Hva skjer med felles bolig?

«Hvor skal jeg bo?» er gjerne noe av det første du spør deg om når dere har bestemt dere for å gå fra hverandre. Enten du velger å beholde boligen eller dere velger å selge den, kan du finne nyttig informasjon her om hvordan du best løser bosituasjonen din.​

Hvordan beholder jeg boligen?

Hver familie er forskjellig og må selv finne ut hva som blir den beste løsningen for deres situasjon og økonomi. Noen lander på at den beste løsningen er at begge parter flytter til mindre boliger for å kunne ha en romsligere økonomi.

Hvem som har rett til å beholde boligen avgjøres i utgangspunktet ut fra hvem som eier boligen. Dersom dere eier boligen i sameie, må dere bli enige om hvem som skal bli boende. Det skal foreligge sterke grunner for at den ene parten kan kreve å bli boende, dersom den andre ikke er enig. Ofte vil hensynet til eventuelle barn spille en rolle her. Hvem som skal bli boende kan også være avtalt i en samboerkontrakt.​

Hvis du bestemmer deg for å beholde boligen, kan det være smart å regne på om du har råd til det. Et boliglån som opprinnelig var utstedt på bakgrunn av to inntekter, kan være vanskelig å betjene med bare én inntekt. En mulighet kan være å vurdere om foreldrene dine kan være med som medlåntakere eller gi forskudd på arv. Forskudd på arv gjør at foreldrene ikke blir ansvarlige for lånet.​ 

For å kjøpe ut din tidligere samboer eller ektefelle må dere bli enige om en verditakst på boligen, og her har begge anledning til å innhente takst. Da kan dere for eksempel ta utgangspunkt i gjennomsnittet av de to takstene, dersom de er forskjellige. Eller dere kan be to meglere om å sette en verditakst i fellesskap. ​

Du som blir værende i boligen, må sende oss en ny lånesøknad for å overta lånet. Lånet utbetales kun etter at det er avklart at du kan beholde eksisterende bolig alene, og når den andre parten er fjernet som hjemmelshaver/eier av boligen.

Salg av bolig ved samlivsbrudd og skilsmisse

Både dersom en av dere skal overta eller dere skal selge felles bolig, skal egenkapital og eventuell gevinst fordeles mellom dere. 

For samboere er det avgjørende hvilken eierbrøk dere har og hva som eventuelt er regulert i en samboerkontrakt. 

For ektefeller vil fordelingen bestemmes av hvilken formuesordning dere har – om verdiene er felleseie eller særeie, og eventuelt om noen av verdiene stammer fra før ekteskapet ble inngått eller er mottatt som arv eller gave. 

De aller fleste blir enige om hvordan en eventuell gevinst skal fordeles, men av og til er det nødvendig at fordelingen bestemmes av en domstol. ​

Det anbefales å få i stand en skriftlig avtale om fordelingen av verdiene, slik at dere ikke senere blir uenige om hvilken fordeling dere var enige om.  En skriftlig avtale er også nødvendig for å få innvilget nye lånesøknader.

Gevinst ved boligsalg er i utgangspunktet skattefri dersom man har eid og bodd i boligen i 12 av de siste 24 månedene. Dersom en av dere flyttet ut før den andre, regnes likevel samme botid for begge parter. Dermed blir gevinsten skattefri for dere begge. Hvis en av dere har flyttet til en ny bolig, kan han/hun bare opparbeide seg botid i én av boligene. Dette gjelder for både samboere og ektefeller. 

Kan jeg kjøpe før vi selger?

Ja, det er fullt mulig å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt. Husk å ha på plass et individuelt finansieringsbevis før du legger inn bud på en ny bolig. For å få dette må dere ha en verdivurdering på eksisterende bolig og en skriftlig avtale om hvordan verdien skal fordeles.​

Det er også greit å være oppmerksom på at dere må signere som realkausjonister for hverandre ettersom banken må ta sikkerhet i felleseid bolig i overgangsfasen til denne er solgt. I praksis betyr dette at dere begge må signere fysisk i et av våre banklokaler.

Vi tar høyde for variasjoner i boligprisene dersom den gamle boligen ennå ikke er solgt. Som oftest får du derfor finansieringsbevis på en mindre sum hvis du kjøper først og selger etterpå. For noen kan det altså være en fordel å vente med å kjøpe noe nytt til oppgjøret er klart, slik at du vet nøyaktig hvor mye du maksimalt kan kjøpe for. Det er ikke uvanlig å måtte belage seg på å leie en periode. ​

Les mer om hva det innebærer å kjøpe før man selger

Hvor mye kan jeg kjøpe for?

Du kan estimere hvor mye du kan låne selv ved hjelp av boliglånskalkulatoren. Husk at reelt lånebeløp kan avvike noe fra lånekalkulatoren. 

Dersom dere har felles barn, vil barnefordelingen og hvem som skal betale og motta barnebidrag, kunne påvirke en lånesøknad. Barnefordeling avtales som regel i foreldresamarbeidsavtalen som man inngår i mekling.​

Uavhengig av om dere har vært gift eller samboere er det obligatorisk med mekling dersom dere har felles barn under 16 år. Finn ditt nærmeste familievernkontor og les mer på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine nettsider, bufdir.no. Merk at det kan være lurt å være tidlig ute på grunn av ventetid.

Få rådgivning

Dersom dere ønsker et møte med rådgiver anbefaler vi, så langt det lar seg gjøre at dette møtet gjøres i fellesskap for å sikre at begge parter får informasjonen samtidig og at denne blir oppfattet likt og riktig.

Merk at vi ikke kan gi juridisk rådgiving i forbindelse med samlivsbrudd, for eksempel om hvordan fordele salgssum eller andre eiendeler.

Avtal møte med rådgiver

Ta med til møtet: verdivurdering på eksisterende bolig og skriftlig signert avtale på hvordan salgssum skal fordeles.

Avtal møte