Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Årlig kostnadsrapport for dine investeringer

Hvert år vil du motta en årlig rapport som viser en oversikt over avkastning og tilknyttede kostnader for dine investeringer i Nordea. Du finner din kostnadsrapport i nettbanken.

Årlig kostnadsrapport

Alle kunder som har investeringer hos Nordea vil fra og med 2019 motta en årlig rapport som viser avkastningen på dine fondsandeler og andre beholdninger i Nordea, før og etter kostnader. Du vil også se et sammendrag av alle påløpte kostnader.

Rapporten medfører ingen nye kostnader og er kun til informasjon.

Merk at bankkontoer, forsikringsprodukter og pensjonssparing ikke er med i rapporten. Du kan følge utviklingen på bankkontoen din i nettbanken, mobilbanken eller på kontoutskriftene. Nordea Liv & Pensjon sender hvert år ut en separat rapport om forsikringsprodukter og pensjonssparing. Denne omfatter fondsandeler og andre underliggende instrumenter knyttet til policyen for Liv & Pensjon.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor mottar du denne rapporten?

Grunnen til at du mottar rapporten er et lovkrav i MIFID II. Hovedformålet med MIFID II er å gi et tryggere og mer oversiktlig finansielt marked for å øke konkurransen. Som kunde har du krav på å få oversikt over kostnader i kroner og prosent. Rapporten vil gi en bedre oversikt over kostnader tilknyttet dine investeringer i Nordea. Dette innebærer ingen nye kostnader, men en ny måte å vise de samlede kostnadene. Du vil få bedre innsikt i resultatet av investeringene dine og kostnadene knyttet til dem, slik at du som kunde er bedre rustet til å ta riktige beslutninger gjennom hele investeringsløpet.

Hva slags informasjon inneholder rapporten?

Rapporten viser avkastningen på dine fondsandeler og andre beholdninger i Nordea, før og etter kostnader. Du vil også se et sammendrag av alle påløpte kostnader.

Hvor, hvordan og når vil jeg få denne rapporten?

De fleste kunder får rapporten i nettbanken i juni. Bruker du ikke Nettbank eller Mobilbank, eller du er under 18 år og/eller du er kunde med fullmaktserklæring, vil du få den i posten. Bedriftskunder får også rapporten i posten.

Hvilke kostnader er med i rapporten?

I rapporten finnes det et sammendrag av alle relaterte kostnader for dine investeringer, samt kostnader for investeringsinstrumenter som for eksempel sikring av investeringer som er regulert av MIFID II som er påløpt i løpet av 2019. 

Med relaterte kostnader menes alle kostnader fra dine aksjer, fond og produkter omfattet av MIFID II. Alle typer kostnader er med som for eksempel kjøpskostnader, salgskostnader og forvaltning. (Nordea Liv og bankkonto er ikke med i rapporten.)

Servicekostnader er alle kostnader knyttet til tjenester levert av Nordea, inklusive kjøps- og salgskostnader, som for eksempel Private Banking Aktiv Forvaltnings honorar. 

Produktkostnader er alle kostnader betalt til produktleverandører relatert til produktet, som for eksempel forvaltningskostnader for fond eller suksess honorar.

Hvorfor er ikke kostnader fra Nordea Liv med i rapporten?

Kostnader fra Nordea Liv er ikke med i rapporten da Nordea Liv ikke omfattes av MIFID II. Du kan finne informasjon om kostnader fra Nordea Liv på nettsiden nordealiv.no – Persondialogen.

Det blir ikke sendt ut eget brev fra Nordea Liv.

Hvem får denne rapporten?

Alle kunder som har hatt investeringer i Nordea i løpet av 2019 vil motta rapporten. Dette gjelder alle spareprodukter og produkter omfattet av MIFID II bortsett fra bankkonto og Nordea Liv.

Hvorfor har jeg ikke mottatt en slik rapport for tidligere år?

Bakgrunnen er at dette er et MIFID II krav som trådte i kraft fra 2018.

Nordea er den ledende banken innen sparing og investeringer i Norden

Nordea er det største finanskonsernet og den ledende banken innen sparing og investeringer i Norden, med et solid finansielt ståsted.

Målet vårt er å gi deg som kunde stabilitet og økonomisk velferd ved å støtte deg i å beskytte og øke formuen din. Vi hjelper deg også med å realisere ambisjonene dine ved å tilby relevante, bærekraftige produkter og helhetlig rådgivning.

food-dome-serving-100x100Relevante tilbud og helhetlig rådgivning
Uavhengig av om du er en privat investor eller en større investor, har vi ressursene som trengs for å tilby deg et omfattende utvalg av investeringsprodukter og -rådgivning. 
account-group-4-100x100Et stort team av eksperter til din disposisjon
Vi følger nøye med på utviklingen i verdensøkonomien og diversifiserer og tilpasser investeringsporteføljene kontinuerlig for å optimalisere avkastningen på investeringen og minimere risikoen. 
globe-2-x-100x100Ansvarlige investeringer

Visste du at vi også jobber mot en mer bærekraftig verden ved å integrere bærekraft i alt vi driver med? Investeringer screenes for å overholde miljømessige, sosiale og forretningsetiske standarder. Dette betyr at hos Nordea kan du investere på en ansvarlig og bærekraftig måte. 

internet-bank-x-100x100Brukervennlige digitale løsninger

Vi tilbyr og videreutvikler digitale løsninger som gjør det mulig å investere via mobiltelefonen din og enkelt følge med på investeringene.  

agreement-x-100x100Hjelp til beslutninger

Hvis du trenger hjelp til å ta beslutninger angående spare- eller investeringsproduktene dine, kan vi tilby den veiledningen eller konkrete rådgivingen du ønsker – eller du kan la oss gjøre jobben for deg.

Årlig kostnadsrapport

Logg inn i nettbanken og se din kostnadsoversikt.

Logg inn i nettbanken Åpnes i nytt vindu