Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Hvis du får betalingsproblemer

Her får du gjeldsrådgivning og tips til hva du kan gjøre hvis du får betalingsproblemer. Ta kontroll over økonomien din før det er for sent

 • Få oversikt over økonomien
 • Gjør noe - ikke lukk øynene
 • Kontakt kreditorene dine

Har du fått betalingsproblemer? Da må du gjøre noe. Ta kontakt med kreditorene dine og fortell at du har økonomiske problemer og forklar hvorfor.

Er du kunde i Nordea, så kontakt oss for å få hjelp. Ikke fortreng problemene og håp at de forsvinner av seg selv – det kan koste deg dyrt.

Få oversikt over økonomien din

Vet du hva du har av inntekter og utgifter?

En periode med redusert inntekt kan være tung å komme gjennom. Det vil likevel føles litt mindre ubehagelig dersom man har oversikt over utgifter og inntekter og om regnestykket går opp. La dette være tiden da du tar kontroll over din privatøkonomiske situasjon, så har du det beste mulige utgangspunktet når de økonomiske utsiktene er lysere igjen.

 • Gå gjennom alle regninger. Sorter dem etter leverandør og faktura-/purredato.
 • Lag en oversikt over alle lån, kontokreditter og kredittkort du har.

Forslag til tiltak

Tiltak for å komme gjennom trange tider.

Prioriter hvilke regninger du må betale først

Hva er du avhengig av for å opprettholde en minimum levestandard? Når du har lagt en plan for hvordan du kan få betalt alle nødvendige utgifter, kan du gå videre til å vurdere tilbakebetalingen av den eldste og dyreste gjelden.

Her er forslag til tiltak for hvordan man tar kontroll over egen økonomi hvis man opplever at den er under press.

 • Ikke lukk øynene. 
 • Ta tak i situasjonen med en gang de første tegnene til at privatøkonomien ikke går rundt dukker opp.
 • Bygg opp buffer. 
 • Føler du at jobben er utsatt – bygg opp en ekstra buffer for betaling av boliglån og andre nødvendige utgifter.
 • Reduser unødvendige utgifter.
 • Sett opp et budsjett og se om det er noe du kan kutte ned på eller fjerne helt. Dyre uvaner kan gjøre store utslag i økonomien.
 • Reduser låneutgiftene midlertidig.
 • Ta kontakt med banken og forklar situasjonen. Avdragsfrihet, forlenget nedbetalingstid eller vurdere mulighetene for refinansiering av øvrige lån, vil senke de månedlige utgiftene.
 • Frigjør midler - har du noe du kan selge? 
 • Vurder om du kan selge noe av verdi. Dette er spesielt aktuelt hvis økonomien blir så presset at boligen står i fare.
 • Betalingsutsettelse. 
 • Ta kontakt med kreditorene du skylder penger og spør om betalingsutsettelse, eller få delt opp regningene i mindre deler.
 • Involver hele familien.
 • Inviter til en felles gjennomgang rundt kjøkkenbordet og se hvordan alle kan bidra.

Kontakt kreditorene dine

Det er i alles interesse å finne en løsning.

Utgifter til bolig i form av boliglån utgjør for mange en stor del av de faste utgiftene. Det er derfor viktig å ta raskt kontakt med banken for å orientere om inntektssituasjonen og finne frem til en løsning – både du og banken er tjent med dette. 

Kom med forslag til tiltak, du kan f.eks. foreslå å: 

Søk hjelp

Du har krav på råd og veiledning

 • Kontakt ditt lokale NAV-kontor eller ring NAVs rådgivningstelefon nr 800 45 353.
 • Er du alvorlig rammet av gjeldsproblemer kan du få gjeldsordning fra det offentlige. Dette er ingen lettvint løsning, men en siste mulighet til å få orden og kontroll over egen økonomi når gjeldsproblemene har blitt uoverkommelige og du ikke lykkes i å løse betalingsproblemene på egenhånd.
 • Se også Forbrukerrådets tipsÅpnes i nytt vindu om hvordan du skal gå fram ved gjeldsproblemer.