Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Betalingstjenester utland - personkunder

Betaling til utland

Nettbetaling utland

Prisene gjelder også for betaling i utenlandsk valuta til innenlandske banker.


Priser ordinær overførsel til utlandet
SpesifikasjonPriser
Overførsel mellom egne konti innen Nordea (gjelder personkunder og ved valget "Avsender betaler kun omkostninger i Norge")kr 0,00
EU-regulert betaling (EUR og SEK*)kr 0,00
Overførsel til annen betalingsmottaker innen Nordeakr 60,00
Overførsel utenfor Nordeakr 60,00
Sjekk sendes mottakerkr 60,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

*) Gjelder opp til SEK 500 000.

Priser hasteoverførsel til utlandet
SpesifikasjonPriser
Overførsel innen Nordeakr 350,00
Overførsel utenfor Nordeakr 350,00
Øvrige kostnader
SpesifikasjonPriser
Korrigering av oppdragkr 150,00
Tillegg hvis oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet Min. kr 300,00
Hurtigbekreftelse til betalingsmottakerkr 150,00
Reklamasjoner som skyldes feil fra kundeMin. kr 500,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Manuelle betalingsoppdrag
Valutering og cut-off

Betaling fra utlandet

Betaling fra utlandet
Priser for betaling fra utland - overførsel
SpesifikasjonPriser
EU-regulert betaling (EUR og SEK*)kr 0,00 
Beløp til og med kr 500kr 10,00
Beløp over kr 500 t.o.m. kr 2.000kr 50,00
Beløp over kr 2.000kr 100,00
Overførsel fra annen norsk bank til konto i Nordeakr 0,00
Overførsel fra egen konto i Nordea (forutsatt korrekt merket fra avsenderbank)kr 0,00

* Gjelder opp til SEK 500 000.

Valutering og cut-off

Reisevaluta

Kjøpe valuta
Kjøp av valuta i Nordeas minibanker
Spesifikasjon 
Betaling med kort utstedt av Nordea
Betaling med kort utstedt av andre banker
Per transaksjon
kr 10,00
kr 30,00
Veksle tilbake valuta
Reisesjekker

Generell informasjon

Definisjoner

Definisjoner

 • Betalingsoppdrag
  Oppdrag om uttak eller overføring av betalingsmidler.
 • Fremføringstid
  Tid fra oppdragsdato til mottakers bankforbindelse kan disponere beløpet.
 • Innleveringsfrist
  Det tidspunkt som betalingsoppdraget må være banken i hende for at behandlingen kan skje samme dag.
 • Kompensert valutering
  Innebærer at renteberegningen av beløpet ved en betaling til en konto begynner på samme dato som renteberegningen stopper på en annen konto.
 • Manuelt betalingsoppdrag
  Betalingsoppdrag til utlandet hvor Nordeas standard bestillingsskjema ikke benyttes.
 • Oppdragsdato
  Betalingsdato/den kalenderdag betalingsoppdraget er akseptert av banken. Oppdragsdato vil følge betalingen frem til betalingsmottaker.
 • Oppgjørsdag
  Dato for oppgjør mellom bankene i Norges Bank. Ved overføring innen Nordea forstås med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontiene skjer.
 • Valutering
  Angir den dag/dato som renteberegningen av et beløp begynner eller slutter.
 • Virkedag
  Hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager.
Valuteringsregler