Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Aksjehandelskreditt

Aksjehandelskreditt er et lån. Kreditten trekkes av en bevilget låneramme og kan benyttes til å kjøpe aksjer og enkelte andre verdipapirer. Som sikkerhet for benyttet kreditt stilles verdipapirer som er kjøpt. Slik lånefinansiering kalles gearing.

For tiden tar vi kun imot søknader om Aksjehandelskreditt fra Private Banking-kunder. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre og håper at vi igjen vil kunne tilby alle kunder denne tjenesten i løpet av kort tid.

Fordeler ved Aksjehandelskreditt 

  • Du blir i stand til å kjøpe flere aksjer og kan investere i et større utvalg av selskaper eller sektorer.
  • Du får mulighet til å motta økte selskapsutbytter på bakgrunn av at du eier flere aksjer i selskaper.
  • Du får større fleksibilitet da Aksjekreditt kan skreddersys etter ditt behov. 
  • Du kan øke eller redusere gearing og øke din kreditt, slik at den passer dine behov når porteføljen vokser.
  • Din likviditet blir bedre. Du kan selge din portefølje relativt raskt hvis du skulle trenge kontanter, fordi de fleste verdipapirer som gir belåningsprosent normalt blir handlet i løpet av en handelsdag på Oslo Børs. 

Produktinformasjonen (pdf, 297 KB)Åpnes i nytt vindu inneholder mer detaljert beskrivelse av produktegenskaper, samt nøkkelbegreper, forklaringer og eksempler. Det er viktig at du har lest og forstått dette før du søker om Aksjehandelskreditt. 

God kunnskap og erfaring fra aksjemarkedet er viktig for å benytte denne løsningen. For å få innvilget Aksjehandelskreditt må du oppfylle noen betingelser.

Avkastning

Avkastning minus kostnader gir positiv avkastning

Tanken med Aksjehandelskreditt er at dine investeringer over tid vil øke mer i verdi enn det finansieringen koster deg.

Du betaler tilbake lån inklusive renter, mens eventuell kursgevinst og utbytter du har mottatt i mellomtiden er ditt. 

Lånefinansiering av kjøp av finansielle instrumenter er forbundet med risiko. Avkastningen på kjøpte finansielle instrumenter (både eventuell verdistigning, pluss eventuelle utbytter) må overstige kostnadene med å ha og opprettholde kreditten for samlet å gi positiv avkastning. Akseptert sikkerhet er et utvalg av noterte verdipapirer på Oslo Børs. Oversikt over aksjenes belåningssatser finner du lenger ned på siden. 

Risiko
Tilgjengelig sikkerhet
Belåningssatser
Kostnader
Nøkkelbegreper og forklaringer

Disclaimer

Informasjonen på denne siden er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som investeringsråd eller investeringsforslag. Du bes ta kontakt med banken dersom du ønsker mer informasjon eller søke om aksjehandelskreditt.