Betalingstjenester utland - personkunder

Betaling til utland

Nettbetaling utland
Manuelle betalingsoppdrag
Valutering og cut-off betaling til utlandet

Prisene gjelder også for betaling i utenlandsk valuta til innenlandske banker.


Priser ordinær overførsel til utlandet
SpesifikasjonPriser
Overførsel mellom egne konti innen Nordeakr 0,00
EU-regulert betaling (EUR og SEK*)kr 30,00
Overførsel til annen betalingsmottaker innen og utenfor Nordeakr 75,00
Sjekk sendes mottakerkr 60,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

*) Gjelder opp til SEK 500 000.

Priser hasteoverførsel til utlandet
SpesifikasjonPriser
Overførsel innen og utenfor Nordeakr 350,00
Øvrige kostnader
SpesifikasjonPriser
Korrigering av oppdragkr 300,00
Tillegg hvis oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet Min. kr 300,00
Reklamasjoner som skyldes feil fra kundeMin. kr 500,00

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Priser for manuelle betalingsoppdrag til utlandet
SpesifikasjonPriser
Ordinær overførselkr 300,00
Hasteoverførselkr 550,00
EU-regulert betaling (EUR og SEK)kr 300,00
Kontoregulering innen Nordea, overførsel mellom egne kontikr 60,00
Nordea Standing Order, fast oppdrag mellom egne konti i Nordeakr 0,00
Utenlandssjekkkr 250,00
Hurtigbekreftelse til betalingsmottaker per telefax, tilleggspriskr 150,00
Tillegg hvis oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandetmin. kr 300,00
Reklamasjoner som ikke skyldes feil i Nordeamin. kr 300,00
Se annonsert prisendring fra 1. januar 2023

Betaling fra utlandet

Betaling fra utlandet
Valutering og cut-off betaling fra utlandet
Priser for betaling fra utland - overførsel
SpesifikasjonPriser
Beløp til og med kr 2000kr 50,00
Beløp over kr 2.000kr 100,00
EU-regulert betaling (EUR og SEK*)kr 20,00 
Lavverdibetaling (i henhold til avtale med avsenderbank)kr 40,00
Studierelatert betalingkr 50,00

* Gjelder opp til SEK 500 000.

Reisevaluta

Kjøpe valuta
Veksle tilbake valuta
Kjøp av valuta i Nordeas minibanker
Spesifikasjon 
Betaling med kort utstedt av Nordea
Betaling med kort utstedt av andre banker
Per transaksjon
kr 10,00
kr 30,00
Veksle tilbake i Nordeas innskuddsautomater
Godskriving av konto i Nordea Pris 
Verdi t.o.m. kr 150,00 kr 0,00
Verdi over kr 150,00 kr 30,00
Veksle tilbake i Nordeas vekslingsautomater
Kontant oppgjørPris
Uansett beløp 10,00 % av verdien i NOK, maks. kr 50,00

Generell informasjon

Definisjoner
Valuteringsregler

Definisjoner

 • Betalingsoppdrag
  Oppdrag om uttak eller overføring av betalingsmidler.
 • Fremføringstid
  Tid fra oppdragsdato til mottakers bankforbindelse kan disponere beløpet.
 • Innleveringsfrist
  Det tidspunkt som betalingsoppdraget må være banken i hende for at behandlingen kan skje samme dag.
 • Kompensert valutering
  Innebærer at renteberegningen av beløpet ved en betaling til en konto begynner på samme dato som renteberegningen stopper på en annen konto.
 • Manuelt betalingsoppdrag
  Betalingsoppdrag til utlandet hvor Nordeas standard bestillingsskjema ikke benyttes.
 • Oppdragsdato
  Betalingsdato/den kalenderdag betalingsoppdraget er akseptert av banken. Oppdragsdato vil følge betalingen frem til betalingsmottaker.
 • Oppgjørsdag
  Dato for oppgjør mellom bankene i Norges Bank. Ved overføring innen Nordea forstås med oppgjørsdag den dag godskriving og belastning av kontiene skjer.
 • Valutering
  Angir den dag/dato som renteberegningen av et beløp begynner eller slutter.
 • Virkedag
  Hver av ukedagene fra og med mandag til og med fredag med unntak av helligdager og offentlige høytidsdager.

Valuteringsregler

 • Betalinger til utland
  Valutering er angitt for hver tjeneste under ”Betaling til utlandet”, hvor D = oppdragsdato og tall = antall dager etter oppdragsdato.

  Kreditvalutering er for Nordeas korrespondentbank i utlandet.
 • Betalinger fra utland
  Valutering er angitt for hver tjeneste under ”Betaling fra utlandet”, hvor D = dag når Nordea kan disponere beløpet og tall = antall dager etter denne dato. For sjekker i utenlandsk valuta angis antall dager etter at sjekken mottas av Norde