Hva er IPO?

Som din egen aksjemegler bygger du din egen aksjeportefølje og kan følge med på utviklingen av aksjene dine, i tillegg til å få tilgang til kursinformasjon. 

Hva er en IPO?

En IPO (Børsnotering) er når et selskap gjør sine aksjer omsettelige på en børs for første gang. Årsaker til å bli offentlig kan være at selskapet trenger å skaffe kapital, betale gjeld eller forbedre image. Selskapet, sammen med en investeringsbank, bestemmer hvor mange av aksjene de vil tilby, og banken foreslår en startpris på aksjene når de er notert. De lager også alle juridiske dokumenter som prospekt og regnskapsdokumenter for alle potensielle investorer. Prospektet trenger godkjenning fra vedkommende myndighet, som er avhengig av selskapets bosted, vanligvis den lokale Finanstilsynet. 

Hvis du vil investere i en børsnotering, tegner du (en indikasjon på interesse) for et bestemt antall aksjer å registrere deg for. Du er ikke garantert å motta alle aksjene du har tegnet for. Avhengig av etterspørselen fra børsnoteringen kan selskapet for eksempel tilby 70% av aksjemengden hver investor har søkt om.  

Er dette noe for meg?

Fordelen med å investere i en børsnotering er at du kan kjøpe den i første fase av noteringen. Generelt er prisen du betaler for hver aksje i børsnoteringen lavere enn den opprinnelige prisen på aksjen første handelsdag. Du kan si at du får en "rabatt" når du deltar i en børsnotering. Hvis aksjekursen øker over tid, er det bedre at du kjøpte aksjene dine til en lavere pris.

Hvilke risikoer det?

Når du investerer i en børsnotering, bør du forstå hva du investerer i. Hva er fremtidige estimater for selskapet? Hva er årsaken bak børsnoteringen? Det er ingen garanti for at et nytt børsnotert selskap vil tjene penger på kort sikt. Aksjekursen kan også falle etter noteringen