Fordeler

  • Det blir lettere å sammenligne spare- og investeringsprodukter
  • Du får flere spare- og investeringsprodukter å velge mellom
  • Det blir strengere kompetansekrav for spare- og investeringsrådgivere
  • Kompetansenivået og informasjonen rundt investeringer blir mer konsistent i hele bransjen

Hva er MiFID II og hva betyr regelverket for deg?

Det nye europeiske regelverket MiFID II har som mål å skape større åpenhet i det finansielle markedet og gjøre det enklere å sammenligne investeringstjenester.

MiFID II vil være en fordel for deg som investor og hele den finansielle sektoren. Som investor vil du få mer informasjon tilgjengelig som grunnlag for dine investeringsbeslutninger, enn tidligere. 

De viktigste endringene etter 1. januar 2018

Nytt europeisk regelverk (MiFID II) gir deg som investor og kunde større grad av åpenhet og beskyttelse. Nedenfor kan du lese om de viktigste endringene.

Oversikt over kostnader

Det vil bli lettere å få oversikt over kostnadene knyttet til investeringsprodukter og det vil dermed bli lettere å sammenligne kostnadene hos Nordea med andre tilbydere. 

Du vil få mer detaljert informasjon om kostnadene og hva de består av. Kostnadene vil bli presentert både som en prosentandel i forhold til investert beløp og som et beløp i norske kroner. Du vil også få oppgitt våre insentiver eller kompensasjoner vi mottar fra vårt fondsselskap eller våre øvrige samarbeidspartnere. 

Utvidet rapportering

Du vil motta rapporter vedrørende dine investeringer hvert kvartal. Har du et belånt produkt eller et aktivt forvaltningsmandat som faller med 10% vil vi sende deg en beskjed  i Nettbanken. 

Kunnskaps- og erfaringstest

Når du handler komplekse finansielle instrumenter for første gang må du gjennomføre og bestå en kunnskaps- og erfaringstest i forkant. Formålet med testen er å sikre at du som kunde forstår risikoen knyttet til investeringen, da den kan være langt høyere enn ved kjøp av aksjer og fond. 

Tilpasning av investeringsprodukter

Våre spare- og investeringsrådgivere  vil  fortsatt legge din økonomiske situasjon og dine preferanser til grunn og vil derfor kun tilby produkter som passer din risikoprofil. 

Nøkkelinformasjon og dokumenter (KIID/KID)

Når vi gir råd om sammensatte produkter (f. eks. strukturerte produkter, ETF’er, warranter) får du  ett 3-sidig dokument med nøkkelinformasjon (KID/KIID). Her kan du enkelt finne egenskaper, risiko og kostnader til produktene. Dette vil gjøre det lettere å sammenligne både produkter og produktgrupper. Du må lese og signere KID-dokumentet før du kan legge inn en ordre. For hvert verdipapirfond får du som tidligere et dokument med nøkkelinformasjon.

  • Exchange Traded Notes (ETN)
    MiFID II (The Markets in Financial Instruments Directive) dekker også ETN-er (exchange traded notes).  På grunn av bestemmelsene i direktivet vil produktutvalget på våre online plattformer dekke ETNs (sertifikater) og andre belånte produkter (warrants, turbo warrants, MINI futures) som kan tilby et KID på et lokalt språk.
    Det er viktig å merke seg at KID-dokumenter må finnes på det språket du bruker på handelsplattformen. Om du bruker for eksempel  våre tjenester på finsk, så må det finnes et KID-dokument på finsk, for at det skal være mulig å handle ETN-er.

Beste resultat-policy for utførelse av ordre

Nordeas policy for beste resultat ved ordreutførelse sikrer at kundens ordre blir gjennomført på best mulig måte med et best mulig utfall for deg som kunde. Når du legger inn ordre på våre digitale plattformer må du lese og bekrefte vår policy for beste resultat før vi kan akseptere din ordre. 

Nasjonal identifikasjon for privatkunder

I henhold til MIFID II øker Nordeas ansvar for å informere myndighetene vedrørende våre finansielle handler. I fremtiden er Nordea pålagt å bruke kundenes nasjonale informasjon når Nordea rapporterer til myndighetene. Derfor trenger vi å vite din nasjonalitet. 

Bedrifter må ha en LEI-kode for å handle finansielle instrumenter

Bedrifter og andre juridiske enheter må ha en «Legal Entity Identifier (LEI) for å handle aksjer, rentepapirer, ETF’er eller derivater. Bruken av LEI-kode for å identifisere bedrifter som handler verdipapirer er begrunnet i EU-lovverk. Bedrifter skaffer seg en LEI-kode fra en av de offisielle utstederne av LEI-koder og krever betalende registrering og vedlikeholdsavgift.
Les mer om LEI-kode herÅpnes i nytt vindu

Nyttig informasjon

Ikke-uavhengig investeringsrådgivning

Nordea opptrer som en ikke-uavhengig investeringsrådgiver når Nordea gir investeringsrådgivning. Det innebærer at Nordea gir investeringsrådgivning ut fra Nordea fondstilbuddsom i hovedsak består av egne produkter eller produkter Nordea har tette bånd til.

Fondene i dette produktuniverset har hovedsakelig en investeringsstrategi basert på aktiv forvaltning der markeder og selskaper analyseres med mål om å gi kundene meravkastning, aktiv risikostyring og, i noen tilfeller, ESG-forvaltning. Disse faktorene fører generelt sett til en høyere pris sammenliknet med produkter uten slike egenskaper (passivt forvaltede fond). 

Ved tilbud av ikke-uavhengig investeringsrådgivning kan Nordea motta returprovisjon fra sine partnere. Ved personlig investeringsrådgivning oppgis kostnader og returprovisjon. Se kostnader og returprovisjon i Fondslisten.

Bli kontaktet for sparerådgivning

Har du spørsmål om investorbeskyttelse, eller ønsker rådgivning? Chat med oss (se link lenger ned på siden), eller avtal møte med en rådgiver.

Avtal møte med en rådgiver