Boligsparekonto

Er du 33 år eller yngre og drømmer om å kjøpe deg bolig? Eller har du kanskje barn under 18 år som du ønsker å hjelpe? Med Boligsparekonto øremerkes sparepengene bolig.

Om Boligsparekonto Vilkår Rente Åpne konto Nyttig å vite Om Boligsparekonto

Med Boligsparekontoen får du god drahjelp til å nå myndighetenes egenkapitalkrav ved kjøp av bolig. I tillegg får du svært god rente. Kontoen har ikke skattefradrag så har du skattbar inntekt og er mellom 13 og 33 år, anbefaler vi at du først fyller opp din BSU-konto med det årlige sparebeløpet før du sparer videre på din Boligsparekonto. Slik får du full utnyttelse av BSU-kontoens skattefradrag.

Dine fordeler med Boligsparekonto

 • Gir deg en svært god innskuddsrente.
 • Du kan spare kr 300.000.
 • Du kan sette inn enkeltinnskudd eller ha en fast spareavtale til kontoen.
 • Du kan enkelt og raskt opprette spareavtale til din Boligsparekonto i Nettbanken
 • Har du skattbar inntekt kan du gebyrfritt overføre penger fra din Boligsparekonto til din BSU-konto for å få skattefradrag.
 • Kontoen kan benyttes som belastningskonto for boliglån.
Vilkår

Vilkår

 • Kontoen kan opprettes bare en gang.
 • Alle mellom 0-33 år kan åpne konto - se åpne konto.
 • Du kan spare inntil kr 300 000 til og med det året du fyller 33 år. Etter dette er det ikke mulig å spare ytterligere.
 • Pengene er bundet til boligformål.
 • Innskuddet er skattepliktig formue og renter av sparepengene er skattepliktig inntekt.
 • Benyttes pengene til noe annet enn boligformål, blir uttaksbeløpet gebyrbelagt med 5,00% (minimum kr 1000). Unntak: ingen uttaksgebyr ved oppgjør av konto i forbindelse med bankbytte.

Boligsparekonto-pengene kan brukes til:

 • Kjøp av bolig i Norge eller i utlandet.
 • Kjøp av tomt.
 • Nedbetaling av boliglån/boligkreditt.
 • Når du har begynt å bruke sparemidlene stenges kontoen for nye innskudd. 
 • Uttak fra kontoen kan fordeles over flere inntektsår.
 • Har du skattbar inntekt kan du gebyrfritt overføre penger fra Boligsparekontoen til BSU-konto for å få skattefradrag. 
 • Kontoen kan benyttes som belastningskonto for boliglån.
Rente

Rente og gebyr for Boligsparekonto
SpesifikasjonRente/pris
Kr 0,00 - kr 300 000,003,20 % p.a.
Kapitaliserte renter *3,20 % p.a.
Innskudd over kr 300 000,00Forrentes ikke*
Gebyr ved uttak utover overførsel til BSU eller til boligformål5,00 % av uttaksbeløpet, min. kr 1 000,00
*) Kapitaliserte renter i spareperioden kommer i tillegg til innskutt beløp, og forrentes etter gjeldende rentesats selv om de kommer på toppen av maksimalt sparebeløp.
Åpne konto

Åpne konto fra 18 år

Åpne konto under 18 år

 1. Fødselsattest. Har du ikke fødselsattesten fås denne ved å kontakte lokalt Folkeregister/ Skattekontoret / Altinn. Dersom du vet at Nordea har fødselsattesten i sine arkiver kan du åpne konto ved å ringe Kundeservice 232 06001.
 2. Signert fullmakt (pdf, 535 KB)Åpnes i nytt vindu  fra den foresatte som eventuelt ikke kommer i banken.
 3. Gyldig legitimasjon av begge foresatte også til den som eventuelt ikke er til stede. Ved opprettelse av konto, holder det med signatur fra en foresatt. Men skal minst en av de foresatte disponere kontoen alene må banken få signatur fra begge. Vi anbefaler derfor å benytte signert fullmakt (pdf, 535 KB)Åpnes i nytt vindu

Når barnet ikke er kunde i Nordea

Bruk vårt enkle nettskjema for å registrere barnet som kunde og bestille de vanligste produktene og tjenestene som konto, kort og nettbank.

Nyttig å vite

Nyttig å vite

Fylkesmannen

Fylkesmannens oppgave er å ivareta barnas økonomiske interesser. Er barnets samlede formue over 2 G skal fylkesmannen, iht loven, forvalte midlene. Ta kontakt med din rådgiver i banken hvis du har spørsmål rundt fylkesmannen og sparing til barn.

Lånekassen

Er du student eller har planer om å studere? I så fall vil du kanskje motta studiestøtte/lån der deler av denne støtten etter hvert gjøres om til stipend. Formuen og inntekten din er med på å avgjøre hvor mye lån du får omgjort til stipend. Har du en formue over en viss størrelse vil du få mindre stipend. Formuesgrensen økes hvert år.

Råd om sparing på konto

Children swinging in the garden  

Engasjer barna i sparing

Det er god læring i å se hvordan sparing gjøres i praksis.

Woman looking out of window  

8 grunner til å spare

Hvordan du skal spare, avhenger av hva du skal bruke pengene til, og når du trenger dem.