Sparekontoer og brukskonto

 • Sparekontoer og fastrenteinnskudd
 • Brukskonto
 • Depositumskonto
 • Kontoinformasjon og renteberegning

Gå til prisoversikt 

Betalingstjenester innland

 • BankID
 • Selvbetjente betalinger
 • Automatiske betalinger
 • Manuelle betalinger
 • Kontanter og sjekk
 • Generell informasjon om betalingstjenester innland

Gå til prisoversikt ›

Betalingstjenester utland

 • Betaling til utlandet
 • Betaling fra utlandet
 • Reisevaluta
 • Generell informasjon om betalingstjenester utland

Gå til prisoversikt ›

Aksjesparekonto

 • Opprettelse av aksjesparekonto kr 0,-.
 • Det kan medføre kostnader å flytte aksjer mellom ulike aksjesparekontotilbydere. 
 • Det tilkommer ordinære kostnader ved kjøp og salg av aksjer og fond. Se prisoversikten for hhv. aksjer og fond