Tidsfrister for kjøp og salg av fondsandeler

Kjøp og salg av dine fondsandeler skjer til ukjent kurs

Kjøp og salg av Nordeas fond

  • Salgsordre mottatt innen kl. 10.00 vil få kurs samme dag. Salgsordre mottatt etter kl. 10.00 vil bli avregnet til neste dags kurs.
  • Ved kjøp må ordren være mottatt av Nordea før kl. 10.00 for å få kurs samme dag. Det kan kun benyttes konto i Nordea ved kjøp av fondsandeler.  Fondsandelene vil normalt være tilgjengelig 2-3 virkedager etter at du har lagt inn kjøpsordren.
Tidsfristene gjelder for de fleste av våre fond ved kjøp og salg av fondsandeler.

Hva skjer når et verdipapirfond må stenges for handel?

Noen ganger kan et fond bli stengt for kjøp og salg.

I helt spesielle tilfeller, når et fond ikke kan fastsette en kurs fordi fondets midler ikke kan verdsettes på en måte som sikrer andelseierne like rettigheter, kan fondet bli midlertidig stengt for kjøp og salg. For norskregistrert verdipapirfond må Finanstilsynet godkjenne stengningen og informasjon om dette vil legges ut på Nordea.no.

Lovverket i forbindelse med stengning av verdipapirfond vil variere noe avhengig av hvilket land fondet er registrert i.