Fly på bakken ovenfra

Børshandlede produkter

Bull & Bear er verdipapir som du kan kjøpe av Nordea direkte over børsen. De handles i realtid, slik som vanlige aksjer.

Våre børshandlede produkter

Nordea tilbyr Bull & Bear med og uten gearing. Både avkastningsmulighetene og risikoen varierer mellom instrumentene. Bull gir en positiv avkastning når markedet stiger og Bear gir en positiv avkastning når markedet faller. I tillegg kan du velge om du vil ha høy gearing eller ingen gearing, hvilket samlet sett gir et bredt utvalg av posisjoner man kan ta i markedet

Utskiftning av enkelte referanserenter for Nordeas Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos

For å oppfylle lovpålagte krav i EUs referanseverdiforordning («BMR») erstattes referanserentene EONIA, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, CHF LIBOR og JPY LIBOR i Nordea-utstedte Bull & Bear-sertifikater, Mini Futures og Unlimited Turbos med nye BMR-kompatible risikofrie renter i nær fremtid. Nordeas syn er at utskiftningen av referanserentene ikke vil medføre noen vesentlig negativ effekt for innehaverne av de berørte instrumentene.

Nordea vil informere innehavere av instrumentene med mer informasjon straks datoen(e) for renteutskiftningen er fastsatt. Ikke nøl med å kontakte Nordea hvis du har spørsmål om den foreslåtte endringen.

Endring av grunnrente (IBOR):

Instrumenter berørt: Bull & Bear-sertifikater, minifutures eller unlimited turbos med følgende underliggende; aksjer handlet i USD og EUR, DAX Index, NORUX, NQDMBEN og alle valutapar hvor en av valutaene i paret er USD, EUR, JPY, CHF.

Mer informasjon www.nordeamarkets.com/ibor/Åpnes i nytt vindu

Bull & Bear

Med Bull & Bear kan du få ingen eller opp til 3, 12 og 15 ganger gearing på henholdsvis aksjer, råvarer og aksjeindekser, i både oppgang og nedgang. Bull passer deg som tror på stigende marked og Bear passer deg som tror at markedet vil falle.

Les mer om Bull & Bear