Kombinasjonsfond med bærekraftig profil

Med kombinasjonsfondene våre kan du velge et fond som gjenspeiler risikoen du er forberedt på å ta – det vil si hvordan investeringen fordeles mellom aksjer og renter. Resten tar vi oss av. Du får dessuten en spareløsning med spesifikke bærekraftskriterier som integrerer spørsmål knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) i forvaltningen.

Fordeler ved å spare i kombinasjonsfond med bærekraftig profil

  • Uansett hva som skjer i markedet, beholder du fordelingen mellom aksje- og rentefond du en gang valgte. 
  • Du trenger ikke aktivt omfordele sparepengene dine for å holde risikoen på riktig nivå. Det ordner vi for deg.
  • Et team av erfarne forvaltere tar seg av investeringene.
  • Du får en spareløsning som tar særlig hensyn til ESG-faktorer, og som er i tråd med togradersmålet i ParisavtalenÅpnes i nytt vindu

Velg det fondet som passer deg

Fondene investerer hovedsakelig i andre underliggende fond som tilbys i Nordeas Bærekraftig Valg-fondspakker. Disse fondene er underlagt spesifikke bærekraftskriterier og tar hensyn til spørsmål knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). 

Du kan velge mellom tre fond med ulik fordeling mellom aksjer og renter

Høy aksjeandel gir høyere risiko, men også mulighet for høyere avkastning. Du finner alle våre fond i Fondslisten.

Spareroboten Nora hjelper deg med å finne det fondet som passer deg

Les mer om Nora og start sparing Åpnes i nytt vindu

ESG-analyse av viktige bærekraftige parametere

Våre fond med fokus på bærekraft tar hensyn til spørsmål om miljø, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG) når vi investerer. Fondene  kan ha forskjellige ESG-tilnærminger. De kan ekskludere visse selskaper, men først og fremst velger de å investere i selskaper og utstedere som har en høy ESG-rating. ESG-ratingen er i de fleste tilfeller definert av Nordea's  team for ansvarlige investeringer. Les mer om ESG

Lær mer om ansvarlige investeringer

Vi i Nordea er opptatt av å forvalte din sparing i fond på en bærekraftig måte. Det betyr at miljø, sosiale - og forretningsetiske forhold (ESG) er viktig for oss som kapitalforvalter. 
Les og lær mer om ansvarlige investeringer

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Om innholdet på denne siden
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning.