Fond og Fondskonto

Fond
Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond
Kostnad for kjøp og salg av fond
SpesifikasjonPris
Etablering/årsgebyrkr 0,00
Priser for kjøp av fond
ProvisjonKostnad
KjøpsomkostningerAvhenger av fond.*
Løpende kostnaderAvhenger av fond.*
Priser for salg av fond
ProvisjonKostnad
Salgsprovisjon Avhenger av fond.*
*) Samtlige kostnader som påløper ved kjøp og salg av fond oppgis i Fondslisten.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond

Provisjon til Nordea ved formidling av verdipapirfond

Nordea Bank Abp, filial i Norge (Nordea) formidler sparing og investering i verdipapirfond fra Nordea sitt søsterselskap Nordea Funds Ltd og flere eksterne forvaltningsselskap. Ved formidling mottar banken en provisjon (andel av tegningsprovisjon og forvaltningsprovisjon) fra fondsselskapene. 

Det er gitt regler om at det skal informeres om hvilken provisjon, provisjon eller ikke-monetære ytelser (insentiver) som blir betalt til eller mottatt av Nordea ved formidling av fond. 

Nordea har inngått en distribusjonsavtale med Nordea Funds Ltd, og flere andre eksterne fondsforvaltere om distribusjon av deres fond i det norske markedet. 

Banken får ved salg av verdipapirfond en provisjon fra Nordea Fondene Ltd, og andre eksterne fondsforvaltere. Provisjonen gir Nordea anledning til å gjennomføre analyser rundt og gi informasjon og råd om verdipapirfond. Provisjonen er en prosentandel av forvaltningsprovisjonen som andelseieren betaler og innebærer ingen ekstra kostnad for deg som kunde. 

Provisjonen er 50 prosent av forvaltningsprovisjonen for fond forvaltet av Nordea Funds Ltd og mellom 0 og 88 prosent for fond forvaltet av andre eksterne forvaltere. 

Eksempler på fordeling av provisjonen

Hvis du som kunde kjøper andeler for NOK 10 000 i et verdipapirfond forvaltet av Nordea Funds Ltd. og fondet har en årlig forvaltningsprovisjon på 1,2 prosent blir regnestykket:  

  • Forvaltningsprovisjonen som betales av deg som kunde er i dette tilfellet NOK 120 per år (10 000 x 1,2 prosent = NOK 120). Provisjonen til Nordea er dermed NOK 60 (NOK 120 x 50 prosent = 60).

Dersom du har spørsmål om et spesifikt fond og hva Nordea mottar i returprovisjon, kan du kontakte kundeombudsmannen i Nordea, Richard Jansen, telefon +47 95061317.

Fondskonto
Kostnader for Fondskonto
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo*)

Saldo på Fondskonto:

  • 0-10 mill.: 0,3 %
  • 10 mill. - 25 mill.: 0,2 %
  • Over 25 mill.: 0,1 %

Fondsbytte

0,00 %

Forsikringskostnad

Se egen tabell "Forsikringskostnad"

Fondskostnad

Se egen tabell "Kostnader i underliggende fond"

*) Fondskonto-avtaler som etableres i spareroboten Nora har ingen årlig administrasjonskostnad, men tilbys et begrenset fondsutvalg.

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversikten.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.Åpnes i nytt vindu


Forsikringskostnad - Priseksempel ved saldo 100 000 kroner (Forsikringssum 1 000 kroner)
AlderÅrlig pris
30 årkr 0,97
40 årkr 1,68
50 årkr 3,88
60 årkr 10,62
70 årkr 31,20
80 årkr 92,00
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,09 %
Aktiva 801,19 %

Aktiva 100

1,29 %

Nordea Liv Indeksforvaltning 10-100

0,30 % 
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,00 %

Kostnaden er hensyntatt i kursen fra fondsforvalter.


Kostnader for porteføljefond Aktiva Bedrift
PorteføljefondForvaltningskostnad
-ikke-medlemmer*
Forvaltningskostnad
-medlemmer* og bedrifter
Aktiva Bedrift 100,49 %0,29 %
Aktiva Bedrift 300,79 %0,39 %
Aktiva Bedrift 500,99 %0,49 %
Aktiva Bedrift 651,09 %0,69 %
Aktiva Bedrift 801,19 %0,79 %
Aktiva Bedrift 1001,29 %0,99 %

Trenger du hjelp?

Kontakt oss

Åpningstider hos Kundeservice er:
Søndag til fredag kl 08.00 - 21.00
Lørdag og røde dager kl 08.00 - 17.00