 232 06001, så hjelper vi deg.

Du kan søke om kompensasjon fra Nordea, og reklamere her.

Hvordan lager jeg en kontoreklamasjon?

Du må fylle ut skjemaet for reklamasjon, og legge ved relevant dokumentasjon. 

Husk å signere på begge sider av skjemaet. 

Relevant dokumentasjon: 

Vi ber deg legge ved det du har av dokumentasjon på det som har skjedd. Dette kan for eksempel være skjermbilder av e-post eller SMS (helst hvor det fremkommer avsenderadresse/telefonnummer), kopi av samtalen, eller kontooversikt over transaksjonene du reklamerer på. 

Hvis du har anmeldt forholdet ber vi om at du legger ved politianmeldelsen.  

Velg måten du vil reklamere på: 

1. Via Mine meldinger 

Send inn reklamasjonsskjemaet via Mine Meldinger i nettbanken (krever innlogging med BankID) 

2. Sende reklamasjonsskjemaet per post 

Nordea Bank Abp, filial i Norge
Reklamasjoner  
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo 

Hva skjer etter at jeg har sendt inn reklamasjonsskjemaet?

  • Etter vi har mottatt reklamasjonen fra deg vil vi tilbakeføre beløpet til kontoen din senest innen utgangen av påfølgende virkedag.  
    • Beløpet vil ikke bli tilbakeført dersom vi vurderer at det er rimelig grunn til å mistenke svik.  
  • Vi vil etter tilbakeføring behandle reklamasjonen din, og gi deg et endelig svar innen 15 virkedager. 

Dersom vi mener at du er ansvarlig for egenandel utover kr 450, eventuelt for hele beløpet, vil saken etter tilbakeføring bli brakt inn for Finansklagenemnda.

Dersom det etter tilbakeføringen blir klart at du likevel er ansvarlig for transaksjonen (tapet), kan vi foreta retting ved å gjenbelaste kontoen din, det vil si at vi trekker det aktuelle beløpet fra kontoen din.