Skatteregler ved uttak fra Fondskonto Pensjon

Fondskonto Pensjon (Pensjonskonto) i Nordea Liv er en fleksibel spareform for deg som ønsker å starte sparing til pensjon. Du velger selv tidspunkt for utbetaling og varighet på utbetalingsperioden. Du får utsatt skatt på alle gevinster så lenge du ikke tar ut penger fra kontoen, og du kan bytte fond eller risikonivå uten at det påløper skatt. Først ved uttak beskattes avkastningen som alminnelig inntekt (22 %). Fra 1. januar 2019 er skattereglene endret.

Skatteregler

Myndighetene ønsker at samme type investeringer skal ha lik beskatning, enten det dreier seg om Fondskonto Pensjon (Pensjonskonto), Fondskonto, Aksjesparekonto eller aksjefond.

Den skattepliktige avkastningen deles i to: 

  • Skatt på aksjeavkastning (skattesats 35,20 %)
  • Skatt på renteavkastning (skattesats 22 %)

Avkastningen fra aksjedelen får beregnet et skjermingsfradrag, slik at deler av denne avkastningen blir skattefri. I tillegg får aksjedelen en rabatt ved beregning av formuesskatt. Dette innebærer at kun 75 % av aksjedelen av Fondskonto Pensjon beskattes som formue. 

Hva betyr dette for meg som sparer i Fondskonto Pensjon (Pensjonskonto)?

Ved første øyekast kan dette se ut som en skjerpet beskatning av Fondskonto Pensjon.

Regner vi på det, ser vi imidlertid at verdien av skjermingsfradraget i mange tilfeller over tid oppveier for den høyere skattesatsen ved normal forventet avkastning på aksjefond (ca. 5 % over bankrenten).  

Fondskonto Pensjon vil fortsatt ha utsatt skatt på alle gevinster så lenge du ikke tar ut penger, og du kan som tidligere bytte fond eller risikonivå uten kostnader eller skatt. I tillegg kan du fritt kombinere aksjefond og rentefond. Nordea Liv rapporterer årlig nødvendige opplysninger til skattemyndighetene for deg.