Investering i aksjer

Å eie en aksje betyr at du eier en andel av et selskap. Som aksjonær blir du dermed medeier i selskapet. Det innebærer at du også får mulighet til å stemme på selskapets generalforsamling, og påvirke selskapets beslutninger. Jo flere aksjer du har, desto større er din eierandel. 

Du eier dine aksjer, inntil du velger å selge. Hovedsakelig handler du aksjer på en børs, som du enkelt kan få tilgang til via mobilbank/nettbank i Nordea.  

Hvorfor skal du begynne med aksjer?

Sparing i aksjer har vist seg å være en lønnsom spareform over tid for folk flest. Det er imidlertid viktig at du er klar over at investering i aksjer innebærer risiko, og det er en risiko for å tape penger. Vær oppmerksom på at kortsiktig handel, det vil si å gå raskt inn og ut av aksjer, kan være svært risikofylt og noe vi ikke anbefaler for nybegynnere. 

Hvordan fungerer aksjemarkedet?

Aksjemarkedet er en auksjon og kan sammenliknes med andre markedsplasser, der kjøper og selger møtes og forhandler seg frem til en pris for en vare eller tjeneste. Det hele foregår ofte på en børs. Børsens rolle er å være en markedsplass hvor selskaper kan hente kapital, og hvor investorer møtes for å omsette verdipapirer.  

Interessen for å investere i aksjer er stadig i vekst. Vi tilbyr deg plattformen og innsikten du trenger for å ta del i den potensielle avkastningen i aksjemarkedet. Ved å opprette aksjehandel på nett kan du enkelt og raskt kjøpe og selge med lave merkostnader. 

Langsiktig eller kortsiktig sparing i aksjer?

Det er lurt å legge en strategi og være tro mot den. De to vanligste strategiene er kortsiktig og langsiktig sparing i aksjer.  

Langsiktig sparing er for deg som ønsker å dra nytte av avkastningen, men som ikke nødvendigvis ønsker å følge med i aksjemarkedet fra dag til dag. En slik strategi innebærer en potensiell avkastning basert på en jevn og stabil utvikling, og er mindre risikofylt.  

Kortsiktige investeringer betyr at du kjøper og selger med mål om mest mulig inntjening på kortest mulig tid. Dette innebærer høyere risiko og krever mer kunnskap og tid. 

Hvordan tjene penger på aksjemarkedet?

For å tjene penger på aksjer må du enkelt sagt kjøpe aksjer så billig som mulig, og selge for en høyere kurs enn du kjøpte for. Dette er lettere sagt enn gjort. Derfor kan det være lurt å investere i selskaper som opererer i markeder du som potensiell investor har kunnskap eller interesse for. 

En annen måte å tjene penger på i aksjemarkedet er å investere i selskaper som betaler utbytte.  Utbytteaksjer tar penger fra kontantbeholdningen, og gir tilbake til aksjonærene dersom selskapet har et overskudd. Utbytte deles normalt ut, enten kvartalsvis, halvårlig eller årlig.

Normalt sett faller aksjekursen tilsvarende utbytte, siden kontantbeholdningen reduseres. Her er det viktig å merke seg at selskaper ikke er pliktig å betale ut utbytte. Men om selskapet kan vise til at de historisk har betalt ut utbytte over tid, kan det være en pekepinn på hva de vil gjøre i fremtiden. 

Lær mer om risiko og aksjer for nybegynnere her.  

Slik påvirkes verdien på aksjene dine

Du kan ta del i aksjemarkedet enten ved å investere i aksjefond eller enkeltaksjer, der et aksjefond består av mange ulike enkeltaksjer. Felles for aksjer og aksjefond er at du som kjøper velger hvor mye du skal investere, og på hvilke tidspunkt du skal kjøpe og selge. 

Prisen på en aksje (aksjekurs) styres av tilbud og etterspørsel, og en aksje prises vanligvis basert på fremtidig inntjening. Jo mer penger et selskap forventer å tjene, jo høyere kan prisen på aksjene være.  

Verdien av en aksje påvirkes primært av tre faktorer: 

  • Egen utvikling i selskapet 
  • Hvordan det går med bransjen selskapet tilhører 
  • Det større makrobildet 

Investering i aksjer kan bidra til økt avkastning på sparepengene dine. Dersom et selskap gjør det bra eller bransjen har lyse fremtidsutsikter, kan verdien av aksjene gå opp og motsatt. Det store makrobildet, som for eksempel rentenivå, klima og politikk påvirker også verdien til enhver tid.

Aksjespråket du bør kjenne til

Aksje: En aksje er et verdipapir som viser at du eier en andel av et selskap. Når du kjøper aksjer i et selskap, kjøper du nemlig en del av selskapet.  

Aksjekurs: Prisen man betaler for en aksje. Aksjekursen avhenger av flere forhold som for eksempel den generelle økonomiske situasjonen og selskapets omdømme. 

Aksjonær: En person som eier aksjer i et selskap. Som aksjonær kan du tjene penger på aksjer gjennom kursstigning og utbytte. 

Kurtasje: Prisen du betaler til banken/megler når du kjøper og selger aksjer. 

Utbytte: Utbytte er den delen av et aksjeselskaps overskudd som generalforsamlingen vedtar å dele ut til aksjonærene – også kalt dividende. 

Avkastning: Gevinst eller tap på en investering. I aksjemarkedet er avkastning todelt, og består av økning i kursverdi og utbytte på aksjene.  

Børs: En børs er en form for markedsplass, hvor det handles med verdipapirer som for eksempel aksjer.  

Langsiktighet: Minimum fem år, men gjerne lenger. 

Hvordan komme i gang

Det koster penger å investere i aksjer. Du betaler kurtasje for hver aksje du kjøper. 

Aksjehandel på nett er tjenesten for deg som ønsker å kjøpe og selge aksjer enkelt, raskt og billig. I tillegg kan det være lurt å opprette en Aksjesparekonto som er en skattegunstig ordning for oppbevaring av aksjer og aksjefond. Du får automatisk en VPS-konto for oppvaring av aksjene dine.

Kontakt Aksjedesken

Er du nybegynner og ønsker hjelp til å komme i gang? Du er velkommen til å kontakte vår Aksjedesk ved å ringe 22 48 51 50Åpnes i nytt vindu. Vi holder aksjekurs for alle nye kunder.

Kom i gang med å kjøpe din første aksje

Aksjehandel oppretter du enkelt i nettbanken. Deretter kan du kjøpe og selge aksjer i nettbanken og Nordea Investor.

Opprett aksjehandel - logg inn Åpnes i nytt vindu

Viktig informasjon
Informasjonen på denne siden er ment som produktinformasjon og ikke som investeringsrådgivning. Penger som plasseres i fond og aksjer kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. Som investor må du passe på at investeringen passer din økonomiske situasjon, risikotoleranse og investeringsmål. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hvis du plasserer pengene dine i fond vil avkastning blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.