Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto er en skattegunstig ordning som passer for deg som vil spare langsiktig i aksjer eller aksjefond. Det er enkelt å opprette en konto. Skal du flytte inn aksjer eller aksjefond, kan du gjøre dette når du oppretter kontoen.

Opprettelse av aksjesparekonto og flytting til og fra av aksjer og aksjefond er gratis.

Frister for flytting av beholdning til ASK

Siste frist for flytting av aksjer og aksjefond i Nordea til Aksjesparekonto i Nordea er 19. desember.  

Fristen for flytting fra andre banker og meglerhus til aksjesparekonto i Nordea var 1. desember 2019.

Dine fordeler med aksjesparekonto 

  • Med aksjesparekonto kan du kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt.
  • Du kan når som helst ta ut det du har satt inn på aksjesparekonto uten å betale skatt.
  • Du får utsatt skatt på gevinst. Først når du tar ut gevinst, betaler du skatt.

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en konto hvor du kan samle alle dine aksjer og aksjefond på ett sted.

Fordelen med aksjesparekonto er at du kan kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten at dette utløser skatt. Først når du tar ut gevinsten fra aksjesparekontoen må du betale skatt.

Aksjesparekonto og skatt

  • Fordelen med aksjesparekonto er at du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond* uten å måtte skatte av gevinsten. Aksjesparekonto gir deg altså større fleksibilitet enn om du sparer i aksjer utenfor denne type konto.
  • Du kan skattefritt ta ut beløpet du har investert fra aksjesparekontoen. Det er først når du tar ut gevinst at du må betale skatt. 
  • Skjermingsfradrag vil gjelde og vil gi deg en reduksjon i beskatningen når du tar ut penger fra kontoen. Når du tar ut penger fra aksjesparekonto betaler du kun skatt av beløp som er større enn det du satte inn, pluss opparbeidet skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget tilsvarer hvert år skjermingsrenten. Denne endres for hvert år og er satt til 0,8 % i 2018.
  • Det vil være en bankkonto i ordningen, men den vil ikke være rentebærende.

*Fondet må ha minimum 80 prosent aksjeandel for å kunne inngå i aksjesparekonto. 

Nordea mener i likhet med andre banker at aksjesparekonto er en smart ordning for private investorer som har eller ønsker å gjøre investeringer i aksjer og aksjefond, men som synes det er omfattende å sette opp et eget aksjeselskap.

Overgangsregel

Aksjesparekonto har en overgangsregel som sier at du kan flytte dine eksisterende aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto uten å realisere skatt på gevinst inntil utgangen av 2019.

Fristen for å flytte aksjer og aksjefond inn til aksjesparekonto er 1. desember 2019. 

Hvem passer aksjesparekonto for?

Aksjesparekonto passer for alle som sparer eller ønsker å spare i aksjer eller aksjefond. Aksjesparekonto er spesielt gunstig for deg som handler enkeltaksjer eller bytter fond ofte. Siden du kan kjøpe, selge eller bytte aksjer og fond innenfor kontoen uten å utløse skatt, betyr det at du over tid kan opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel.  

Har du fondskonto eller et eget investeringsselskap, bør du ikke flytte midlene til aksjesparekonto. De blir ikke omfattet av overgangsordningen, og du har utsatt skatt innenfor fondskontoen eller investeringsselskapet. 

Aksjesparekonto - kostnader

  • Opprettelse av aksjesparekonto kr 0,-
  • Flytting til og fra av aksjer og fond kr 0,-

Merk at det tilkommer ordinære kostnader ved kjøp og salg av aksjer. Ved kjøp av fond tilkommer det forvaltningskostnader avhengig av valgte fond.

Aksjesparekonto og utbytte

For 2019 vil du kunne motta utbytte på aksjesparekonto. Utbytteutbetalinger vil dermed få utsatt skatt på samme måte som eventuelle gevinster på aksjesparekontoen.

For at du skal få utsatt skatt på utbytte, er det viktig at det er din bankkonto (transaksjonskonto) i aksjesparekontoen som er oppført som konto for utbytte.

Aksjesparekonto – bankkonto for utbytte

Ønsker du å endre bankkonto for utbytte, kan vi hjelpe deg med det.

Dersom du ønsker å endre bankkonto for utbytter fra aksjer på din aksjesparekonto VPS-konto, kan du sende oss beskjed via Digital postkasse.  Link til «Digital postkasse» finner du i "Logg inn-menyen" oppe til høyre.

Forslag til tekst når du sender beskjeden: "Jeg ønsker at min aksjesparekonto transaksjonskonto registreres for utbytter på min aksjesparekonto VPS-konto."

Vi gjør oppmerksom på at endringen gjelder for utbetalinger foretatt etter endringen.

Opprett aksjesparekonto

Kjøp, selg og bytt aksjer og aksjefond uten at dette utløser skatt. Først når du tar ut gevinst betaler du skatt.

Opprett aksjesparekonto - logg inn i Nettbanken Åpnes i nytt vindu

Disclaimer
Penger som plasseres i fond og aksjer kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.