Sparing i fond

Skal du spare langsiktig kan fond være et godt alternativ. Denne spareformen har vist seg å gi gode avkastningsmuligheter over tid. Du kan starte sparingen i nettbanken.

Les om fond

Sparing på konto

Skal du spare til bolig, bygge buffer eller ønsker lav risiko og forutsigbarhet, kan sparekonto være noe for deg. Du starter sparingen i nettbanken.

Les om sparekonto

Investering i aksjer

Hvis du har kunnskap og interesse for aksjemarkedet kan investering i aksjer være noe for deg. Du oppretter aksjehandel i nettbanken.

Les om aksjer

Digitale sparerådgivere

Spareroboten Nora

Vil du spare i fond og ønsker hjelp? Spareroboten Nora gir deg rådgivning og anbefaler et fond som passer deg.

Les om spareroboten Nora

Fondsvelger

Ønsker du å spare i flere fond samtidig? Fondvelgeren setter sammen en fondsportefølje utfra risikoprofilen din. Du er i gang med sparingen på få minutter.

Les om Fondsvelgeren

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.