Rentefond

Med rentefond kan du spare i fond på kort og mellomlang sikt og likevel få mulighet til høyere avkastning enn på bankkonto.

Et obligasjonsfond går innunder kategorien rentefond og kan være en god spareform hvis du tenker å spare langsiktig, men ikke ønsker like store verdisvingninger som i et rent aksjefond.

Hva er et rentefond?

I rentefond kan du spare i fond og få mulighet til høyere avkastning enn på bankkonto. Til gjengjeld er risikoen i rentefond litt høyere.

Et rentefond er en fellesbetegnelse for ulike typer obligasjonsfond, der pengene plasseres i rentebærende obligasjoner. Det skiller seg således fra aksjefondÅpnes i nytt vindu, som investerer i rene aksjer, og fra kombinasjonsfondÅpnes i nytt vindu, som kombinerer investeringer i både rentebærende obligasjoner og aksjer. 

Hva er obligasjonsfond?

Obligasjonsfond investerer i rentebærende obligasjoner med kort og/eller lang løpetid.

Det kan eksempelvis være trygge statsobligasjoner og selskapsobligasjoner som har litt høyere risiko. Obligasjonsutstederne betaler renter på obligasjonslånene til investorene.

Den største forskjellen mellom de ulike rentefondene eller obligasjonsfondene er deres rentefølsomhet ved endringer i markedsrenten. Fond med kort løpetid vil ha lavere risiko ved renteendringer i forhold til obligasjonsfond med lang løpetid. 

Når markedsrentene går opp vil verdien på fondsandelene falle , og motsatt så vil  verdien på fondsandelene stige når markedsrenten går ned. Jo lengre tid det er til obligasjonene i fondet forfaller, desto større blir kurssvingningen i fondet ved endringer i markedsrenten.  

Fordelen med å spare i obligasjonsfond er at du over tid kan forvente høyere avkastning enn ved sparing på bankkonto. 

Bør jeg spare i rentefond?

Når kan det være lurt å spare i rentefond?

Sparing i rentefond kan være noe for deg hvis:

 • Du synes sparing i aksjefond gir for høy risiko. 
 • Du ønsker mulighet for bedre avkastning enn bankkonto, uten høy risiko.

Verdiene kan svinge også når du sparer i rentefond, men ofte mindre enn om du setter pengene i et aksjefond eller et kombinasjonsfond. Hvorvidt du bestemmer deg for å spare i et rentefond avhenger av dine ønsker og behov. 

Det finnes også mange kombinasjonsfond som investerer i en kombinasjon av ulike rentepapirer/rentefond og aksjefond, og hvor du kan velge hvor mye aksjer du vil spare i. Det betyr at du kan velge risiko og avkastningsmuligheter utfra hva som passer akkurat deg. 

Du finner alle våre fond i Fondslisten

Andre fondstyper

Aksjefond

 • Plasserer i aksjer
 • Mulighet for høyere avkastning
 • Generelt høyere risiko enn kombinasjons- og rentefond

Kombinasjonsfond

 • Plasserer i aksjer og renter  

 • Risiko og forventet avkastning ligger mellom aksjefond og rentefond

 • Tommelfingerregel: Jo mer aksjer det er i fondet, jo høyere risiko og forventet avkastning

Indeksfond

 • Følger en definert referanseindeks
 • Har normalt lavere kostnad enn våre øvrige fond
 • Våre indeksfond, som vi kaller Enhanced-fond, har en indeksnær forvaltning

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste