Header

Introduction

 • Få oversikt over økonomien
 • Gjør noe - ikke lukk øynene
 • Kontakt kreditorene dine

Har du fått betalingsproblemer?

Da må du gjøre noe. Ta kontakt med kreditorene dine, fortell at du har økonomiske problemer og forklar hvorfor.

Er du kunde i Nordea, så kontakt oss for å få hjelp. Ikke fortreng problemene og håp at de forsvinner av seg selv – det kan koste deg dyrt.

Få oversikt over økonomien din

Vet du hva du har av inntekter og utgifter?

En periode med redusert inntekt kan være tung å komme gjennom. Det vil likevel føles litt mindre ubehagelig dersom man har oversikt over utgifter og inntekter og om regnestykket går opp. La dette være tiden da du tar kontroll over din privatøkonomiske situasjon, så har du det beste mulige utgangspunktet når de økonomiske utsiktene er lysere igjen.

 • Gå gjennom alle regninger. Sorter dem etter leverandør og faktura-/purredato
 • Lag en oversikt over alle lån, kontokreditter og kredittkort du har

Forslag til tiltak ved gjeldsproblemer

Hvordan komme gjennom trange tider.

Her er forslag til tiltak for å ta kontroll over egen økonomi:

 • Ikke lukk øynene for gjeldsproblemene dine
  Ta tak i situasjonen med en gang du merker at privatøkonomien ikke går opp
 • Prioriter hvilke regninger du må betale først
  Lag en plan for hvordan du skal betale alle nødvendige utgifter, og gå deretter videre til å vurdere hvilke regninger du må betale først. Her bør du velge den eldste og dyreste gjelden først, som kredittkort- og forbrukslån
 • Reduser unødvendige utgifter
  Hva er du avhengig av for å opprettholde minimum levestandard? Sett opp et budsjett og se om det er noe du kan kutte ned på eller fjerne helt. Dyre uvaner kan gjøre store utslag i økonomien
 • Ta kontakt med banken, forklar situasjonen og sammen ser vi hva som er mulig å gjøre
  For å senke de månedlige utgiftene kan mulige løsninger være å forlenge nedbetalingstiden, søke eventuelt om avdragsutsettelse eller refinansiere dyre lån.
 • Ta kontakt med kreditorene du skylder penger og forsøk å finne frem til en løsning
  Spør om betalingsutsettelse, eller om det er mulig å dele opp regningene i mindre deler
 • Vurder om du kan selge noe av verdi
  Dette er spesielt aktuelt hvis økonomien blir så presset at boligen står i fare
 • Bygg opp en buffer
  Med en presset økonomi er det enda vanskeligere å håndtere uforutsette utgifter. Det gjør det viktig å forsøke å sette av litt penger hver måned til en buffer. Føler du at jobben din er i fare, er dette ekstra viktig.
 • Involver hele familien og vær åpen om dine betalingsproblemer
  Inviter til en felles gjennomgang rundt kjøkkenbordet og se hvordan alle kan bidra
 • Søk om offentlig gjeldsordning
  Dersom du har dratt på deg en uhåndterbar og stor gjeld og forhandlinger med kreditorer ikke fører frem kan du søke om en offentlig gjeldsordning

Kontakt kreditorene dine

Det er i alles interesse å finne en løsning.

Utgifter til bolig i form av boliglån utgjør for mange en stor del av de faste utgiftene. Det er derfor viktig å ta raskt kontakt med banken for å orientere om inntektssituasjonen, slik at vi sammen kan finne en god løsning tilpasset deg. Både du og banken er tjent med dette. 

Kom med forslag til tiltak, du kan f.eks. foreslå å: 

 • Dele opp beløpet
 • Utsette betaling av avdrag
 • Forlenge av nedbetalingstiden
 • Refinansiere lån

Den offentlige gjeldsordningen

Du har krav på råd og veiledning

Er du alvorlig rammet av betalingsproblemer kan du få en gjeldsordning fra det offentlige. Dette er ingen lettvint løsning, men en siste mulighet til å få orden og kontroll over økonomien din når gjeldsproblemene har blitt uoverkommelige. Hvis du ønsker å søke om en offentlig gjeldsordning tar du kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller ringer NAVs rådgivningstelefon på 800 45 353.