Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Kapitalbeskyttede plasseringer

Kapitalbeskyttede plasseringer er koblet til utviklingen i de markedene våre analytikere ser best potensial. Plasseringen gir mulighet til å ta del i markedets oppgang, samtidig som den sikrer at et avtalt beløp utbetales på forfallsdatoen. For å handle disse produktene må du være Private Banking-kunde.

En trygg sparing med mulighet for høy avkastning

En kapitalbeskyttet plassering stiger i verdi når underliggende aktiva stiger. Hvis verdien på det underliggende aktiva faller får du likevel tilbake plasseringens nominelle beløp på forfallsdatoen. Denne egenskapen gjør at plasseringen passer godt for deg som vil tjene penger når markedet stiger, men samtidig vil føle deg trygg dersom markedet skulle falle.

Nordeas analytikere følger de finansielle markedene daglig, og identifiserer investeringsmuligheter basert på forventet fremtidig markedsutvikling. Vi lanserer løpende kapitalbeskyttede plasseringer som er koblet til de markeder som analytikerne bedømmer har best potensial til å stige i verdi fremover.

Slik fungerer en kapitalbeskyttet plassering

En kapitalbeskyttet plassering består av to deler; en obligasjonsdel og en opsjonsdel. I aksjeobligasjoner, våre mest vanlige kapitalbeskyttede plassering, er plasseringen koblet til utviklingen på et aksjemarked. Obligasjonen står for tryggheten. Opsjonsdelen derimot gjør at du kan få avkastning når børsen stiger.

Nordea tilbyr kapitalbeskyttede plasseringer som selges til sin nominelle verdi, men også plasseringer som selges med en overkurs. Når den kapitalbeskyttede plasseringen selges til sin nominelle verdi vil du motta hele ditt investerte beløp ved forfall, uavhengig av om det underliggende markedet har falt. Dersom du investerer med overkurs risikerer du tape deler av ditt investerte beløp dersom markedet synker. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan de to alternativene fungerer. 

Kapitalbeskyttede plasseringer - avkastningseksempel.png (png, 13 KB)

Du påtar deg større risiko ved å investere i en kapitalbeskyttet plassering med overkurs, og vise versa. Til gjengjeld er avkastningsmulighetene større for en plassering med overkurs, da din markedseksponering øker og du får muligheten til å ta større del i en eventuell oppgang i markedet. Andelen av det underliggende markedets utvikling du potensielt kan motta bestemmes av avkastningsfaktoren. I tabellen nedenfor kan du se et eksempel på hvordan avkastningsfaktor påvirker ditt utbetalte beløp i oppgang og nedgang.

Kapitalbeskyttet plassering

Uten overkurs

Med overkurs

Investert beløp

10 000 kr

11 000 kr

Avkastningsfaktor

70 %

135 %

Utbetalt beløp når:

 

 

Underliggende marked faller med 30 %

10 000 kr

10 000 kr

Underliggende marked stiger med 30 %

12 100 kr

14 050 kr

Nedenfor finner du en oversikt over våre aktuelle produkter. I brosjyren kan du lære mer om hvordan en investering i kapitalbeskyttede plasseringer fungerer samt hvilke risikoer og kostnader investeringen innebærer. 

Aktuelle tilbud

Aktuelle produkter

Vi har for tiden ingen tegningsperiode for kapitalbeskyttede plasseringer.

Mer om kapitalbeskyttede plasseringer
Disclaimer