Pensjonssparing

NYHET: 1. november endres skattereglene for pensjonssparing i IPS

Spar

inntil kr 9 600

i skatt

Nye skatteregler gjør IPS til et meget gunstig alternativ for alle. Spar inntil kr 40.000 i året, og få inntil kr 9.600 i skattefradrag. De fleste må regne med å få sin pensjon betydelig redusert i forhold til det som har vært vanlig. Jo høyere inntekt du har i dag, desto lavere andel av inntekten vil du få i pensjon. Ved å spare selv opprettholder du økonomien for å leve det livet du drømmer om som pensjonist.

Du kan også kontakte kundeservice for å avtale et møte med en rådgiver.

Om pensjonssparing Pensjonskonto IPS (individuell pensjonssparing) Kostnader Om pensjonssparing

Pensjonssparing er enkelt

Jo tidligere du starter, desto mindre sparebeløp skal til for å sikre økonomien din som pensjonist.

Med Pensjonskonto sparer du i fond. Dette har gjennom årene vist seg som den spareformen som gir høyest avkastning over tid, og er derfor velegnet som pensjonssparing. Bestem deg for et månedlig sparebeløp, opprett en spareavtale, og så går det hele av seg selv.

Pensjonskonto

Pensjonskonto er en fleksibel spareform for deg som ønsker å starte pensjonssparing. Du starter sparingen i et Aktiva-fond tilpasset din tidshorisont og risikoprofil. Senere kan du om du ønsker endre til andre Aktiva-fond, enkeltfond eller indeksfond - se oversikt her.Åpnes i nytt vindu  Størrelsen på Pensjonskontoen din vil avhenge av hvor mye og hvor lenge du har spart, samt hvilke fond du velger og hvor godt disse presterer.

Dine fordeler med Pensjonskonto:

 • Gir gode avkastningsmuligheter som gir mer i pensjon. Merk at avkastning og risiko er som hånd i hanske - jo høyere forventet avkastning i fondet, jo høyere er også risikoen.
 • Mer i pensjon gir deg en større økonomisk frihet som pensjonist.
 • Du kan velge mellom flere fond som egner seg godt til pensjonssparing.
 • Du kan bytte fond underveis uten kostnader og gevinstbeskatning.
 • Du kan avslutte sparingen når du vil, det er ingen bindingstid.
 • Du velger selv utbetalingstidspunkt og varighet på utbetalingsperioden. 

Sparing på Pensjonskonto gir deg muligheten til økonomisk handlefrihet som pensjonist.

Pensjonskonto hovedpunkter

 • Du kan spare så mye du vil.
 • Ved etablering plasseres pengene i et valgfritt Aktiva-fond. Senere kan du om du ønsker endre til andre Aktiva-fond, enkeltfond eller indeksfond - se oversikt herÅpnes i nytt vindu
 • Velger du å spare i Aktiva-fond vil risikoen automatisk bli nedtrappet fra fylte 55 år.
 • I Persondialogen kan du følge med i verdiutviklingen og foreta fondsbytte.
 • Du velger selv når du ønsker utbetaling og hvor lenge utbetalingsperioden skal vare.
 • Du får månedlige utbetalinger i rater.
 • Det er ingen bindingstid på sparingen og du kan når som helst ta ut hele eller deler av sparebeløpet.
 • Ved dødsfall utbetales sparesaldoen og forsikringssummen til arvinger etter lov eller testament.
 • Produktet er ikke underlagt bankenes sikringsfond.

Fordeler med Aktiva-fond:

 • Du kan oppnå mulighet for god avkastning på sparingen din.
 • Du får et ferdig laget porteføljefond som er tilpasset din risikoprofil.
 • Vi følger opp sparingen for deg uten ekstra kostnader.
 • Du vil få en automatisk nedtrapping av risiko etter fylte 55 år.
IPS (individuell pensjonssparing)

Med IPS (individuell pensjonssparing) får du skattefordeler samtidig som du sparer målrettet til pensjon. 

Nyhet! 1. november kommer gunstigere skatteregler og beløpsgrense for IPS. Spar inntil kr 40 000,00 i året og få 24,00 % (inntil kr 9 600,00) av sparebeløpet i skattelette.

Vi holder deg oppdatert med eget IPS-nyhetsbrev - meld din interesse herÅpnes i nytt vindu

Flere IPS-hovedpunkter: 

 • Velg sparing i Aktiva-fond eller enkeltfond.
 • Pengene er bundet til pensjonsalder som er fleksibel fra 62 til 75 år.
 • Ingen formuesskatt eller inntektsskatt på avkastningen i spareperioden.
 • Velg selv når utbetalingen skal starte (fra fylte 62 til 75 år). Korteste utbetalingsperiode er 10 år, men kan likevel ikke opphøre før tidligst fylte 77 år.
 • IPS gir en månedlig utbetaling og skattes som pensjonsinntekt. Størrelsen på pensjonen du sparer opp vil avhenge av hvor mye og hvor lenge du sparer, hvilket fond du sparer i og hvor godt disse presterer. 
 • Skattemessige virkninger avhenger av den enkelte kundes individuelle situasjon og kan komme til å endre seg.

Når du sparer til pensjon i Nordea sparer du i Aktiva-fond som er spesielt egnet for pensjonssparing. 

Fordeler med Aktiva-fond:

 • Muligheter for god avkastning på pensjonssparingen din.
 • Du får et ferdiglaget porteføljefond som er tilpasset den trygghet eller risiko du ønsker.
 • Vi følger opp sparingen din uten ekstra kostnader.
 • IPS-sparing i Aktiva-fond har automatisk nedtrapping av risiko etter fylte 55 år. Dette betyr trygghet for sparepengene dine i årene frem til pensjonsuttak.
Kostnader
Kostnader for Pensjonskonto
Spesifikasjon Kostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad beregnet månedlig av saldo0,30 %
Fondsbytte For de fleste av våre fond er fondsbytte kostnadsfritt. I øvrige fond kan det påløpe en fondsbyttekostnad ved forskjell mellom kjøps- og salgskurs
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,19 %
Aktiva 801,29 %
Aktiva 1001,59 %
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,50 %

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversiktenÅpnes i nytt vindu.

Kostnader for IPS
SpesifikasjonKostnader
Innskuddskostnad0,75 %
FondsbytteFor de fleste av våre fond er fondsbytte kostnadsfritt. I øvrige fond kan det påløpe en fondsbyttekostnad ved forskjell mellom kjøps- og salgskurs
Årlig forvaltningskostnad av innestående saldo i utbetalingsperioden1,50 %
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,19 %
Aktiva 801,29 %
Aktiva 1001,59 %
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,50 %

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversiktenÅpnes i nytt vindu.

Forbehold

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets investeringsmandat innebærer at forvaltningsselskapet har stor frihetsgrad med hensyn til hvordan fondets forvaltningskapital til enhver tid skal forvaltes.

Råd om pensjonssparing

Pensjonssparing - seiler  

Pensjonssparing

Oppretthold din handlefrihet når du slutter å jobbe.