Endret livssituasjon fører til endrede forsikringsbehov

Forsikringer er kanskje ikke det man tenker mest på når livet endrer seg. Men det er nettopp da det er viktigst!

Start med å rydde opp i eksisterende forsikringer

Eksempelvis:

 • Reiseforsikring for familien
  Sjekk hvem som står som forsikringstaker. Hvis reiseforsikringen ikke står i ditt navn faller du ut av familieforsikringen ved samlivsbrudd/skilsmisse. 
 • Barneforsikring
  Står den på tidligere ektefelle/samboer bør du vurdere å bytte forsikringstaker eller kjøpe en egen barneforsikring, ellers går erstatningen til ektefelle/partner.
 • Forsikringer med begunstigelse
  Har du livsforsikring gjennom jobb eller privat vil det være aktuelt å endre hvem som skal stå som mottaker av pengene ved en eventuell utbetaling, på bekostning av ektefelle/partner.

Hvilke forsikringer er lurt å ha?

Det er vanskelig å gi noe standard svar på hvilke forsikringer du må eller bør ha. Derfor råder vi deg til å avtale et møte med rådgiver hvis du er i tvil om noe. 

 • Husforsikring og innboforsikring
  Når du har kjøpt ut tidligere partner fra eksisterende bolig eller kjøpt ny bolig, bør du ta en gjennomgang av husforsikring og innboforsikring. Dette for å sikre at du har de rette dekningene basert på ditt nye behov. 
 • Livsforsikring
  Vårt generelle råd er at du bør vurdere å skaffe deg en livsforsikring. Å være økonomisk trygg gir deg muligheten til å bli boende i hjemmet om du skulle bli rammet av alvorlig eller langvarig sykdom.  
  Er du hovedforsørger er det spesielt viktig med en god livsforsikring. Barna er mer økonomisk sårbare dersom du skulle falle fra eller bli arbeidsudyktig som følge av sykdom.
 • Barneforsikring
  I en situasjon hvor det er barn i bildet, kan det også være lurt å se nærmere på barneforsikring. Barneforsikring kan kjøpes for barn mellom 3 måneder og 16 år. Forsikringen gir deg og barnet økonomisk støtte ved ulykke eller sykdom.   

Få rådgivning

Dersom dere ønsker et møte med rådgiver anbefaler vi, så langt det lar seg gjøre at dette møtet gjøres i fellesskap for å sikre at begge parter får informasjonen samtidig og at denne blir oppfattet likt og riktig.

Merk at vi ikke kan gi juridisk rådgiving i forbindelse med samlivsbrudd, for eksempel om hvordan fordele salgssum eller andre eiendeler.

Avtal møte med rådgiver

Ta med til møtet: verdivurdering på eksisterende bolig og skriftlig signert avtale på hvordan salgssum skal fordeles.

Avtal møte