Tips til barn og ungdomsøkonomi

Lær barna å ta gode beslutninger om sparing og forbruk.

Hva bør barna lære om penger?

I dag ser barn sjelden penger, da bankkort er det som stort sett brukes. En god start kan være å forklare hvor penger kommer fra, og hva man bruker penger på. Er det på tide å starte med ukepenger? Ofte kan det være lurt å gi noen faste oppgaver i hjemmet slik at ukepenger fortjenes og ikke kommer av seg selv. 

Oppmuntre barnet til å spare

La det følge aktivt med, gjerne i nettbanken. Hvilke ønsker har barnet? Er det ting barnet trenger? Bryt ned store ønsker til måneds- og ukestall for lettere å se hva som skal til for å klare det.

Lære barnet å bruke penger

Å betale med egne penger eller kort må også læres, da ser barna hvilke konsekvenser bruken har for kontoen, eventuelt lommeboken.

Læring gjennom prøving og feiling 

Å ha penger lett tilgjengelig kan by på "problemer" når barnet ønsker å kjøpe seg nye ting. Da kan det oppstå en diskusjon om hva som er fornuftig bruk. Dette kan du unngå ved å hjelpe til med å sette en grense for hva som skal gå til forbruk og hva som skal gå til mer fornuftige ting.

Holde oversikt over pengene

For å lære barnet hvordan man kan få mest mulig ut av sparepengene, kan første steg være å lære litt om budsjettering og regnskap. Vi har en egen nettjeneste for barn, Basistjenesten, som viser status på konto og alle transaksjoner. Følg med sammen på summene som går inn og ut av konto. Hva er neste måneds budsjett? Eventuelt kan man skrive ned alle kjøpene for hver måned. 

Spar for å oppfylle drømmer

Sett opp et mål med sparingen. Da kan barnet oppfylle et ønske. Tenk på den gode følelsen man får dagen sparemålet er oppfylt! 

Må man bruke alle lommepengene når man får dem? Eller kan man spare noen av pengene til neste ”lønningsdag”?

Gjør det til en god vane å sette av en del til sparing hver gang barnet får eller tjener penger. Begynner man å spare tidlig, kan barnet fortelle sine nærmeste at det sparer til noe spesielt og invitere dem til å sette inn noen kroner på sparekontoen i bursdagsgave og til jul. Det er lurt å ha en sparekonto i tillegg til brukskontoen.

Spar for barnet ditt

Det er alltid mulig å gi barnet et økonomisk forsprang, for eksempel ved å åpne en sparekonto. Har dere mulighet, hvorfor ikke øremerke en del av barnetrygden til langsiktig sparing? Dersom dere finner ut at pengene trengs til andre formål, er det bare å avbryte den automatiske månedlige sparingen. 

Er du ute etter å spare til barna dine, finnes det mange alternativer: 

Det er viktig å lære barn at de må spare før de kan få noe, og at de kanskje må vente litt fordi de må prioritere.

Spare i barnets eller i foresattes navn?

Spare i barnets navn

Fordeler


  • Gaver gitt etter 1. januar 2014 utløser ingen arveavgift. Foreldre kan derfor gi det de ønsker så ofte de ønsker uten at det utløser arveavgift*.
  • Barnets midler vil etter fylte 17 år ikke inngå i foreldrenes skattepliktige inntekt og formue.
  • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død.
  • Barnet får et sterkere forhold til det å spare og ser formuen vokse.

*) For nærmere informasjon gå til SkatteetatenÅpnes i nytt vindu.

Ulemper

  • Når sparebeløpet overstiger 2 G kan Fylkesmannen begrense foreldrenes/vergens disposisjoner over midlene, men dette kan unngås i et gavebrev, jamfør VergemålslovenÅpnes i nytt vindu
  • Netto formue og inntekt av en viss størrelse kan føre til at utdanningsstipendet i LånekassenÅpnes i nytt vindu bortfaller eller blir redusert.

