Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Aksjefond

Aksjefond gir deg best mulighet for god avkastning på lang sikt. Samtidig innebærer sparing i aksjefond større risiko enn andre typer fond. Aksjefond passer derfor alle som skal spare langsiktig og er villig til å ta risiko. Er det første gang du sparer i aksjefond, bestill tilgang her og nå, så er du klar til å starte sparingen når det passer deg.

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond, der en gruppe sparere sammen plasserer pengene sine i aksjemarkedet.

Fordelen med aksjefond er at beløpet du sparer spres på flere aksjer. Du blir indirekte eier i mange ulike selskap, fremfor å kjøpe en enkeltaksje. Ved å spre investeringen på den måten, reduseres risikoen. Likevel anses aksjefond som den fondstypen med størst svingninger og størst risiko. 

Aksjefond er delt inn i ulike grupper og har mandater som bestemmer hvor og hva aksjefondet kan investere i. Jo bredere mandat et fond har, desto mer er risikoen spredd. 

Aksjefond og avkastning

Aksjefond gir deg mulighet for god avkastning på lang sikt, men du kan også forvente større svingninger. Derfor egner aksjefond seg best for langsiktig sparing, eksempelvis til barn eller til pensjon. 

På den måten kan pengene du har investert i aksjefondet være med på verdisvingningene i aksjemarkedet. Historisk har det vist seg at aksjekursene stiger mer enn de faller, men på kort sikt kan svingningene være betydelige for sparingen din.

Aksjefond og skatt på gevinst

Det er først når du selger fondsandelene dine at gevinstbeskatning trer i kraft. Gevinsten er skattepliktig, fratrukket skjermingsfradrag. Tap er fradragsberettiget, noe som betyr at dersom du skal selge et fond med tap, kan det trekkes fra på skatten.

Skjermingsfradrag innebærer at en del av avkastningen blir «skjermet» for beskatning for hvert år du eier andelene.

  

Aktiv forvaltning eller passiv forvaltning av aksjefond?

Hva du velger kan påvirke dine avkastningsmuligheter over tid.

Aktiv forvaltning av aksjefond

Velger du aktiv forvaltede fond, bruker vi i Nordea vår ekspertise til å gi deg høyest mulig avkastning i fondene du sparer i. Vi følger nøye med på markedene, slik at forvaltere kan gjøre justeringer underveis for å oppnå høyest mulig avkastning til avtalt risiko. Aktivt forvaltede fond har litt høyere kostnader, men samtidig er avkastningspotensialet større. 

Passivt forvaltede fond (indeksfond)

Med passivt forvaltede fond er oppgaven kun å følge markedsindeksen. Dette gjøres ofte av roboter, og derfor er kostnaden for denne type fond lavere enn for aktivt forvaltede fond. Nordeas passivt forvaltede fond har imidlertid muligheten for å utelate selskaper som finnes på Nordeas ekskluderingsliste og som omfattes av Nordeas policy for ansvarsfulle investeringer. Med indeksforvaltede fond er oppgaven kun å følge markedets avkastning. Derfor kalles dette også passiv forvaltning. Her gjøres ingen vurdering av om noe er «smart» eller ikke – målet er kun å speile markedet. 

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår Fondsliste

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu

Kom igang med å spare i aksjefond

Er det første gang du sparer i fond hos oss, trenger du tilgang. Bestill tilgang her og nå så er du klar til å starte sparingen når det passer deg.

Bestill tilgang her