Investorbeskyttelse

Du er godt beskyttet av lovverket

MiFID styrker beskyttelsen av deg som spare- og investeringskunde.

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) er et EU-direktiv om finansielle tjenester som trådte i kraft 1. november 2007. Direktivet gjelder for alle banker og verdipapirforetak som tilbyr investeringstjenester i EU- og EØS-land, og er i Norge tatt inn i Verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter.

Dine interesser går foran bankens

Ett av hovedformålene med MiFID er å styrke beskyttelsen av deg som spare- og investeringskunde.  Det betyr at du som kunde skal kunne føle deg trygg på at dine interesser går foran bankens interesser.  Du skal få anbefalinger som er tilpasset din økonomiske situasjon, investeringsformål, erfaring og kunnskap.

Informasjonen tilpasses deg

MiFID stiller strenge krav til hvordan rådgivningen og informasjonen utføres.  Alle kunder klassifiseres etter profesjonalitet. Det er to hovedkategorier;  ikke-profesjonelle kunder og profesjonelle kunder. Størst beskyttelse får de kunder som er klassifisert som ikke-profesjonelle. Ca 95 % av Nordeas kunder er i denne kundekategorien. Du kan lese mer om kategoriene i dokumentet Kundeklassifisering (pdf, 62 KB)Åpnes i nytt vindu

Bli kontaktet for sparerådgivning

Har du spørsmål om investorbeskyttelse, eller ønsker rådgivning?

Avtal sparerådgivning