Våre investeringsprodukter

I tillegg til våre børshandlede produkter, tilbyr vi både kapitalbeskyttede plasseringer, aksjekuponger og kredittbeviser. Begge produkttypene er basert på Nordeas aktuelle markedssyn og du finner alle våre aktuelle tilbud samt løpende og forfalte produkter på lenkene under.

Kapitalbeskyttede plasseringer

Kapitalbeskyttede plasseringer er koblet til utviklingen i de markedene hvor Nordeas analytikere ser best potensial. Plasseringen gir mulighet til å ta del i markedets oppgang, samtidig som at du er sikret å få utbetalt et bestemt beløp på forfallsdatoen.

Les om kapitalbeskyttede plasseringer

Aksjekuponger og kredittbevis

Nordeas aksjekuponger og kredittbeviser er innovative og interessante investeringer. Basert på ulike markedsforventninger og risikoprofiler konstruerer vi bevis som kan gi positiv avkastning når markedet stiger, er uforandret, eller til og med synker.

Les om bevis