Par som tar en pause på sin tur i fjellet

Kombinasjonsfond med fokus på bærekraft

Ønsker du et enkelt og fleksibelt fond som tar ekstra hensyn til miljø og sosiale forhold? Da bør du gjøre deg kjent med fondspakkene Nordea Bærekraftig Valg. Vil du starte sparing med en gang kan du logge inn i nettbanken og finne fondet der. Ønsker du hjelp til å velge fondet med optimal risikoprofil for deg, kan du få hjelp av Fondsvelgeren.

Fordeler med Nordea Bærekraftig Valg

Velg det beste fondet for deg

Hvert av fondene vi tilbyr innenfor Nordea Bærekraftig Valg er underlagt spesifikke bærekraftskriterier. Det betyr at de tar ekstra hensyn til spørsmål knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). Du kan velge mellom fire fond (kombinasjonsfond) med ulike risikoprofiler: OffensivVekst, Balansert og Moderat. Les om hvert av fondene nedenfor.

Få hjelp til å velge fond

Lurer du på hvilket av de fire fondene du skal spare i? Da kan spareroboten Nora hjelpe deg. Hun foreslår det fondet med den investeringsprofilen som passer deg.

Les om Nora og start sparing Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Viktig informasjon
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.