Aksjesparekonto

Stortinget har 21. juni behandlet forskrift og regler for Aksjesparekonto. Fra og med 1. september 2017 kan du etablere ordningen for dine aksjer og aksjefond. Aksjesparekonto er en skattegunstig ordning for personlige skatteytere som skal stimulere til økt sparing i aksjer og fond. 

Meld din interesse allerede nå. Nordea forventer å lansere Aksjesparekonto samtidig som forskriften trer i kraft.

Dine fordeler med Aksjesparekonto i Nordea

  • Skattegunstig
  • Enkel og fleksibel å bruke
  • Konkurransedyktig på pris
  • Et bredt utvalg av aksjer og aksjefond
  • Detaljerte rapporter som vil gi deg god oversikt
Er du interessert? Meld din interesse Om Aksjesparekonto Er du interessert? Meld din interesse

Registrer din interesse for Aksjesparekonto

Vi kontakter deg så snart alle forhold knyttet til Aksjespartekonto er avklart.
 
 
 
 
 
 
Om Aksjesparekonto

Skattereglene er spesielt gunstige og du kan selge og kjøpe aksjefond og aksjer uten å måtte skatte av gevinsten. Skatt påløper først når det totale uttaket fra Aksjesparekontoen overstiger det opprinnelige innskuddet.

  • Ordningen gjelder både aksjefond og enkeltaksjer (aksjefond må ha en aksjeandel på 80 % eller mer).
  • Gevinstbeskatning påløper ikke før uttak overstiger opprinnelig innskudd.
  • Skjermingsfradrag vil gjelde.
  • Det vil være en bankkonto i ordningen, men den vil ikke være rentebærende.
  • For 2017 vil en overgangsregel være gjeldende. Dette betyr at du kan flytte investeringer over til Aksjesparekontoen uten å realisere skatt på gevinst (har du investeringer med tap bør du ikke flytte disse over nå).

Nordea, i tråd med flere andre aktører, mener ordningen vil være svært positiv for alle investorer som har eller ønsker å gjøre investeringer i aksjer og aksjefond på privat hånd og som synes det er omfattende å sette opp et eget aksjeselskap. 

Alle de praktiske detaljene rundt ordningen er ikke avklart ennå. Men slik det ser ut nå må kombinasjonsfond, rentefond, obligasjoner og tilsvarende investeringer holdes utenfor. Det samme gjelder amerikanske aksjer. Det forventes at ytterligere detaljer og avklaringer vil komme innen kort tid.

Ordningen trer i kraft 1. september. Nordea planlegger å komme med en konkurransedyktig løsning samtidig som ordningen trer i kraft.