Slik avslutter du deling av felles konto

For å dele felles konto, og eventuelt opprette nye kontoer og bestille nye bankkort, kan du eller dere sende melding om dette via Mine meldingerÅpnes i nytt vindu. Mine meldinger finner du også under Kontakt og meldinger i nettbanken og under Kontakt i mobilbanken.

  • Dersom begge står som medeier av en konto, må vi få bekreftelse fra begge på hvem som skal slettes fra kontoen. ​
  • Dersom den ene står som eier av en konto og den andre som disponent, holder det at en av dere henvender dere for at vi skal kunne fjerne disponenten.

Hvordan midlene på kontoene skal fordeles, avhenger av om det er et ekteskap eller samboerskap som oppløses. Forholdene dere ble enige om i en eventuell ektepakt eller samboeravtale, kan også påvirke fordelingen.

Oversikt over eierforhold og disponenter på konto

Du finner informasjon om dette her:​

  • I nettbanken: Klikk på "konto" -> "Kontoinformasjon" -> "Detaljer"
  • I mobilbanken: Klikk på den aktuelle kontoen to ganger for å komme til kontoinformasjonen 

Husk at dere også finner årsoppgaver og kontoutskrifter i Digital postkasse i nettbanken.

Hva skjer med barnas penger?

Sparing i barnas navn

Kontoer som står i barnas navn må disponeres i fellesskap av begge foreldre. Dette gjelder derimot ikke dersom du har dokumentasjon fra Fylkesmannen på at du er aleneverge, eller dersom den ene forelderen gir fullmakt til den andre om å disponere alene. ​

Når begge foreldrene skal disponere barnas konto, må dere selv bestemme om vi skal kreve bekreftelse fra begge foreldre på alt som skal gjøres på konto, eller om dere kan disponere hver for seg.

Sparing i foreldres navn

Dersom dere har spart til barna i deres navn, vil disse pengene inngå i boet ved et skilsmisseoppgjør. For å sikre at barnet faktisk får midlene, og for å unngå uenigheter, kan det være fornuftig å overføre kontoen til barnets navn. 

Få rådgivning

Dersom dere ønsker et møte med rådgiver anbefaler vi, så langt det lar seg gjøre at dette møtet gjøres i fellesskap for å sikre at begge parter får informasjonen samtidig og at denne blir oppfattet likt og riktig.

Merk at vi ikke kan gi juridisk rådgiving i forbindelse med samlivsbrudd, for eksempel om hvordan fordele salgssum eller andre eiendeler.

Avtal møte med rådgiver

Ta med til møtet: verdivurdering på eksisterende bolig og skriftlig signert avtale på hvordan salgssum skal fordeles.

Avtal møte