Liv, pensjon og forsikring - personkunder

Forsikring

Forsikring

Livsforsikring
Priser for livsforsikring
SpesifikasjonPris
Prisen for Livsforsikring er avhengig av forsikringssum, alder og om den forsikrede røyker. I tillegg har yrke betydning for prisen på Uførepensjon og Uførekapital. Prisen må derfor beregnes individuelt.
Etableringsgebyrkr 300,00
Månedlig administrasjonsgebyr pr. kontraktkr 34,00
Bruk livsforsikringsguiden for å beregne hvilke forsikringer som passer deg herÅpnes i nytt vindu.

Pensjon

Individuell Pensjonssparing (IPS)
Pensjonskonto
Pensjonskapitalbevis
Fripoliser
Kostnader for IPS
SpesifikasjonKostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad0,00 %
Bytte av fond eller portefølje0,00 %
Årlig forvaltningskostnad i utbetalingsperioden (ingen øvrige fondskostnader).0,75 %
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu
Kostnader for Fondskonto Pensjon
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo0,30 %
Fondsbytte Det påløper ingen kostnader ved bytte av fond.
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,09 %
Aktiva 801,19 %
Aktiva 1001,29 %
Nordea Liv Indeksforvaltning 10-1000,30 % 
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,00 %

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversikten.

Kostnader for pensjonskapitalbevis

Det er kostnadsfritt å samle pensjonskapitalbevisene i Nordea Liv. Det belastes forvaltningskostnader avhengig av hvilket fond eller investeringsprofil pensjonskapitalbeviset er plassert i. 

Har du allerede pensjonskapitalbevis hos oss? Logg inn i Persondialogen for å se investeringsvalget ditt og tilknyttede kostnader.

Årlige fonds- og forvaltningskostnader i prosent av saldo

FondForvaltningskostnad

Aktiva Bedrift 10-100

0,49 % - 1,29 %
Nordea Liv Bærekraft Valutasikret 10-100
0,49 % - 1,29 %
Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret 10-100
0,30 %
Øvrige fond0,15 % - 2,0 %


Administrasjonskostnad
Den årlige administrasjonskostnaden vil utgjøre 0,75 % av saldoen på pensjonskapitalbeviset, men aldri mer enn 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Selv om du skulle ha flere pensjonskapitalbevis i Nordea Liv, får du kun én administrasjonskostnad. 

Se fondsinformasjon for øvrige fond på nordea.no/livÅpnes i nytt vindu

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Kostnader for fripoliser
Spesifikasjon
Kostnader knyttet til administrasjon av fripolisene dine trekkes årlig. Dette beløpet varierer med fripolisens størrelse, og fremkommer av den årlige kontoutskriften.
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu