Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Spørsmål og svar om Aksjesparekonto (ASK)

Generelle spørsmål

Hva er Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en konto hvor du kan holde en samlet oversikt over dine børsnoterte aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten, så lenge gevinsten ikke blir tatt ut av kontoen. 

 

Hva er bra med Aksjesparekonto?

Fordelen med Aksjesparekonto er at du kan kjøpe, selge og bytte børsnoterte aksjer og aksjefond innenfor denne kontoen uten å utløse skatt. Det betyr at du over tid kan opparbeide deg en betydelig utsatt skattefordel, noe som gjør Aksjesparekonto til en skattegavepakke fra Stortinget.

Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

Du som er privatperson og er skattepliktig til Norge kan opprette Aksjesparekonto. 

Hvem passer Aksjesparekonto for?

Aksjesparekonto passer i utgangspunktet for alle private investorer som ønsker å investere i børsnoterte aksjer og aksjefond. Vi anbefaler at du snakker med en rådgiver i Nordea for å avgjøre om dette er den riktige løsningen for deg.

Hvilke type aksjer kan jeg ha i aksjesparekonto?

Du kan kjøpe børsnoterte aksjer og aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel. I tillegg er det kun selskaper som er registrert i EØS du kan velge med aksjesparekonto.

Hvilke investeringer kan jeg ikke ha med aksjesparekonto?

Aksjefond med lavere aksjeandel enn 80 prosent, rentefond og obligasjonsfond faller utenfor denne løsningen. Dette gjelder også aksjer og aksjefond som er registrert utenfor EØS. 

Må jeg realisere mine eksisterende aksjer hvis jeg vil flytte dem til en Aksjesparekonto?

Fra 2020 blir det en skatterealisasjon når aksjer og aksjefond blir flyttet inn på Aksjesparekonto. 

 

Blir pengene låst på aksjesparekonto?

Nei, du kan når som helst bytte aksjefond fritt innenfor aksjesparekonto, og du kan ta ut innskuddet ditt, uten at du trenger å realisere skatt av gevinsten. Det er først når du tar gevinsten ut av kontoen at du begynner å skatte. Hvis du hadde innskudd på 5000 kroner, må du skatte når du har tatt ut 5001 kroner.

Får jeg i tillegg renter på innskuddet jeg har på aksjesparekonto?

Nei, du vil ikke motta renter på kontantinnskuddet.

Bør jeg velge aksjesparekonto eller Fondskonto?
  • Er du interessert i fond med lavere aksjeandel enn 80%, kan fondskonto være et godt alternativ for deg. 
  • I aksjesparekonto kan du spare i børsomsatte aksjer innenfor EU/EØS og i aksjefond, mens du i Fondskonto kan velge kombinasjons- og rentefond i tillegg til aksjefond.
  • Fra 2019 er det lik skatt på aksjedelen i fondskonto som i aksjesparekonto. Bakgrunnen for det er at myndighetene ønsker at samme type investeringer skal ha lik beskatning.
  • Ved utbetaling er avkastning skattepliktig og beskattes etter gjeldende regler for aksje- og renteinntekter.
Trenger jeg Aksjesparekonto hvis jeg har Fondskonto fra før?

Det kommer an på behovet ditt og hva slags type fond du ønsker å spare i. Snakk gjerne med en rådgiver i Nordea om dette!

Hvorfor skal jeg ha Aksjesparekonto i Nordea?

Vi er Nordens største kapitalforvalter og du kan være trygg på at du sitter tettest på den mest solide ekspertisen i markedet. 

Skatt

Hvordan vil gevinst på Aksjesparekonto beskattes?

Den dagen du tar gevinsten ut av kontoen vil dette beskattes på vanlig måte med 31,68 prosent.

Hvordan beregnes skjermingsfradraget?

Skjermingsfradraget på Aksjesparekonto beregnes ut fra den laveste beholdningen du har hatt på kontoen i løpet av året. 