I foreldrenes navn 

Fordeler

  • Foreldre kan disponere midlene friere og uavhengig av Fylkesmannen. 
  • Begrenser ikke muligheten for barnets rett til utdanningsstipend i Lånekassen. 

Midlene kan overføres senere til barnet uten at det utløser arveavgift (forutsatt at endringen om fjerning av arveavgift fra 1. januar 2014 fortsatt gjelder).

Ulemper

  • Kan medføre høyere formuesskatt for foreldrene enn om sparingen inngår i barnets formue.
  • Midlene kan inngå i boet ved foreldrenes skilsmisse eller død. 

Spare i givers navn

Er giver en annen enn foreldre, for eksempel besteforeldre, er problemstillingen stort sett fordelene og ulempene de samme som nevnt over. Sparer du i barnets navn mister normalt giveren råderetten etter at barnet blir myndig.

Bankuttrykk for de yngste

Banken

Banken passer på pengene dine slik at ingen andre får tak i de. Dine penger har en egen "skuff", og den kalles konto. Når du betaler for noe, flyttes pengene fra din skuff til en annen. Banken passer på at flyttingen skjer riktig. I banken kan du ha flere kontoer - for eksempel en til bruk og en til sparing.

Bankkort 

Når du er i butikken drar du kortet gjennom en liten datamaskin og taster inn koden din, banken får da melding om at dine penger blir flyttet over til butikkens bank.  

Disponibel saldo 

Noen ganger går det litt tid i datasystemene til banken før banken klarer å se at du har brukt eller satt inn penger. Da bruker vi to forskjellige uttrykk: "Disponibel saldo" og "Bokført saldo". Den viktigste saldoen for deg når du trenger å bruke bankkortet ditt, er «Disponibel saldo». Disponibel saldo er den faktiske summen av penger som er på kontoen din. Mens bokført saldo er den summen du har rett før du gjør et uttak, innskudd eller kjøper noe.

Gebyr

Det er en kostnad/pris du betaler for en banktjeneste. Når vi har gebyr for en tjeneste, forteller vi alltid hva kostnaden er.

Innskudd

Penger som er satt inn på en bankkonto.

Lån

Lån er penger som du har en stund, men som ikke er dine, og som du må betale tilbake senere. Voksne pleier å låne penger av banken for å kjøpe et sted å bo.

Minibank

Dette er en datamaskin som kan lese bankkortet ditt og se hvor mye penger du kan ta ut. Datamaskinen sjekker hvor mye penger det er i "skuffen" din. Hvor mye penger du har kan du se på skjermen.  

Renter 

Banken gir deg en pengepremie for at du har penger i banken. Faktisk er det slik at når du setter pengene dine i banken, da låner egentlig banken pengene av deg. For at du er flink å spare, får du pengepremien som heter renter. Hvis du har 100 kroner på kontoen din i ett helt år og banken gir deg eksempelvis 3% i rente, får du 3 kroner i premie.

Saldo

Viser hvor mye penger du har. For å finne ut det holder banken oversikt over hvor mye penger som har gått inn og ut av en kontoen din hele tiden.

Sparekonto

En konto hvor du får en bedre rente enn om du har pengene på en konto du bruker i det daglige. Det er smart å sette av litt penger på en sparekonto og ikke bruke opp alle pengene med en gang. 

Transaksjon

Betyr flytting av penger. Det kan for eksempel være penger som flyttes fra din konto til en annen, eller når du betaler for noe du har kjøpt med kortet ditt - da gjøres en transaksjon av beløpet.

Valuta

Når du er i utlandet kan du svært sjelden bruke norske kroner. Da er det kjekt å veksle til det nye landets penger. Det er ulike penger, eller ulik valuta, i forskjellige land. Valutaen i Norge er norske kroner.

Kom i gang - åpne Sparekonto

Åpne Sparekonto