Fondskonto

Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt hvor du sparer engangsbeløp eller månedlig i fond/eller porteføljer av fond. Du kan bytte fond så mye du vil uten at det utløser skatt. Forsikringselementet gjør at når du dør blir sparesaldoen, samt forsikringsummen (1% av sparesaldoen) utbetalt til arvinger.

Fondskonto passer spesielt godt til langsiktig sparing.

Fondskonto oppretter du ved å velge "Start sparing" under. Foruten å kjøpe fond, kan du også gjøre beregninger som kan hjelpe deg å nå de sparemål du har satt deg.

Om Fondskonto Om Aktiva Kostnader Om Fondskonto

Velg blant et stort utvalg av fond

Fondskonto gir deg muligheten til å spre sparingen din i aksjefond, pengemarkedsfond, obligasjonsfond og indeksfond. Du kan velge et ferdig sammensatt Aktiva-fond tilpasset din tidshorisont og ønsket risikoprofil, eller du kan sette sammen din egen spareportefølje.
Se utvalget av fond her
.

Dine fordeler med Fondskonto

  • Du får tilgang til et stort fondsutvalg, forvaltet av noen av verdens ledende fondsforvaltere.
  • Følg verdiutviklingen av fondene dine i Persondialogen.
  • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt..
  • Ingen innskuddskostnad, og gebyrfrie uttak når det passer deg.
Om Aktiva

Om Aktiva

Vi tilbyr Aktiva som er aktivt forvaltede porteføljefond. Du sparer i en Aktiva portefølje, mens pengene i realiteten investeres i en god blanding av Nordeas egne fond og eksterne fond. Målet er å gi deg høyest mulig avkastning for et gitt risikonivå.

Du kan velge mellom 6 forskjellige Aktiva porteføljefond med ulike risikoprofiler.

Dine fordeler

  • Du kan oppnå god avkastning på sparingen din.
  • Du får et fikst ferdig porteføljefond tilpasset din risikoprofil.
  • Vi følger opp sparingen for deg uten merkostnad.
  • Målet er å sikre avkastning løpende for deg gjennom rebalansering (dvs. fond kjøpes og selges).
Kostnader
Kostnader for Fondskonto
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo0,30 %
Fondsbytte For de fleste av våre fond er fondsbytte kostnadsfritt. I øvrige fond kan det påløpe en fondsbyttekostnad ved forskjell mellom kjøps- og salgskurs

For forsikringen (1 % av sparesaldoen) beregnes en kostnad (risikopremie) som avhenger av alder.

Forsikringskostnad - priseksempel ved saldo kr 100.000 (forsikringssum kr 1000).
AlderÅrlig pris
30 årkr 0,97
40 årkr 1,68
50 årkr 3,88
60 årkr 10,62
70 årkr 31,20
80 årkr 92,00
Det påløper en kostnad i de underliggende fondene avhengig av fondsvalg. Denne kostnaden er hensyntatt i kursen fra fondsforvalter.
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,19 %
Aktiva 801,29 %
Aktiva 1001,59 %
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,50 %

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversiktenÅpnes i nytt vindu.

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes.

Råd om sparing i fond

Woman by computer  

Få på plass en spareplan uten å gå i banken

Veien til en god spareplan kan starte med et nettmøte med oss.

Fondsmagasinet leser du på alle enhetene dine.  

Fondsmagasinet

Et e-magasin for deg som er interessert i fond. Les artikler og se filmer om interessante markeder og fond.