Hva er aksjer?

Tenker du på å investere i aksjer og vil vite hva det er?

Les om hva aksjer er

Hva bestemmer avkastning og risiko på en aksje?

Sett deg inn hva som bestemmer avkastning på en aksje og hvilke type risiko det finnes?

Les om avkastning og risiko

Hva er VPS-konto?

Alle som handler aksjer får automatisk en VPS-konto. Vil du vite mer om hva det er?

Les om VPS-konto

Hva er børsnotering/IPO?

Børsnotering betyr at et selskap noterer sine aksjer på en børs.

Les om hva en børsnotering innebærer

Aksjer for nybegynnere

Hvorfor skal du investere i aksjer, hvordan tjene penger på aksjer og hvordan kommer du i gang?

Les om aksjer for nybegynnere

Viktig informasjon
Informasjonen på denne siden er ment som produktinformasjon og ikke som investeringsrådgivning. Penger som plasseres i fond og aksjer kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. Som investor må du passe på at investeringen passer din økonomiske situasjon, risikotoleranse og investeringsmål. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hvis du plasserer pengene dine i fond vil avkastning blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.