Fordeler med fondssparing

  • Gode avkastningsmuligheter over tid
  • Det er enkelt og du trenger ikke være ekspert
  • Spar fra 100 kroner og oppover
  • Velg mellom mer enn 400 ulike fond 

Hva er fond?

Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Som fondssparer kjøper du andeler i fondet, og får avkastning etter hvor mange andeler du eier. En fondsforvalter følger opp fondet og følger med på markedet, samt kjøper og selger investeringer til fondet. Forvalterens målsetning er å oppnå best mulig avkastning. 

Hvorfor spare i fond?

Fondssparing har vist seg å gi bedre avkastning enn banksparing, når du sparer langsiktig. Fond er derfor et godt alternativ hvis du skal spare fra 3 til 6 år eller lenger. Jo høyere andel aksjer i fond, desto høyere avkastning kan du forvente. Fondssparing egner seg godt for pensjonssparing, sparing til barn og barnebarn, og/eller generell langsiktig sparing.

Hvordan komme i gang med fondssparing?

Du trenger ikke være ekspert for å spare i fond.

Spareroboten Nora gir digital rådgivning hvor du får en anbefaling på investeringsprofil og et fond som passer deg.

Fondsvelgeren foreslår en fondsportefølje med flere fond, ut ifra en investeringsprofil du velger selv. 

Ønsker du å velge blant alle våre fond i nettbanken/mobilbanken må du først bli fondskunde hos oss. Når du har fått melding om at alt er klart til å kjøpe fond, kan du logge inn og velge fondet du vil spare i.

Vi anbefaler alle å opprette månedlig spareavtale - da går sparingen helt av seg selv.

Fondstyper

Vi tilbyr et stort utvalg av ulike typer fond; Aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Disse dekker ulike behov med hensyn til tidshorisont, risiko og avkastning. 

Les om de ulike fondstypene

Fond med fokus på bærekraft

Er du opptatt av å gjøre en forskjell med sparepengene dine? Da kan fond med fokus på bærekraft være noe for deg. Du kan velge mellom klimafond, fondspakker eller andre fond med fokus på bærekraft.

Aksjesparekonto

Sparer du i fond med mer enn 80% aksjer er det lurt å ha en aksjesparekonto. Du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at dette utløser skatt på gevinsten. Først når du tar ut gevinst fra kontoen, betaler du skatt. 

Fond for nybegynnere

Hvis du er nybegynner og vil lære om fond, inneholder Fondsskolen nyttig og relevant informasjon.

Hva er forskjellen på et aktivt forvaltet fond og et indeksfond?

Et aktivt forvaltet fond gir mulighet for bedre avkastning enn den gjennomsnittlige markedsavkastningen. Fondet følges opp av en forvalter som velger ut de aksjene han/hun mener er «gode kjøp».

I et indeksfond vil sammensetningen av aksjer være den samme som i indeksen den sammenligner seg med. Indeksfond kan derfor være et prisgunstig alternativ fordi administrasjonskostnadene er lavere.

Spørsmål og svar om fond

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Tips: Få oversikt over sparingen din i mobilbanken

Last ned mobilbanken

  • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.