Våre børshandlede produkter

Nordea tilbyr Bull & Bear med og uten gearing. Både avkastningsmulighetene og risikoen varierer mellom instrumentene. Bull gir en positiv avkastning når markedet stiger og Bear gir en positiv avkastning når markedet faller. I tillegg kan du velge om du vil ha høy gearing eller ingen gearing, hvilket samlet sett gir et bredt utvalg av posisjoner man kan ta i markedet


Endrede vilkår for Mini Futures og Unlimited Turbos

Nordea Bank Abp (som Utsteder) har valgt å endre de Endelige Vilkårene for Mini Futures og Ubegrensede Turbos med futures som underliggende aktiv utstedt av Nordea Bank Abp. Årsaken til endringen er en forskjell mellom den nåværende beregningen av basisrenten og basisrenten som er spesifisert i de endelige vilkårene. Nordea vurderer at endringen er mindre på grunn av den lille effekten på prisen på daglig basis.

Både “lange” og “korte” produkter har blitt påvirket, hvor innehavere av “lange” produkter har hatt en positiv påvirkning, og innehavere av “korte” produkter har hatt en negativ påvirkning.
Nordea anslår effekten på finansieringsnivået på daglig basis til å være 0,0146%. Anslaget er basert på den nåværende markedsrenten USD SOFR. Anbefalt investeringsperiode for produktene er 1 dag.

For spørsmål angående det ovenstående, vennligst kontakt oss via e-post, etpservice@nordea.com. Hvis du har spørsmål om din spesifikke sak, sørg for å kunne gi oss informasjon om instrumentet (ISIN), investeringsperiode og pris. Denne informasjonen gis helst til oss gjennom din megler.

Utskiftning av enkelte referanserenter for Nordeas Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos

For å oppfylle lovpålagte krav i EUs referanseverdiforordning («BMR») erstattes referanserentene EONIA, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR og JPY LIBOR i Nordea-utstedte Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos med nye BMR-kompatible risikofrie renter i nær fremtid. Nordeas syn er at utskiftningen av referanserentene ikke vil medføre noen vesentlig negativ effekt for innehaverne av de berørte instrumentene.

Nordea vil informere innehavere av instrumentene med mer informasjon straks datoen(e) for renteutskiftningen er fastsatt. Ikke nøl med å kontakte Nordea hvis du har spørsmål om den foreslåtte endringen.

Endring av grunnrente (IBOR):

Instrumenter berørt: Bull & Bear-sertifikater, minifutures eller unlimited turbos med følgende underliggende; aksjer handlet i USD og EUR, DAX Index, NORUX, NQDMBEN og alle valutapar hvor en av valutaene i paret er USD, EUR, JPY, CHF.

Mer informasjon www.nordeamarkets.com/ibor/Åpnes i nytt vindu

Bull & Bear

Med Bull & Bear kan du få ingen eller opp til 3, 12 og 15 ganger gearing på henholdsvis aksjer, råvarer og aksjeindekser, i både oppgang og nedgang. Bull passer deg som tror på stigende marked og Bear passer deg som tror at markedet vil falle.

Les mer om Bull & Bear