Fly på bakken ovenfra

Børshandlede produkter

Bull & Bear er verdipapir som du kan kjøpe av Nordea direkte over børsen. De handles i realtid, slik som vanlige aksjer.

Våre børshandlede produkter

Nordea tilbyr Bull & Bear med og uten gearing. Både avkastningsmulighetene og risikoen varierer mellom instrumentene. Bull gir en positiv avkastning når markedet stiger og Bear gir en positiv avkastning når markedet faller. I tillegg kan du velge om du vil ha høy gearing eller ingen gearing, hvilket samlet sett gir et bredt utvalg av posisjoner man kan ta i markedet

Bull & Bear

Med Bull & Bear kan du få ingen eller opp til 3, 12 og 15 ganger gearing på henholdsvis aksjer, råvarer og aksjeindekser, i både oppgang og nedgang. Bull passer deg som tror på stigende marked og Bear passer deg som tror at markedet vil falle.

Les mer om Bull & Bear