Bull & Bear med opptil 15 i gearing

Bull & Bear gir deg muligheten for eksponering mot aksjer, aksjeindekser og råvarer, i både oppgang og nedgang – med opptil 15 ganger gearing.

Bull i oppgang, Bear i nedgang

Investorer har ulike markedsforventninger. Noen tror at en aksje, en aksjeindeks eller en råvare vil stige i verdi, mens andre mener at markedet vil falle. Enkelte tror det vil bli sterke svingninger i markedet, mens andre tror det vil bli mindre svingninger. Investorer har også ulike preferanser når det gjelder avkastning og risiko.

For å tilfredsstille alles preferanser har vi børsnoterte Bull & Bear med alt fra 0 til 15 ganger daglig gearing. Bull passer deg som tror på stigende marked og Bear passer deg som tror at underliggende aktiva vil falle i pris. 

Når du vurderer hvilken Bull eller Bear som passer deg best er det viktig å huske på at høyere gearing tilbyr større avkastningspotensial på investeringen og gevinsten du potensielt kan sitte igjen med blir større desto høyere gearing du har. Men på samme måte innebærer høyere gearing også at risikoen for store tap øker og det er viktig å være oppmerksom på at tapet kan bli opptil like stort som hele det investerte beløpet. Bull & Bear med gearing er egnet for den erfarne investoren som er åpen for en investering med høy risiko, mens Bull & Bear uten gearing også er egnet for en mer langsiktig sparer. Nedenfor kan du se vår film om hvordan Bull & Bear fungerer. 

Nyheter

Endringer i Verdsettelsestid for visse Bull&Bear-sertifikater

Les mer her 

Endringer i vilkår for Bull&Bear-sertifikater for amerikanske aksjer

Les mer her 

Nordea Bank Abp vil avnotere 62 sertifikater

Les mer her

LONG inkorporeres i Bull&Bear produktgruppen 

Les mer her

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Slik fungerer Bull & Bear

Bull & Bear handles over børs. For Bull & Bear med gearing vil kursen bevege seg mer, og i noen tilfelle betydelig mer, enn den daglige prosentvise utviklingen i det underliggende aktivum.

I tabellen nedenfor kan du se hvordan to Bull og Bear med 3 ganger daglig gearing beveger seg når det underliggende aktiva stiger og faller, respektivt.  Samme prinsipp gjelder for Bull & Bear uten gearing, men utviklingen vil ikke multipliseres med noen gearingsfaktor. 

Utvikling i underliggende aktivaBull X3Bear X3
+ 3 %+ 9 %- 9 %
- 3 %- 9 %+ 9 %

Renters-rente effekten gjør at utviklingen på en Bull eller Bear vil avvike noe fra kursutviklingen på underliggende aktiva over tid. Dersom gearingen i en Bull eller Bear multiplisert med en negativ utvikling i underliggende aktiva på en handelsdag overskrider 100 prosent så innebærer det at du taper hele ditt investerte beløp. Om prisen for underliggende aktiva en dag faller med 7 prosent, vil det til eksempel innebære at produktet Bull X15 forfaller og hele det investerte beløpet går tapt ettersom den negative utviklingen på 7 prosent ganger gearingen på 15 overskrider 100 prosent. Dette gjelder ikke hvis sertifikatet har en såkalt stop-loss buffer. En stop-loss buffer innebærer at hvis det underliggende aktiva utvikler seg i en ufordelaktig retning vil en Bull & Bear med stop-loss buffer avsluttes tidligere enn for et tilsvarende sertifikat uten stop-loss buffer, og en restverdi beregnes. Stop-loss bufferen varierer for ulike Bull & Bear. Du kan lese mer om stop-loss buffer i markedsføringsbrosjyren nedenfor.

Nedenfor finner du en brosjyre hvor du kan lese mer om hvordan Bull & Bear fungerer, samt lære ytterligere om de risikoer og kostnader din investering innebærer. 

Priser og annen produktinformasjon for instrumenter utstedt av Nordea og distribuert av Nordnet Bank finner du på Nordnets nettstedÅpnes i nytt vindu.

