Betalingstjenester innland - personkunder

Selvbetjente betalinger

Nettbank
Mobilbank
BankID

Priser for Nettbetaling innland via Nettbank og Mobilbank-app

SpesifikasjonPris*
Årspriskr 0,00
Overføring mellom egne konti i Nordea, inkl. faste overføringerkr 0,00
Betaling med melding og faste betalingerkr 0,00
Betaling med KIDkr 0,00
Kvitteringsliste/oblat

kr 25,00

Betaling av skatt og momskr 2,00

Tilkoblings- og trafikkostnader kommer i tillegg og avhenger av ditt abonnement.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Priser for Nettbank for deg under 18 år
SpesifikasjonPris
Årspriskr 0,00
All brukGratis
Priser for Basistjenesten
SpesifikasjonPris
Årspriskr 0,00
All brukGratis

Priser for Nettbetaling innland via Nettbank og Mobilbank-app

SpesifikasjonPris*
Årspriskr 0,00
Overføring mellom egne konti i Nordea, inkl. faste overføringerkr 0,00
Betaling med melding og faste betalingerkr 0,00
Betaling med KIDkr 0,00
Kvitteringsliste/oblat

kr 25,00

Betaling av skatt og momskr 2,00

Tilkoblings- og trafikkostnader kommer i tillegg og avhenger av ditt abonnement.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Priser for BankID 
SpesifikasjonKodebrikkeNordea IDBankID på mobil
Etableringkr 0,00
kr 0,00kr 0,00
Per transaksjonkr 0,00kr 0,00kr 0,00*
Kodebrikke ved rebestillingkr 400,00

*)Sjekk evt. kostnader hos din mobiloperatør.

Elektroniske betalinger

AvtaleGiro
eFaktura
Faste betalinger, overføringer og spareavtaler
MikroSpar
Priser for AvtaleGiro
SpesifikasjonPris
Per betalingkr 0,00
Gebyr ved manglende dekning kr 100,00*

*) Finansavtaleloven pålegger bankene å informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres p.g.a. manglende dekning på konto.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Priser for eFaktura
SpesifikasjonPriser
Etableringkr 0,00
Årspriskr 0,00
Per mottatte eFaktura.*kr 0,00
Per betalingkr 0,00 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Priser for faste betalinger
SpesifikasjonPris
Transaksjonspriskr 0,00 
Priser for faste overføringer opprettet i Nettbanken 
SpesifikasjonPris
Transaksjonspriskr 0,00 
Priser for MikroSpar
SpesifikasjonPris
Overføring til egen kontokr 0,00 
Overføring til ideell organisasjonkr 0,00 

Manuelle betalinger

Overførsel og faste oppdrag
Brevgiro
Giro
Bankremisse/gavesjekk
Priser for overførsel
SpesifikasjonPris
Overførsel mellom egne konti i Nordeakr 50,00
Betaling til annen kunde i Nordea/annen innenlandsk bankkr 100,00*

*) Gjelder også innbetaling i kasse.

Faste oppdrag

Priser for faste oppdrag
SpesifikasjonPris
Overførsel mellom egne konti i Nordeakr 0,00
Betaling til annen kunde i Nordea/annen innenlandsk bankkr 50,00
Giro Utbetaling (Betaling hvor mottakers kontonummer mangler)kr 100,00
Gebyr ved manglende dekning kr 100,00*
*) Finansavtaleloven pålegger bankene å informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres p.g.a. manglende dekning på konto.
Priser for Brevgiro
SpesifikasjonPris
Per girokr 15,00
Giro utbetaling - mottakers kontonummer mangler
kr 100,00
Kvitteringsliste/oblat per stk.kr 20,00
Manglende dekningkr 115,00*
Retur av giro pga feil og manglerkr 115,00
Retur av uhevet Giro Utbetalingkr 110,00

For Brevgiro sendt i posten kommer porto i tillegg (per konvolutt)

*) Finansavtaleloven pålegger bankene å informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres p.g.a. manglende dekning på konto.

Priser for giro
SpesifikasjonGiro belastet konto
Betaling til annen kunde i Nordea/annen innenlandsk bankkr 100,00
Giro Utbetaling (Betaling hvor mottakers kontonummer mangler)kr 151,00
Oblat per stk.kr 20,00
Manglende dekning på konto, per transaksjonkr 115,00*
Retur av betaling pga. feil og manglerkr 115,00
Retur av uhevet Giro Utbetalingkr 110,00

*) Finansavtaleloven pålegger bankene å informere skriftlig sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres p.g.a. manglende dekning på konto.

Pris for bankremisse/gavesjekk
Spesifikasjon Pris
Per stk.kr 100,00
Minste pålydendekr 5 000,00

Kontanter og sjekk

Innskudd og uttak
Innskuddsautomat og butikk - priser kontantinnskudd
SpesifikasjonPris
Kontantinnskudd av norske kroner - innskuddsautomatkr 0,00
Kontantinnskudd av norske kroner - butikkkr 10,00
Kontantinnskudd av utenlandsk valuta, motverdi under NOK 150kr 0,00 

Kontantinnskudd av utenlandsk valuta, motverdi over NOK 150

kr 30,00
Priser for innskudd, uttak og sjekk
SpesifikasjonPris
Sjekk NOK, trukket på Nordeakr 50,00
Innskudd og uttak fra valutakontoFra 1,00 % til 8,00 %*

Reservekort til engangs kontantuttak via minibank for deg som er Private Banking-kunde og Premium-kunde

kr 0,00

*) Avhenger av valutasort.

Generell informasjon

Definisjoner
Valuteringsregler

Definisjoner

 • Betalingsoppdrag
  Oppdrag om uttak eller overføring av betalingsmidler.
 • Fremføringstid
  Tid fra oppdragsdato til mottakers bankforbindelse kan disponere beløpet.
 • Innleveringsfrist
  Det tidspunkt som betalingsoppdraget må være banken i hende for at behandlingen kan skje samme dag.
 • Kompensert valutering
  Innebærer at renteberegningen av beløpet ved en betaling til en konto begynner på samme dato som renteberegningen stopper på en annen konto.
 • Manuelt betalingsoppdrag
  Betalingsoppdrag til utlandet hvor Nordeas standard bestillingsskjema ikke benyttes.
 • Oppdragsdato
  Betalingsdato/den kalenderdag betalingsoppdraget er akseptert av banken. Oppdragsdato vil følge betalingen frem til betalingsmottaker.
 • Oppgjørsdag
  Dato for oppgjør mellom bankene i Norges Bank. Ved overføring innen Nordea forstås med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontiene skjer.
 • Valutering
  Angir den dag/dato som renteberegningen av et beløp begynner eller slutter.
 • Virkedag
  Hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager.

Valuteringsregler

 • Innskudd
  Renter av beløpet godskrives senest fra og med første kalenderdag etter at innskuddet er foretatt. Ved annen godskriving av konto godskrives renter av beløpet fra og med oppgjørsdagen.
 • Sjekk
  For sjekker trukket på konto i Nordea er valuteringsdato lik kalenderdato. For sjekker trukket på konto i annen norsk bank er valuteringsdato lik oppgjørsdato.
 • Uttak
  Renter av beløpet godskrives til og med siste kalenderdag før uttaket. Ved uttak i kontanter på lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag godskrives renter av beløpet til og med siste kalenderdag før siste virkedag før uttaket.