En trygg sparing med mulighet for høy avkastning

En kapitalbeskyttet plassering stiger i verdi når underliggende aktiva stiger. Hvis verdien på det underliggende aktiva faller får du likevel tilbake plasseringens nominelle beløp på forfallsdatoen. Denne egenskapen gjør at plasseringen passer godt for deg som vil tjene penger når markedet stiger, men samtidig vil føle deg trygg dersom markedet skulle falle.

Nordeas analytikere følger de finansielle markedene daglig, og identifiserer investeringsmuligheter basert på forventet fremtidig markedsutvikling. Vi lanserer løpende kapitalbeskyttede plasseringer som er koblet til de markeder som analytikerne bedømmer har best potensial til å stige i verdi fremover.

Slik fungerer en kapitalbeskyttet plassering

En kapitalbeskyttet plassering består av to deler; en obligasjonsdel og en opsjonsdel. I aksjeobligasjoner, våre mest vanlige kapitalbeskyttede plassering, er plasseringen koblet til utviklingen på et aksjemarked. Obligasjonen står for tryggheten. Opsjonsdelen derimot gjør at du kan få avkastning når børsen stiger.

Nordea tilbyr kapitalbeskyttede plasseringer som selges til sin nominelle verdi, men også plasseringer som selges med en overkurs. Når den kapitalbeskyttede plasseringen selges til sin nominelle verdi vil du motta hele ditt investerte beløp ved forfall, uavhengig av om det underliggende markedet har falt. Dersom du investerer med overkurs risikerer du tape deler av ditt investerte beløp dersom markedet synker. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan de to alternativene fungerer. 

Kapitalbeskyttede plasseringer - avkastningseksempel.png

Du påtar deg større risiko ved å investere i en kapitalbeskyttet plassering med overkurs, og vise versa. Til gjengjeld er avkastningsmulighetene større for en plassering med overkurs, da din markedseksponering øker og du får muligheten til å ta større del i en eventuell oppgang i markedet. Andelen av det underliggende markedets utvikling du potensielt kan motta bestemmes av avkastningsfaktoren. I tabellen nedenfor kan du se et eksempel på hvordan avkastningsfaktor påvirker ditt utbetalte beløp i oppgang og nedgang.

Kapitalbeskyttet plassering

Uten overkurs

Med overkurs

Investert beløp

10 000 kr

11 000 kr

Avkastningsfaktor

70 %

135 %

Utbetalt beløp når:

 

 

Underliggende marked faller med 30 %

10 000 kr

10 000 kr

Underliggende marked stiger med 30 %

12 100 kr

14 050 kr

Nedenfor finner du en oversikt over våre aktuelle produkter. I brosjyren kan du lære mer om hvordan en investering i kapitalbeskyttede plasseringer fungerer samt hvilke risikoer og kostnader investeringen innebærer. 

Aktuelle tilbud
Mer om kapitalbeskyttede plasseringer
Disclaimer

Aktuelle produkter

Vi har for tiden ingen tegningsperiode for kapitalbeskyttede plasseringer.

Kapitalbeskyttede plasseringer

Kapitalbeskyttede plasseringer er utstedt under Nordea Bank Abp, filial i Norge’s EMTN-program. De eksakte vilkårene for respektive plasseringer angis i final terms og Grunnprospektet. Det er viktig at du leser og gjør deg godt kjent med disse før du kjøper en kapitalbeskyttet plassering. Du finner Grunnprospektet og final terms under respektive produktside. Du finner også våre grunnprospekt på nordea.comÅpnes i nytt vindu .

Disclaimer

Nordea Markets er det kommersielle navnet på Nordeas internasjonale kapitalmarkedsaktiviteter.

Opplysningene her er bare for bruk av mottakere som materialet er rettet mot. Opplysningene er utarbeidet av og gjenspeiler Nordea Markets nåværende vurdering og kan bli endret uten forutgående varsel. Synspunktene gis utelukkende basert på den informasjon som er gjort tilgjengelig for Nordea Markets og med det formål å presentere tjenester som tilbys av Nordea Markets. Denne notis kan ikke erstatte mottakerens eget skjønn.

Nordea Markets er ikke og skal ikke ses på som rådgiver for så vidt angår juridiske, skattemessige, regnskapsmessige eller lovbestemte forhold i et rettsområde. Det må alltid innhentes relevante og profesjonelle råd før man tar en investerings- eller kredittbeslutning.

Dette dokumentet skal ikke gjengis, distribueres eller offentliggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjennelse av Nordea Markets.