Bull & Bear brosjyre

Brosjyre

Bull & Bear er komplekse verdipapir og man burde sette seg nøye inn i hvordan de fungerer før man handler.

I vår brosjyre nedenfor finner du all nødvendig informasjon om Bull & Bear.

BB brosjyreÅpnes i nytt vindu

Nedenfor kan du se vår film om hvordan Bull & Bear fungerer (norsk og engelsk)

Mer om Bull & Bear
Disclaimer

Brosjyre

Bull & Bear er komplekse verdipapir og man burde sette seg nøye inn i hvordan de fungerer før man handler.

I vår brosjyre nedenfor finner du all nødvendig informasjon om Bull & Bear.

BB brosjyreÅpnes i nytt vindu

Nedenfor kan du se vår film om hvordan Bull & Bear fungerer (norsk og engelsk)

Bull & Bear

Bull & Bear er såkalte Exchange Traded Notes, også beskrevet som «ETN’er»,  som utstedes som sertifikater under Nordea Bank Abp, filial i Norge’s Warrant og Sertifikatsprogram («Grunnprospektet»). De ekstra vilkårene for respektive Bull & Bear angis i Final Terms for sertifikatene og det er viktig at du leser disse nøye og gjør deg grundig kjent med dem før du handler en Bull eller Bear. Du finner Grunnprospektet og Final Terms under respektive produktside. Du finner også våre grunnprospekt på nordea.comÅpnes i nytt vindu

Du kan handle Bull & Bear på børsen gjennom Nordea Investor. Kom i gang med Nordea Investor her.

I  vår video om Bull & BearÅpnes i nytt vindu kan du lære mer om hvordan instrumentet fungerer.

Kundeservice

Disclaimer

Nordea Markets er det kommersielle navnet på Nordeas internasjonale kapitalmarkedsaktiviteter.

Opplysningene her er av allmenn karakter og kun ment for bruk av mottakere som materialet er rettet mot. Opplysningene er utarbeidet av og gjenspeiler Nordea Markets nåværende vurdering. Dette dokumentet er ikke en utfyllende beskrivelse av produktet eller dets risiko. Det gis ingen garanti for at opplysningene er nøyaktige eller komplette.

Opplysningene er ikke ment å være og er ingen råd om investering og skal heller ikke ses på som et tilbud eller en oppfordring til kjøp eller salg av et finansielt instrument. Opplysningene her tar ikke høyde for mottakerens økonomiske situasjon eller investeringsbehov. Det må alltid innhentes relevante og profesjonelle råd før man tar en investerings- eller kredittbeslutning. Tidligere resultater gir ingen garanti for fremtidige resultater.

Nordea Markets er ikke og skal ikke ses på som rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemessige, regnskapsmessige eller lovbestemte forhold i et rettsområde.

Dette dokumentet skal ikke gjengis, distribueres eller offentliggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse av Nordea Markets.

Åpningstider for Nordeas Bull & Bear, Mini Futures og Unlimited Turbos

Åpningstidene avhenger av underliggende aktiva i sertifikatet og vises i lokal tid for hvert land.

SWEDEN

Nasdaq First North StockholmSwedish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance17:2517:2520:0020:0020:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)17:25


DENMARK

Nasdaq First North CopenhagenDanish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance16:5516:5520:0020:0020:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)16:55


FINLAND

Nasdaq First North FinlandFinnish sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open10:0010:0010:0009:1509:1509:1510:00
Close / Rebalance18:2518:2521:0021:0021:00 (Rebalance at 18:30)21:00 (Rebalance at 18:30)18:25


NORWAY

Oslo Børs and Nasdaq First NorthNorwegian sharesGerman sharesUS sharesFutures on US-Index and CommoditiesFutures on DAXFutures on STOXX50Sector Index
Open09:0009:0009:0008:1508:1508:1509:00
Close / Rebalance16:2016:2020:00 (Rebalance 20:00)
20:00 (Rebalance 20:00)
20:00 (Rebalance at 17:30)20:00 (Rebalance at 17:30)
16:20