Rentefond

Med rentefond kan du spare i fond på kort og mellomlang sikt og likevel få mulighet til høyere avkastning enn på bankkonto over tid.

Fordeler med rentefond

 • Høyere avkastningsmulighet enn på bankkonto
 • Lavere risiko enn aksjefond over tid
 • Velg mellom flere ulike norske og globale rentefond

Hva er et rentefond?

Et rentefond er en fellesbetegnelse for ulike typer obligasjonsfond, der pengene plasseres i rentebærende obligasjoner. Det skiller seg således fra aksjefondÅpnes i nytt vindu, som investerer i rene aksjer, og fra kombinasjonsfondÅpnes i nytt vindu, som kombinerer investeringer i både rentebærende obligasjoner og aksjer. 

Rentefond - avkastning og risiko

I rentefond få du mulighet til høyere avkastning enn på bankkonto. Til gjengjeld er risikoen litt høyere. Rentefond kan passe deg dersom:

 • Du synes sparing i aksjefond gir for høy risiko. 
 • Du ønsker mulighet for bedre avkastning enn bankkonto, uten høy risiko.

Verdiene kan også svinge når du sparer i rentefond, men ofte mindre enn om du setter pengene i et aksjefond eller et kombinasjonsfond. 

Det finnes også mange kombinasjonsfond som investerer i en kombinasjon av ulike rentepapirer/rentefond og aksjefond, og hvor du kan velge hvor mye aksjer du vil spare i. Det betyr at du kan velge risiko og avkastningsmuligheter utfra hva som passer deg best. 

Spare i rentefond

Det er enkelt å spare i rentefond og du finner et stort utvalg i nettbanken og mobilbanken.

Velg ditt rentefond i Fondslisten. Deretter kan du starte sparingen i nettbanken ved å logge inn fra kjøpsknappen på siden. 

Hva er obligasjonsfond?

Obligasjonsfond kommer inn under kategorien rentefond og investerer i rentebærende obligasjoner med kort og/eller lang løpetid.

Det kan eksempelvis være trygge statsobligasjoner og selskapsobligasjoner som har litt høyere risiko. Obligasjonsutstederne betaler renter på obligasjonslånene til investorene.

Den største forskjellen mellom de ulike obligasjonsfondene (rentefondene) er deres rentefølsomhet ved endringer i markedsrenten. Fond med kort løpetid vil ha lavere risiko ved renteendringer i forhold til obligasjonsfond med lang løpetid. 

Når markedsrentene går opp vil verdien på fondsandelene falle , og motsatt så vil  verdien på fondsandelene stige når markedsrenten går ned. Jo lengre tid det er til obligasjonene i fondet forfaller, desto større blir kurssvingningen i fondet ved endringer i markedsrenten.  

Fordelen med å spare i obligasjonsfond er at du over tid kan forvente høyere avkastning enn ved sparing på bankkonto. 

Andre typer fond

Aksjefond

 • Plasserer i aksjer
 • Mulighet for høyere avkastning
 • Generelt høyere risiko enn kombinasjons- og rentefond

Kombinasjonsfond

 • Plasserer i aksjer og renter  

 • Risiko og forventet avkastning ligger mellom aksjefond og rentefond

 • Tommelfingerregel: Jo mer aksjer det er i fondet, jo høyere risiko og forventet avkastning

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.