Hvis du åpner Aksjesparekonto og umiddelbart setter inn en liten sum som du vil handle for så er det sannsynligvis den laveste beholdningen din i løpet av året. Hvis du da i etterkant flytter aksjer og fond til Aksjesparekontoen, så vil du ikke få skjermingsfradrag for siste år for det du flyttet.

Du bør altså vurdere å gjennomføre flytting av aksjer og fond før du setter inn mindre kontantsummer på Aksjesparekontoen. Pass også på at du fyller ut alle aksjene og fondene du vil flytte i ett flytteskjema, slik at du får hele skjermingsfradraget du har krav på.

Skatteetaten har kommunisert at de vil bruke skjønn i overgangsperioden, da det er lite sannsynlig at alt blir registrert på samme dato.

Hva er skjermingsfradrag?

Skjermingsfradrag er en viss prosentandel som trekkes fra beskatningen når du selger med gevinst. Skjermingsfradraget økes for hvert år du eier aksjefond.

Etablering og flytting

Hvordan åpner jeg en Aksjesparekonto?

For å åpne Aksjesparekonto må du være kunde i Nordea med nettbank-tilgang. 

Slik gjør du:

Hva koster det å opprette Aksjesparekonto?

Det er gratis å opprette aksjesparekonto i Nordea og flytte aksjer og fond til og fra kontoen. Det forekommer ordinære kostnader i forbindelse med VPS-konto og kjøp og salg av aksjer og fond.

Hvor lang tid tar det før aksjene og fondene er overført til ASK-kontoen?

Det tar to dager før aksjesparekontoen er opprettet. Flytting av midler skjer i etterkant av dette. Overføring av fond fra andre forvaltere avhenger av avgivende selskap, men tar normalt noe i overkant av to uker.

 

 

 

Bør jeg overføre alt jeg har av eksisterende aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis til Aksjesparekonto?

Nei, ikke hvis du har urealiserte tap. Da kan det være lurt å selge disse først for å få skattefradraget, før du setter pengene inn på Aksjesparekonto.

Kan jeg opprette en konto for barnet mitt som er mindreårig?

Ja det kan opprettes aksjesparekonto for barn. Du må være 18 år for å kunne handle enkeltaksjer i Nordea. Opprettelse av aksjesparekonto for barn må gjøres manuelt, da det kreves at begge foresatte signerer. Kontakt din rådgiver eller Kundeservice for hjelp, de kan sende deg skjema hvor foresatte må signere. 

Kan jeg som verge opprette en aksjesparekonto for en som jeg har vergemål for og hvordan opprettes i så fall dette?

Ja, du benytter deg av den manuelle tegningsblanketten på nordea.no/aksjesparekontoÅpnes i nytt vindu

Kan utenlandske kunder opprette ASK konto?

Så lenge kunden har et D nummer og er skattepliktig til Norge er dette mulig. Amerikanske statsborgere kan ikke opprette Aksjesparekonto.

Kan jeg overføre deler av en aksjesparekonto til en annen?

Aksjesparekontoer som skal overføres mellom tilbydere må overføres i sin helhet. Det er ikke anledning til å flytte deler av beholdningen. Dersom skattyter allerede har en aksjesparekonto hos den tilbyder kontoen skal flyttes til, er det valgfrihet mht om man overflytter til ny konto eller eksisterende konto ("fusjon av kontoene"). 

Bør jeg flytte til ASK dersom jeg har Fondskonto eller kombinasjonsfond?

Nei, i en Fondskonto har du mange av de samme fordelene som du har i en Aksjesparekonto samtidig som du ved en flytt til Aksjesparekonto ikke omfavnes av overgangsregelen. Når det gjelder kombinasjonsfond vil det ikke være mulig og flytte disse over til en ASK konto uten realisasjon såfremt kombinasjonsfondet ikke har en aksjeeksponering over 80%.