Aksjekuponger og kredittbevis

Nordeas aksjekuponger og kredittbeviser er innovative og interessante investeringer. Basert på ulike markedsforventninger og risikoprofiler konstruerer vi bevis som kan gi positiv avkastning når markedet stiger, er uforandret eller til og med faller. For å handle aksjekuponger og kredittbeviser må du være Private Banking-kunde.

Skreddersydde plasseringer basert på Nordeas analyser

Nordeas aksjekuponger og kredittbeviser er skreddersydde plasseringer med unike egenskaper. Aksjekuponger og kredittbeviser passer for deg som er ute etter en innovativ plassering basert på Nordeas aktuelle markedssyn og som samtidig ønsker å utvide din investeringsportefølje.

Basert på våre analytikeres syn på de finansielle markedene, er de forskjellige aksjekupongene og kredittbevisene utformet til å passe en spesifikk markedsforventning og risikoprofil. Dersom våre analytikere tror at markedet vil stige, skaper vi investeringsprodukter som illustrerer den forventningen. 

På samme måte, hvis våre analytikere tror at markedet vil være relativt uforandret skaper vi et investeringsprodukt som kan gi avkastning i et stillestående marked og hvis de mener at et marked vil falle så lager vi produkter som har potensiale til å gi avkastning når markedet faller. Som du ser er mulighetene store når det gjelder aksjekuponger og kredittbeviser og det er derfor viktig at du setter deg inn i og forstår hvordan aksjekuponger og kredittbevis fungerer, både når det kommer til avkastningsmuligheter og risiko.  

Om bevis

Aksjekuponger og kredittbeviser er koblet til utviklingen på et marked, eksempelvis aksje-, kredit-, råvare- eller valutamarkedet.

Aksjekuponger og kredittbeviser kan være konstruert slik at det for eksempel finnes en begrensning på hvor stor avkastningen kan bli, en beskyttelse på hvor mye produktet kan falle i verdi eller at produktet gir en avkastning på tross av at markedet ikke har rørt seg, eller en kombinasjon av disse.

En investering i aksjekuponger og kredittbeviser kan innebære at du taper hele eller deler av ditt investerte beløp. Både risiko og avkastning avhenger av utviklingen i det underliggende markedet som aksjekuponger og kredittbeviser er koblet til, samt aksjekuponger og kredittbevisers konstruksjon. I brosjyren for respektive produkt kan du lese mer om både markedet, hvordan produktet fungerer, risiko og kostnader.
Aktuelle investeringsprodukter

Aktuelle tilbud

For øyeblikket har vi ingen nye investeringsprodukter åpne for tegning. Kontakt din Private Banking-rådigver for mer informasjon.

Mer om Nordeas aksjekuponger og kredittbeviser
Disclaimer

Aktuelle tilbud

For øyeblikket har vi ingen nye investeringsprodukter åpne for tegning. Kontakt din Private Banking-rådigver for mer informasjon.

Aksjekuponger og kredittbevis

Aksjekuponger og kredittbeviser er utstedt under Nordea Bank Abp, filial i Norge’s EMTN-program. De eksakte vilkårene for respektive plasseringer angis i final terms og Grunnprospektet. Det er viktig at du leser og gjør deg godt kjent med disse før du kjøper et aksjekuponger eller kredittbevis. Du finner Grunnprospektet og final terms under respektive produktside. Du finner også våre grunnprospekt på nordea.comÅpnes i nytt vindu .

Disclaimer

Nordea Markets er det kommersielle navnet på Nordeas internasjonale kapitalmarkedsaktiviteter.

Opplysningene her er bare for bruk av mottakere som materialet er rettet mot. Opplysningene er utarbeidet av og gjenspeiler Nordea Markets nåværende vurdering og kan bli endret uten forutgående varsel. Synspunktene gis utelukkende basert på den informasjon som er gjort tilgjengelig for Nordea Markets og med det formål å presentere tjenester som tilbys av Nordea Markets. Denne notis kan ikke erstatte mottakerens eget skjønn.

Nordea Markets er ikke og skal ikke ses på som rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemessige, regnskapsmessige eller lovbestemte forhold i et rettsområde. Det må alltid innhentes relevante og profesjonelle råd før man tar en investerings- eller kredittbeslutning.

Dette dokumentet skal ikke gjengis, distribueres eller offentliggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse av Nordea Markets.

Nyheter direkte i din innboks

Vil du få markedsnyheter og investeringsmuligheter direkte i din innboks? Abonner på Nordea Markets investeringsnyheter.

Abonner her Åpnes i nytt vindu